Skip to main content
Top

2004 | Boek

Video-interactiebegeleiding

Auteurs: Marjan Hoogland, Marij Eliëns, Jaap van der Giessen

Redacteur: Johanna Dekker

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Methodisch werken

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit basisboek gaat over video interactiebegeleiding (VIB), een methode die gebruik maakt van videobeelden en de principes van basiscommunicatie om de begeleiding van cliënten en professionals vorm te geven. De methode is breed inzetbaar en kan worden toegepast in jeugdhulpverlening, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk enzovoort.De auteurs belichten video interactiebegeleiding in al haar facetten en behandelen de uitgangspunten en de wijze waarop de videobeelden van interacties met behulp van basiscommunicatie worden geanalyseerd.De illustratieve praktijkverhalen in Video interactiebegeleiding maken duidelijk hoe VIB-ers de uitgangspunten van de VIB-theorie toepassen. Ter verduidelijking van de tekst zijn foto's opgenomen.Op de bij het boek behorende website wordt video-interactiebegeleiding in de praktijk zichtbaar maakt. Drie ouders en enkele pedagogische medewerkers laten zien dat - door gebruik van videobeelden bij de begeleiding - een betere afstemming tussen de gezinssituatie en de groepssituatie tot stand komt.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Video-interactiebegeleiding, een plaatsbepaling
Samenvatting
Er is een nieuwe bewoner in de leefgroep: Jasper. Jasper is doof en heeft een verstandelijke handicap. Het is onduidelijk welke vaardigheden Jasper heeft om contact met anderen te maken. Hij maakt gebaren. Het is in eerste instantie niet duidelijk of hij begrijpt wat een begeleider zegt of vraagt. Uit zichzelf vertelt hij niet zoveel.
Er worden enkele video-opnames van Jasper gemaakt tijdens het eten. Dit is een situatie waarin wel gecommuniceerd moet worden: de groep zit aan een grote tafel en de bewoners vragen elkaar om beleg of een pan aan te geven.
M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen
2. Basiscommunicatie
Samenvatting
Karel en Ans, leerkrachten met een duobaan, kijken met een (v)ib-er naar een video-opname van een gesprek dat zij gevoerd hebben. Het gesprek ging over een kind in hun klas waar ze elk een andere mening over hebben. Karel vindt dat het goed gaat met het kind omdat ze er vrolijker uitziet. Ans denkt dat ze toneel speelt om van ‘het gezeur’ van de leerkracht(en) af te zijn. In het gesprek blijven ze beiden op hun standpunt staan en krijgen ze bijna ruzie.
Op de videobeelden is te zien dat Karel zacht praat en weinig mimiek heeft. Ans daarentegen is heftig zowel in woord als gebaar. Ze praten langs elkaar heen. Ze nemen veel initiatieven om hun mening te verhelderen. Ze luisteren niet naar elkaar.
M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen
3. Aandachtsvelden in video-interactiebegeleiding
Samenvatting
Paul, een begeleider, werkt in een leefgroep met zeven bewoners. Hij volgt de opleiding vib en leert de elementen van basiscommunicatie herkennen op videobeelden. Paul wordt zich ook bewust van hoe hij de basiscommunicatie vormgeeft. Er worden videobeelden gemaakt van verschillende situaties: individuele contact- en met bewoners (mentorgesprekken), groepssituaties (tijdens de maaltijd, een spelletje of een bewonersvergadering) en overleg met collega’s (overdracht, teamoverleg, enzovoort). Paul herkent op de videobeelden een aantal sterke punten in zijn contact met bewoners. Hij wordt zich ook bewust van een belangrijk leerpunt: het enthousiasme van hem heeft soms het effect dat met name één bewoner, Marcel, het gesprek niet meer kan volgen.
M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen
4. vib in verschillende werkvelden
Samenvatting
Leonie is coördinator van een project dat erop gericht is snel in te kunnen spelen op vragen van scholen over opvallende kinderen. Ze wil uitzoeken wat er met de kinderen aan de hand is en wat eraan gedaan zou kunnen worden. Hiervoor wil ze videodiagnostiek inzetten. Ze weet niet of dat elders ook gedaan wordt en wendt zich tot het ait om hierover informatie te krijgen.
M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen
5. Implementatie van VIB
Samenvatting
Een directievoorzitter zegt over investeren in professionaliteit: ‘Kinderopvang is een vak. Daarom investeren we systematisch in de professionaliteit van onze leidsters. Dat is goed voor de leidsters, maar natuurlijk vooral voor de kinderen. Ook voor ouders is het belangrijk. Zij verlangen immers dat leidsters optimaal zijn toegerust om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen en te stimuleren. Vandaag de dag moeten kinderverblijven steeds meer nadenken over hun prijs-kwaliteitverhouding; die moet in orde zijn. De tijd dat ouders al blij waren dat ze een plekje hadden voor hun kind is voorbij.
M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen
6. Opleiding, kwaliteitszorg en werkontwikkeling
Samenvatting
Pascal is net in dienst van een instelling binnen de Thuiszorg, die werkt met vib. Ze gaat deelnemen aan de opleiding van de ait. Dit betekent dat ze regelmatig contact heeft met haar opleider aldaar en deelneemt aan de studiedagen die door de ait worden georganiseerd. Ze maakt opnames van haar bezoeken aan cliënten die ze verzorgt. Ze toont deze aan haar opleider en krijgt van daaruit bij het terugkijken aanwijzingen hoe ze het contact met haar cliënten kan versterken en hoe ze haar werk beter af kan stemmen op hun behoeften.
M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen
7. Video, hulpmiddel in video-interactiebegeleiding
Samenvatting
Tineke gaat video-opnames maken in de leefgroep. Ze heeft nog nooit gefilmd en zoekt eerst thuis uit hoe de camera werkt. Ze zoekt ook uit hoe ze de camera aan kan sluiten op de tv voor het afspelen van de beelden en op de computer voor het bewerken van de beelden. Als ze de opgenomen videobeelden bekijkt, ziet ze dat de gezichten niet goed te zien zijn omdat de achtergrond te licht was. Ze gaat experimenteren met waar ze het beste kan staan als de gordijnen open zijn en als het ’s avonds donker is. Zo leert ze waar ze op moet letten om mooie heldere beelden te krijgen.
M. Hoogland, M. Eliëns, J. van der Giessen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Video-interactiebegeleiding
Auteurs
Marjan Hoogland
Marij Eliëns
Jaap van der Giessen
Redacteur
Johanna Dekker
Copyright
2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9592-7
Print ISBN
978-90-313-4074-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9592-7