Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2004

01-06-2004 | Artikel

Verwachtingen van patiënten bij aanvang van de psychotherapie: voorspellers van drop-out?

Auteurs: Dr. A. T. Veeninga, Dr. A. J. P. M. Hafkenscheid

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 3/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Patiënten die zich voor psychotherapie aanmelden, hebben verwachtingen over de behandeling. Het is denkbaar dat deze verwachtingen de kans op continuering of beëindiging van de behandeling vergroten. In ons onderzoek vergeleken we patiënten die de behandeling afbreken (drop-outs) met patiënten die doorzetten (‘doorzetters’) in de mate waarin zij bij aanvang van de behandeling belang toekennen aan een scala van wensen en behoeften, gemeten met behulp van een zelfbeoordelingsvragenlijst.
Patiënten die hun behandeling afbreken, blijken duidelijk in hun verwachtingen te verschillen van patiënten die hun behandeling doorzetten. De gehanteerde vragenlijst lijkt een hulpmiddel om bij het begin van de behandeling patiënten op te sporen die een verhoogd risico lopen de behandeling voortijdig af te breken.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2001). DSM IV-TR: beknopte handleiding bij de diagnostische criteria. Nederlandse vertaling. Lisse: Swets & Zeitlinger. American Psychiatric Association (2001). DSM IV-TR: beknopte handleiding bij de diagnostische criteria. Nederlandse vertaling. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (2003). SCL-90: handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger. Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (2003). SCL-90: handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Beijne, S., & Hoencamp, E. (1991). Wensen van patiënten van een psychiatrische polikliniek. Enige ervaringen met een korte behoeftevragenlijst. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 46, 34-42. Beijne, S., & Hoencamp, E. (1991). Wensen van patiënten van een psychiatrische polikliniek. Enige ervaringen met een korte behoeftevragenlijst. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 46, 34-42.
go back to reference Burgoyne, R.W., Staples, F.R.,Yamamoto, J., Wolkon, G.H., & Kline, F. (1979). Patients’ requests of an outpatient clinic. Archives of General Psychiatry, 36, 400-403.PubMed Burgoyne, R.W., Staples, F.R.,Yamamoto, J., Wolkon, G.H., & Kline, F. (1979). Patients’ requests of an outpatient clinic. Archives of General Psychiatry, 36, 400-403.PubMed
go back to reference Chiesa, M., Drahorad, C., & Longo, S.(2000). Early termination of treatment in personality disorder treated in a psychotherapy hospital. Quantitative and qualitative study. British Journal of Psychiatry, 177, 107-11.CrossRefPubMed Chiesa, M., Drahorad, C., & Longo, S.(2000). Early termination of treatment in personality disorder treated in a psychotherapy hospital. Quantitative and qualitative study. British Journal of Psychiatry, 177, 107-11.CrossRefPubMed
go back to reference Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press. Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press.
go back to reference Derogatis, L.R. (1977). SCL-90: administration, scoring and procedure manual I for the revised version. Baltimore: John Hopkins University. Derogatis, L.R. (1977). SCL-90: administration, scoring and procedure manual I for the revised version. Baltimore: John Hopkins University.
go back to reference Emmelkamp, P.M.G., & Foa, E.B. (1983). Failures are a challenge. In E.B. Foa & P.M.G. Emmelkamp (Eds.), Failures in behavior therapy. New York: John Wiley and Sons. Emmelkamp, P.M.G., & Foa, E.B. (1983). Failures are a challenge. In E.B. Foa & P.M.G. Emmelkamp (Eds.), Failures in behavior therapy. New York: John Wiley and Sons.
go back to reference Hafkenscheid, A. (in druk). Hoe multidimensioneel is de Symptom Checklist nu eigenlijk? De Psycholoog. Hafkenscheid, A. (in druk). Hoe multidimensioneel is de Symptom Checklist nu eigenlijk? De Psycholoog.
