Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Overal zien we mensen die worstelen met verslavingen. Verslaving leidt tot verlies van leven. Het is de missie van de verpleegkundige om de verslaafde patiënt te helpen over de verslaving heen te stappen en het leven terug te vinden. In Verslavingszorg in de praktijk komt het volgende aan de orde:

  • wat is verslaafd zijn nu precies en wat is de de rol en houding van de verpleegkundige;
  • een overzicht van de lichamelijke, psychiatrische en sociaalmaatschappelijke problemen;
  • de kunst van het motiveren;
  • de soorten behandelingen die kunnen worden ingezet;
  • praktische kennis in woord en beeld over middelen en verslavende gedragingen.

Het boek is verrijkt met veel infographics, praktijkvoorbeelden en praktijkgerichte opdrachten. Op de website www.studiecloud.nl is een digitale versie van het boek beschikbaar met links naar interessante websites en daarnaast zijn per hoofdstuk zijn oefenvragenen samenvattingen beschikbaar.

Deze nieuwe uitgave is speciaal bedoeld voor mbo-verpleegkundigen die in de ggz willen werken en veel met de verslavingszorg te maken krijgen. Maar ook voor verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen, in de wijken, en voor de praktijkondersteuners bij de huisartsen is dit een onmisbaar boek om vaak te raadplegen.

Chris Loth heeft verplegingswetenschap gestudeerd en is gepromoveerd op de ambulante verslavingsverpleegkundige zorgverlening. Zij werkt als zelfstandig verpleegkundig specialist ggz o.a. bij Tactus Verslavingszorg. Ook heeft zij werkervaring als docent verpleegkunde op diverse hogescholen en verschillende basis- en vervolgopleidingen.

Ruud Rutten studeerde verpleegkunde, pedagogiek en psychologie. Hij werkt als bestuursvoorzitter van Tactus Verslavingszorg. Daarnaast is hij als auteur werkzaam en bestuurlijk actief op het gebied van wetenschap en verpleegkunde.

Ben van der Putten werkt als praktijkopleider en trainer voor Tactus Verslavingszorg. Hij geeft de training in motiverende gespreksvoering, omgaan met agressie en stage/ werkbegeleiding. Eerder werkte hij als verpleegkundige in de chronische psychiatrie, de jeugdhulpverlening en de forensische verslavingszorg.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Verslaving

Samenvatting
Wat is verslaafd zijn nu precies? Om hierachter te komen, kijken we naar wat de kern van de verslaving is, hoe een verslaving ontstaat en wat de belangrijkste kenmerken zijn. En welke rol speelt verslaving in de praktijk van de verpleegkundige? Welke professionele houding moet de hulpverlener aannemen?
Ruud Rutten, Chris Loth

2 Lichamelijke, psychiatrische en sociaalmaatschappelijke problemen

Samenvatting
Een verslaving is een complexe stoornis die heel goed ernstig en chronisch kan worden. Dit leidt tot veel complicaties op onder andere lichamelijk, psychiatrisch en sociaalmaatschappelijk gebied. Daarnaast kunnen andere stoornissen bijdragen aan het ontwikkelen van een verslaving. Er zijn tal van stoornissen die leiden naar verslaving, of juist een gevolg zijn van verslaving.
Ruud Rutten, Yvonne Slee, Joanneke van der Nagel, Johan Wouda, Michiel Driessen

3 Motiveren

Samenvatting
Hoe kun je patiënten in de verslavingszorg motiveren tot het maken van keuzes die leiden tot een verandering van het gebruik van middelen? De nadruk moet liggen bij het ondersteunen van het veranderingsproces van de patiënt zelf. De technieken die in dit hoofdstuk aan bod komen, helpen de hulpverlener om de patiënt zelf doelen te laten stellen en daarnaartoe te werken.
Ben van der Putten, Joanneke van der Nagel

4 Verslavingsbehandeling

Samenvatting
Wat houdt de verslavingsbehandeling precies in en welke verschillende soorten heb je? Wat zijn de preventie- en rehabilitatietechnieken? Waarom en in welke situatie worden verschillende interventies aangeboden? In dit hoofdstuk gaan we in op de rol die een verpleegkundige speelt binnen de behandeling van verslavingsproblematiek.
Chris Loth, Hillie van de Peppel, Sophie ten Hove, Kathelijne van der Horst, René in ’t Veld

5 Middelen en verslavende gedragingen

Samenvatting
Als we over verslaving praten, dan hebben we het meestal over alcohol en drugs. Maar verslaving heeft betrekking op alle stoffen die rechtstreeks de processen in onze middenhersenen beïnvloeden.
Chris Loth, Astrid Stok

Nawerk

Meer informatie

Extras