Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2013 | Nascholing | Uitgave 11/2013

Huisarts en wetenschap 11/2013

Verwardheid: een delier?

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 11/2013
Auteur:
dr. Florien van Heest
Belangrijke opmerkingen
Gezondheidscentrum Schoonoord, Oude Molenstraat 7, 7848 BM Schoonoord: dr. F.B. van Heest, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, lid expertgroep PalHAG • Correspondentie: f.vanheest@planet.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Van Heest F. Verwardheid: een delier? Huisarts Wet 2013;56(11):584-9.
Een delier is een neuropsychiatrisch toestandsbeeld dat meestal plotseling ontstaat. Huisartsen worden er regelmatig mee geconfronteerd, maar vaak wordt alleen de onderliggende oorzaak geregistreerd. Daardoor de feitelijke incidentie en prevalentie niet bekend. Naar de beste behandeling is meer onderzoek nodig. Rust, regelmaat en zo nodig een antipsychoticum met eventueel een benzodiazepine vormen momenteel de gangbare behandeling. Bij terminaal delier kan palliatieve behandeling nodig zijn.
Bij de triage op huisartsenposten en afdelingen Spoedeisende Hulp is het herkennen van een delier van groot belang, omdat snel ingrijpen noodzakelijk is. De huisarts zal oudere en terminaal zieke patiënten met een delier bij voorkeur thuis houden, maar soms is opname noodzakelijk.
Stoppen met medicatie kan een uitstekende behandeling zijn bij delier. Het invoeren van een ‘stoprecept’ zou een grote verbetering betekenen ten opzichte van de mondelinge overdracht in de huidige praktijk.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 11/2013

Huisarts en wetenschap 11/2013 Naar de uitgave

Huisartsenzorg in cijfers

ICPC-codering op de huisartsenpost

Kennistoets Antwoorden

Kennistoets: Antwoorden