Skip to main content
main-content
Top

06-11-2014 | Nieuws

VHVL constateert toenemende belangstelling voor haar specifieke discipline

De Vereniging Hart-, Vaat- en Longfysio-therapie (VHVL) kan bogen op veel wetenschappelijke onderbouwing voor de waarde van haar vak. Dit kan helpen om jonge vakgenoten ervoor te interesseren.

 

De VHVL wil – met het oog op haar bijzondere aandachtsgebieden – inspelen op de ontwikkeling in de maatschappij: het aantal ouderen neemt toe en hiermee ook het aantal mensen met comorbiditeit. ‘Voor die mensen willen wij vanuit fysiotherapieperspectief zorg van goede kwaliteit bieden’, zegt voorzitter Leendert Tissink. ‘We hebben al een lang traject achter de rug in onze visieontwikkeling. Toen we met de komst van het nieuwe bestuur, een aantal jaren geleden, besloten dat we de disciplines van enerzijds hart- en vaatfysiotherapie en anderzijds longfysiotherapie bij elkaar wilden brengen, lag het voor de hand ons beroepscompetentieprofiel ook hierop aan te passen. Zo ontwikkelen we op een verantwoorde manier beleid op de doelgroep die we de komende jaren zullen zien groeien en vaker zullen gaan behandelen. Gelukkig bestaat binnen onze aandachtsgebieden al veel wetenschappelijke onderbouwing voor de waarde van het vak. Dit vormt een goed uitgangspunt, niet alleen om ons kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen, maar ook om jonge vakgenoten voor onze discipline te interesseren. Via congressen, symposia en artikelen in FysioPraxis brengen wij hen dus gerichte kennis bij over ons werk.’

‘We hopen dat de slag die wij hebben gemaakt om de kwaliteit van ons werk naar een wetenschappelijk niveau te tillen niet geremd wordt door het nieuwe bestuur van het KNGF’

De belangstelling voor de hart-, vaat- en longfysiotherapie lijkt toe te nemen, stelt Tissink. ‘Toen ik een paar jaar geleden voorzitter werd van de VHVL, was de aandacht van jonge vakgenoten nog vooral gericht op sportfysiotherapie en manuele therapie’, vertelt hij. ‘Dat verandert nu het besef begint door te dringen dat volgend jaar de helft van de Nederlandse bevolking vijftig jaar of ouder zal zijn. Opleidingen beginnen meer geïnteresseerd te raken in onze discipline. Vanuit Leiden, Utrecht en ook vanuit Twente worden we benaderd met vragen hierover. De opleiders willen weten welke vragen er leven binnen onze vakgebieden en ze willen ook weten of wij hen kunnen helpen die te vertalen naar het onderwijsmateriaal dat zij willen aanbieden.’

 

Een andere taak die de VHVL voor zichzelf ziet, is de bekendheid van het vakgebied verder vergroten. Tissink: ‘De huisartsen moeten ons weten te vinden voor patiënten met klachten op het gebied van hart, vaten en longen waarin fysiotherapeutische behandeling een rol kan spelen. Wij richten ons nu dus op uitbreiding van ons netwerk en het creëren van verbindingen. Niet alleen om de huisartsen te vertellen waar wij voor staan, maar ook om samen een vorm van registratie op te zetten waarmee we de kwaliteit van ons werk beter in beeld kunnen brengen.’

 

Met het bereiken van de eigen doelstellingen ondervindt de vereniging, zoals Tissink het aanduidt ‘wel wat hinder’ van de verbinding met het KNGF. Hij legt uit: ‘We hopen dat de slag die wij hebben gemaakt om de kwaliteit van ons werk naar een wetenschappelijk niveau te tillen niet geremd wordt door het nieuwe bestuur van het KNGF. Dit bestuur lijkt zich vooral te richten op de financiering van de fysiotherapie. Natuurlijk verdient die financiering aandacht, maar wat al ingericht is, verdient het om te worden behouden. De wetenschap vormt de basis om aantoonbaar te laten zien dat je kwaliteit levert en goed opgeleid bent. Er mag geen terugval zijn.’

Tip

De onderstaande drie e-learning modules zijn sinds kort on-demand beschikbaar:

 

Boeken over hart-, vaat- en longfysiotherapie:

 

Ga voor meer (nieuws)artikelen naar hart-, vaat- en longfysiotherapie.

Efficiënt bouwen aan uw vakkennis met:

BSL Fysiotherapeut Totaal voor 150 euro per jaar:

- Online toegang tot meer dan 85 boeken
- 2x per jaar geaccrediteerde web-tv-uitzending (live of on-demand)
- 4x per jaar geaccrediteerde e-learning module (on-demand)
- Gratis toegang tot het Congres Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat

= 15 accreditatiepunten per jaar!

 

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen of Hart-, vaat- en longfysiotherapie.

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.