go back to reference Korrelboom, K., Kernkamp, B., Vossen, C., Hoogduin, C., & Mooren, H. (1996). Kenmerken van drop-outs bij een geprotocolleerde behandeling van paniekstoornis met agorafobie: een exploratief follow-up onderzoek. Directieve Therapie en Hypnose, 16, 105-119. Korrelboom, K., Kernkamp, B., Vossen, C., Hoogduin, C., & Mooren, H. (1996). Kenmerken van drop-outs bij een geprotocolleerde behandeling van paniekstoornis met agorafobie: een exploratief follow-up onderzoek. Directieve Therapie en Hypnose, 16, 105-119.
go back to reference Lazare, A., & S. Eisenthal (1977). Patient requests in a walk-in clinic. Replication of factor analysis in an independent sample. Journal of Nervous and Mental Disease, 165, 331-340. Lazare, A., & S. Eisenthal (1977). Patient requests in a walk-in clinic. Replication of factor analysis in an independent sample. Journal of Nervous and Mental Disease, 165, 331-340.
go back to reference Scholing, A., & Velden, K. van der (1994). Mislukkingen en teleurstellingen in de psychotherapie. Directieve Therapie en Hypnose, 14, 311-335. Scholing, A., & Velden, K. van der (1994). Mislukkingen en teleurstellingen in de psychotherapie. Directieve Therapie en Hypnose, 14, 311-335.
go back to reference Sonawalla, S.B., Farabaugh, A.H., Leslie, V.M., Pava, J.A., Matthews, J.D., & Fava, M. (2002). Early drop-outs, late drop-outs and completers: differences in the continuation phase of a clinical trial. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 26, 1415-1419.CrossRef Sonawalla, S.B., Farabaugh, A.H., Leslie, V.M., Pava, J.A., Matthews, J.D., & Fava, M. (2002). Early drop-outs, late drop-outs and completers: differences in the continuation phase of a clinical trial. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 26, 1415-1419.CrossRef
go back to reference Veeninga, A.T., & Hafkenscheid, A. (2002). Patiëntgerichte kwaliteit van zorg. Een methode om te evalueren of patiënten bereiken wat ze wensen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 38-53. Veeninga, A.T., & Hafkenscheid, A. (2002). Patiëntgerichte kwaliteit van zorg. Een methode om te evalueren of patiënten bereiken wat ze wensen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 38-53.
go back to reference Veeninga, A.T., & Hafkenscheid, A. (ingediend voor publicatie). De Patiënten Behoeften Vragenlijst (PBV). Veeninga, A.T., & Hafkenscheid, A. (ingediend voor publicatie). De Patiënten Behoeften Vragenlijst (PBV).
go back to reference Vervaeke, G.A.C., & Vertommen, H. (1996). De werkalliantie vragenlijst (WAV). Gedragstherapie, 29, 139-144. Vervaeke, G.A.C., & Vertommen, H. (1996). De werkalliantie vragenlijst (WAV). Gedragstherapie, 29, 139-144.
go back to reference Vervaeke, G.A.C., Bleyen, K., & Vertommen, H. (1997). De invloed van voorkeuren op de beginfase van de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 23, 223-236. Vervaeke, G.A.C., Bleyen, K., & Vertommen, H. (1997). De invloed van voorkeuren op de beginfase van de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 23, 223-236.
go back to reference Weert-van Oene, G. de, Schnabel, P., & Schrijvers, G (1998). Drop-out in de verslavingzorg. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 53, 388-402. Weert-van Oene, G. de, Schnabel, P., & Schrijvers, G (1998). Drop-out in de verslavingzorg. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 53, 388-402.
Metagegevens
Titel
Verwachtingen van patiënten bij aanvang van de psychotherapie: voorspellers van drop-out?
Auteurs
Dr. A. T. Veeninga
Dr. A. J. P. M. Hafkenscheid
Publicatiedatum
01-06-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 3/2004
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03062079

Andere artikelen Uitgave 3/2004

Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2004 Naar de uitgave

Inleiding

Inleiding