Skip to main content
Top

2023 | Boek

Versterkende groepstraining voor getraumatiseerde pleegkinderen

Tem je draak

Auteurs: Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Deze handleiding stelt behandelaren in staat om de groepstraining ‘Tem je draak’ te geven aan chronisch getraumatiseerde kinderen van 7 tot 12 jaar. ‘Tem je draak’ bereidt die kinderen voor op vervolgtherapie en traumaverwerking. De handleiding richt zich op psychologen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, pedagogisch medewerkers, sociotherapeuten en cognitief-gedragstherapeutisch werkers.

‘Tem je draak’ is bedoeld voor kinderen die in een pleeggezin wonen, trauma- en stressor gerelateerde klachten hebben en nog niet kunnen of willen praten over hun traumatische ervaringen. Bij de training draait het om psycho-educatie over trauma, hechting en loyaliteit, lotgenotencontact en het aanleren van emotieregulatie vaardigheden.

De training bestaat uit acht groepsbijeenkomsten en geeft behandelaren zicht op de problematiek van de kinderen in de groep en op wat zij als behandeling nodig hebben. De combinatie van ‘Tem je draak’ voor kinderen met de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ voor (pleeg)ouders wordt sterk aanbevolen.

‘Tem je draak’ is ontwikkeld door Levvel, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en de academische afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Amsterdam UMC/locatie AMC.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
De versterkende training voor chronisch getraumatiseerde pleegkinderen, ook wel Tem je Draak genoemd, is een groepstraining. Tem je Draak heeft als doel om de veerkracht van de kinderen te vergroten en hen voor te bereiden op traumaverwerking. De training is geschikt voor kinderen in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar met trauma- en stressorgerelateerde klachten, zoals posttraumatische stressklachten en gehechtheidsproblematiek, en die uit huis geplaatst zijn en in een pleeggezin wonen. Vaak zijn deze kinderen vanaf jonge leeftijd herhaaldelijk blootgesteld aan ingrijpende gebeurtenissen, zoals huiselijk geweld, seksueel misbruik en verwaarlozing.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
2. Voorbereiding van de Tem je Draak-training
Samenvatting
Voor een succesvol verloop van de training is een goede voorbereiding essentieel. De verschillende taken behorende bij de voorbereiding zijn ter verduidelijking verdeeld in vier categorieën: planning, indicatiestelling, administratie en praktische voorbereiding van de training.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
3. Bijeenkomst 1
Samenvatting
In de eerste bijeenkomst is er ruimte om de kinderen te laten wennen aan de groep en om met elkaar kennis te maken. Daarnaast staat deze eerste bijeenkomst in het teken van psycho-educatie over trauma: waar heb je dan last van? Tevens is het de bedoeling dat de kinderen na deze bijeenkomst begrijpen wat het doel is van Tem je Draak. Vandaag leren de kinderen ook de eerste ontspanningsoefening, namelijk de Olifantenzucht.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
4. Bijeenkomst 2
Samenvatting
De tweede bijeenkomst staat in het teken van psycho-educatie over de klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen (er wordt een link gelegd tussen gebeurtenissen en klachten) en over triggers die klachten kunnen veroorzaken. De kinderen leren tevens een mindfulnessoefening: Eten met aandacht. Ook leren de kinderen in deze bijeenkomst over de vier basisemoties.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
5. Bijeenkomst 3
Samenvatting
In bijeenkomst 3 leren de kinderen hoe ons brein reageert op spanning en stress. Het doel hiervan is uit te leggen dat de kinderen last hebben van automatische stressreacties (vechten, vluchten en bevriezen en een te sterk afgesteld intern alarmsysteem). Deze uitleg heeft als doel de kinderen te ontschuldigen. Daarnaast is er in de bijeenkomst aandacht voor leuke en nare herinneringen. De kinderen leren het verschil tussen spanning en ontspanning. Om te leren hoe ze hun gespannen spieren meer ontspannen kunnen laten voelen, leren de kinderen een nieuwe ontspanningsoefening: de Spaghetti.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
6. Bijeenkomst 4
Samenvatting
Bijeenkomst 4 staat in het teken van veiligheid. De kinderen leren over het verschil tussen je veilig voelen en veilig zijn. Ook wordt er stilgestaan bij wanneer kinderen zelf weten dat ze veilig zijn, hoe zij geholpen kunnen worden zich veiliger te voelen en welke belangrijke personen hen kunnen helpen zich fijner of veiliger te voelen (bronnen van steun).
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
7. Bijeenkomst 5
Samenvatting
Tijdens de vijfde bijeenkomst leren de kinderen het verschil tussen gedachten en gevoelens. Ze leren om gedachten en gevoelens bij zichzelf te identificeren en hoe gedachten en gevoelens elkaar kunnen beïnvloeden. Ook is er aandacht voor het herkennen van gevoelens in het lichaam: waar voelen zij welk gevoel in hun lichaam?
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
8. Bijeenkomst 6
Samenvatting
Vandaag leren de kinderen over helpende en niet-helpende gedachten. Ook leren ze over de Onzichtbare koffer: als een kind nare dingen heeft meegemaakt, dan heeft het vaak andere (meestal negatievere) verwachtingen en overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen6 dan kinderen die niet getraumatiseerd zijn.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
9. Bijeenkomst 7
Samenvatting
Deze bijeenkomst staat in het teken van de cognitieve driehoek; de kinderen leren over de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag. In deze bijeenkomst krijgen de kinderen aan de hand van een verhaal uitleg over loyaliteit en onderzoeken ze of erbij henzelf sprake is van loyaliteitsproblemen tussen hun (pleeg)ouders en biologische ouders. Ook leren de kinderen een nieuwe ontspanningsoefening: de Citroen.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
10. Bijeenkomst 8
Samenvatting
De bijeenkomst van vandaag staat in het teken van het herhalen van de geleerde ontspanningsoefeningen en het creëren van een positief afscheids- en afsluitend moment.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
11. Individueel Drakengesprekje
Samenvatting
Na de training heeft een van de groepstherapeuten, degene met de meeste expertise op het gebied van trauma, een gesprekje met elk kind afzonderlijk. Hierin wordt met het kind geëvalueerd hoe hij de groep vond en wat het geleerd heeft van de groep.
Nathalie Schlattmann, Melissa Goris, Samantha Regoli-Bakker, Ramón Lindauer
Nawerk
Meer informatie
Titel
Versterkende groepstraining voor getraumatiseerde pleegkinderen
Auteurs
Nathalie Schlattmann
Melissa Goris
Samantha Regoli-Bakker
Ramón Lindauer
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2884-0
Print ISBN
978-90-368-2883-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2884-0