Vier jaar interventie ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’ in Zwolle: een terugblik | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2014

01-04-2014

Vier jaar interventie ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’ in Zwolle: een terugblik

Auteurs: K.J. Kuiperij, M. van den Bosch-van Pijkeren

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De interventie ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’ wordt sinds vier jaar ingezet in Zwolle. Het doel van de interventie is het verminderen van aan armoede gerelateerde gezondheidsrisico’s en -problemen bij kinderen van nul tot 12 jaar. Binnen de interventie werken de jeugdgezondheidszorg en de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle samen. Jaarlijks hebben ruim 250 Zwolse kinderen die in armoede leven baat bij de interventie. Ouders zien positieve veranderingen bij hun kind. De interventie lijkt bovendien bij te dragen aan een beter gebruik van voorzieningen door mensen met een laag inkomen.
Voetnoten
1
De grens die voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979 (Centraal Bureau voor de Statistiek).
 
Literatuur
1.
go back to reference Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek. Armoedesignalement 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, Centaal Bureau voor de Statistiek; 2012. Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek. Armoedesignalement 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, Centaal Bureau voor de Statistiek; 2012.
2.
go back to reference Rots-de Vries MC, Kroesbergen HT, Smissen PJAM van der. Interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’: van experiment naar implementatie. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2005;37(1):13–8. Rots-de Vries MC, Kroesbergen HT, Smissen PJAM van der. Interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’: van experiment naar implementatie. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2005;37(1):13–8.
4.
go back to reference Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzenkamp S, Reijneveld M. Kinderen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2005. Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzenkamp S, Reijneveld M. Kinderen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2005.
5.
go back to reference Hermanns J, Ory F, Schrijvers G. Helpen bij opgroeien en opvoeden; eerder, sneller en beter. Een advies over Vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Julius Centrum; 2005. Hermanns J, Ory F, Schrijvers G. Helpen bij opgroeien en opvoeden; eerder, sneller en beter. Een advies over Vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Julius Centrum; 2005.
7.
go back to reference Gemeente Zwolle. Nota armoede- en participatiebeleid 2008- 2011, deel II. Van kwetsbaar naar weerbaar. Zwolle: Gemeente Zwolle; 2007. Gemeente Zwolle. Nota armoede- en participatiebeleid 2008- 2011, deel II. Van kwetsbaar naar weerbaar. Zwolle: Gemeente Zwolle; 2007.
8.
go back to reference Kuiperij KJ. Werkwijze JGZ Armoede en Gezondheid van kinderen. Zwolle: GGD IJsselland; 2009. Kuiperij KJ. Werkwijze JGZ Armoede en Gezondheid van kinderen. Zwolle: GGD IJsselland; 2009.
9.
go back to reference Rots-de Vries C, Kroesbergen I, Goor I van de. Armoede en gezondheid van kinderen. Praktische handleiding voor interventie. Breda: GGD West-Brabant; 2009. Rots-de Vries C, Kroesbergen I, Goor I van de. Armoede en gezondheid van kinderen. Praktische handleiding voor interventie. Breda: GGD West-Brabant; 2009.
11.
go back to reference Bosch-van Pijkeren M van den. Psychosociale- en emotionele problemen bij kinderen en armoede. Casemanagement als interventie. Zwolle: Icare; 2007. Bosch-van Pijkeren M van den. Psychosociale- en emotionele problemen bij kinderen en armoede. Casemanagement als interventie. Zwolle: Icare; 2007.
12.
go back to reference Gemeente Zwolle. Armoedemonitor gemeente Zwolle 2013. Zwolse minima in beeld. Zwolle: Gemeente Zwolle; 2013. Gemeente Zwolle. Armoedemonitor gemeente Zwolle 2013. Zwolse minima in beeld. Zwolle: Gemeente Zwolle; 2013.
13.
go back to reference Westerink M, Wal E van de. Maakt geld Zwolse jeugd gezond? Een onderzoek naar het ervaren effect van de interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’. Zwolle: Icare; 2012. Westerink M, Wal E van de. Maakt geld Zwolse jeugd gezond? Een onderzoek naar het ervaren effect van de interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’. Zwolle: Icare; 2012.
Metagegevens
Titel
Vier jaar interventie ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’ in Zwolle: een terugblik
Auteurs
K.J. Kuiperij
M. van den Bosch-van Pijkeren
Publicatiedatum
01-04-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-014-0011-5

Andere artikelen Uitgave 2/2014

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2014 Naar de uitgave

BookReview

Boekbespreking