Skip to main content
Top

2001 | Boek

Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen

Werkcahier Kwalificatieniveau 3

Auteurs: Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Dit werkcahier vraagt met name je aandacht voor de (aanstaande) moeder en de pasgeborene.
Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur
2 De zorg rondom de thuisbevalling
Samenvatting
De zwangere vrouw en haar eventuele partner komen in een nieuwe levensfase terecht door de komst van een baby. Een fase die allerlei vragen oproept, maar ook andere eisen stelt aan bijvoorbeeld het lichaam van de vrouw en aan de wijze van omgaan met elkaar als partner.
Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur
3 De verzorging van de kraamvrouw
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen studieactiviteiten aan bod die te maken hebben met de verzorging van de kraamvrouw tijdens de kraamperiode. De observatiepunten nemen een belangrijke plaats in. Er wordt ook van je gevraagd om een mobiliteitsplan voor de kraamvrouw te maken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan veelvoorkomende verschijnselen tijdens het kraambed, zoals problemen met urineren en het defecatiepatroon.
Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur
4 De verzorging van de pasgeborene
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen studieactiviteiten aan bod die te maken hebben met de verzorging van de pasgeborene tijdens de kraamperiode. Belangrijke punten die terugkeren, zijn de observatiepunten. Tegenwoordig zijn er veel ouders die zich op verschillende manieren voorbereiden op de komst van hun kind. Ze zien de kraamverzorgende als een deskundige van wie ze veel kunnen leren. Je zult dus veel kennis moeten hebben met betrekking tot de verzorging van de pasgeborene. Daarnaast moet je vaardig worden in het geven van GVO.
Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur
5 Het begeleiden bij borst- en flesvoeding
Samenvatting
Zoals al eerder aangegeven, roept de zwangerschaps- en kraamperiode veel vragen op. Eén van de vragen waarover de aanstaande moeder nadenkt, is: ‘Zal ik borst- of flesvoeding gaan geven?’ Er is een tijd geweest dat het geven van flesvoeding werd gepropageerd, ook door gezondheidsmedewerkers. De laatste tijd geeft men de voorkeur aan borstvoeding. Steeds meer komen uit huidig onderzoek de voordelen van borstvoeding naar voren. Toch krijgt in Nederland nog maar ongeveer 25% van de pasgeborenen na drie maanden nog borstvoeding.
Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur
6 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bestaat uit 24 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de handelingen in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen. Ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bewering waar of niet waar is.
Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur
7 Practicum
Samenvatting
Na het doorwerken van de studieactiviteiten van dit cahier ben je nu voldoende voorbereid om aan het practicum te kunnen beginnen. In de onderstaande opdrachten is ervan uitgegaan dat je met vier leerlingen bent. De oefenopdrachten kunnen ook in grotere of kleinere groepen worden uitgevoerd. Stem de onderlinge taakverdeling hier dan op af.
Moniek Dekker, Heleen Goedegebuur
Nawerk
Meer informatie
Titel
Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen
Auteurs
Moniek Dekker
Heleen Goedegebuur
Copyright
2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9346-6
Print ISBN
978-90-313-3324-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9346-6