Skip to main content
Top

2014 | Boek

Verwerken en versterken

Werkboek voor ouders bij de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie

Auteurs: Renée Beer, Ramón Lindauer

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Uw kind gaat in behandeling om een trauma te verwerken. Tijdens de behandeling leert uw kind stap voor stap zijn problemen overwinnen. De rol van ouders wordt in dit werkboek uitgelegd en toegelicht door de therapeut. Er staan tips en oefeningen in hoe u uw kind kunt helpen bij de behandeling van een trauma.

Het programma is opgebouwd uit modules die elkaar in een logische volgorde opvolgen. Niet alle modules zijn even belangrijk voor elke jeugdige. De therapeut stemt de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan elke module af op wat nodig is voor uw kind. Het materiaal in dit werkboek begeleidt u bij het doorlopen van alle modules. De therapeut bespreekt telkens met u wat u mag lezen en/of invullen. Per module wordt aangegeven wat het doel is en hoe vastgesteld wordt of dit bereikt is. Daarna volgen informatie, opdrachten en ruimte voor het maken van aantekeningen.

Dit werkboek voor ouders hoort bij de gezaghebbende en praktische handleiding Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten met de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie van Cohen, Mannarino en Deblinger.

Inhoudsopgave

Voorwerk

traumatische stress

Voorwerk
1. Psycho-educatie
Samenvatting
Het doel van deze module is het verkrijgen van informatie over de specifieke problemen van uw kind (1.2), over de inhoud en de opbouw van de behandeling (1.3), over gevaar, trauma, traumareacties en herstelbevorderende factoren (1.4).
Renée Beer, Ramón Lindauer
2. Relaxatie
Samenvatting
Het doel van deze module is dat ouders en jeugdige bij zichzelf fysiologische en lichamelijke stressreacties kunnen herkennen en verminderen.
Renée Beer, Ramón Lindauer
3. Affectmodulatie
Samenvatting
Uw kind leert in dit onderdeel emoties beter te herkennen, te uiten en te reguleren, zodat het niet langer bang hoeft te zijn om overspoeld te worden door heftige emoties.
Renée Beer, Ramón Lindauer
4. Cognities 1
Samenvatting
Het doel van deze module is dat zowel uw kind als u gaat begrijpen dat en hoe denken, voelen en doen onderling samenhangen en hoe je gevoelens kunt beı¨nvloeden door gedachten en overtuigingen te onderzoeken en te veranderen.
Renée Beer, Ramón Lindauer
5. Het traumaverhaal
Samenvatting
Het doel van het traumaverhaal is de jeugdige minder gevoelig te maken voor herinneringen aan de schokkende ervaring(en), opdat symptomen van posttraumatische stress verdwijnen en de jeugdige in staat is om de herinneringen te integreren in het geheel van zijn/haar levenservaringen.
Renée Beer, Ramón Lindauer
6. Cognities 2
Samenvatting
Voor verwerking is meer nodig dan alleen woorden geven aan de herinnering(en). Daarnaast zal tussen de woorden moeten worden gezocht naar ‘gedachtespinsels’ die emotionele problemen in stand houden.
Renée Beer, Ramón Lindauer
7. Combinatiesessies met ouder en jeugdige
Samenvatting
Het doel van deze module is het gesprek mogelijk te maken tussen u en uw kind over wat uw kind heeft meegemaakt op een manier die helpend is voor uw kind.
Renée Beer, Ramón Lindauer
8. In werkelijkheid controle over situaties die herinneren aan de gebeurtenis(sen)
Samenvatting
Het doel van deze module is het opheffen van de vermijding van situaties die herinneren aan de schokkende gebeurtenis(sen).
Renée Beer, Ramón Lindauer
9. En nu naar de toekomst
Samenvatting
Het doel van deze module is het aanleren van vaardigheden die nodig lijken om beter voorbereid te zijn op de toekomst, waarin zich nieuwe incidenten kunnen voordoen.
Renée Beer, Ramón Lindauer

Traumatische rouw

Voorwerk
10. Psycho-educatie over rouw
Samenvatting
Het doel van dit onderdeel is de jeugdige in staat stellen om te praten over het verdriet dat samenhangt met het verlies van de dierbare die overleden is.
Renée Beer, Ramón Lindauer
11. Rouwen om het verlies en het oplossen van ambivalente gevoelens
Samenvatting
Het doel van deze module is het bevorderen van het rouwproces door verschillende aspecten uit elkaar te halen en daar de nodige aandacht aan te geven.
Renée Beer, Ramón Lindauer
12. Positieve herinneringen bewaren
Samenvatting
Het doel van deze module is de jeugdige helpen te beseffen dat hij/zij nog steeds gelukkig kan en mag zijn. Daartoe worden positieve herinneringen vastgelegd, bewaard en gekoesterd.
Renée Beer, Ramón Lindauer
13. En nu naar de toekomst
Samenvatting
Het doel van deze module is het bevorderen van acceptatie dat de relatie met de overledene een relatie is uit het verleden en in het geheugen zit opgeslagen, en van acceptatie dat het leven verdergaat zonder deze overleden dierbare.
Renée Beer, Ramón Lindauer
Nawerk
Meer informatie
Titel
Verwerken en versterken
Auteurs
Renée Beer
Ramón Lindauer
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0582-7
Print ISBN
978-90-368-0581-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0582-7