Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Verslavingsproblematiek

Auteurs : Drs. Robert van de Graaf, Drs. Mirije Kuitert, Gabriël Anthonio

Gepubliceerd in: Handboek leefstijlgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het veranderen van verslavingsgedrag of andere, veelal diep ingesleten, gedragspatronen is een proces dat vaak veel van patiënten en de directe omgeving vraagt. Het is belangrijk om als zorgprofessional, zeker binnen de huisartsenpraktijk, aandacht hiervoor te hebben en hulp aan te bieden. Het is van belang om dit binnen de praktijk goed te organiseren. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit gedragsmatige begeleiding van de patiënt tijdens het veranderproces, en zo nodig kan medicatie daarbij helpen, vooral tijdens de eerste detoxificatieperiode. Er moet voor gewaakt worden om alleen te focussen op het gedrag dat de patiënt wil veranderen, omdat er geregeld sprake is van een complex van ongezonde leefstijlpatronen die met elkaar in verband staan. Dit hoofdstuk laat zien hoe om te gaan met roken en alcohol in de praktijk en geeft praktische adviezen voor in de spreekkamer. Het bouwt een brug tussen verslavingsgeneeskunde (‘addiction medicine’) en leefstijlgeneeskunde (‘lifestyle medicine’), twee vakgebieden die elkaar naadloos aanvullen. De beide vakgebieden zijn ontstaan vanuit verschillende achtergronden, maar patiënten vragen in de dagelijkse praktijk om een geïntegreerde verslavings- en leefstijlgeneeskundige aanpak.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5. Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Amsterdam: Uitgeverij Boom. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5. Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Bakhshi, S., & While, A. E. (2014). Health professionals’ alcohol-related professional practices and the relationship between their personal alcohol attitudes and behaviour and professional practices: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11, 218–248. Bakhshi, S., & While, A. E. (2014). Health professionals’ alcohol-related professional practices and the relationship between their personal alcohol attitudes and behaviour and professional practices: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11, 218–248.
go back to reference Burgering, E. (2013). Arts vraagt te weinig naar drankgebruik. Medisch Contact, 68(15): 795–798 Burgering, E. (2013). Arts vraagt te weinig naar drankgebruik. Medisch Contact, 68(15): 795–798
go back to reference De Visser, E. (2019). Die ene patiënt. Medische experts over de patiënt die hun kijk op het vak veranderde. Deze week: Verslavingsarts Robert van de Graaf (44). de Volkskrant, 28 juni 2019. De Visser, E. (2019). Die ene patiënt. Medische experts over de patiënt die hun kijk op het vak veranderde. Deze week: Verslavingsarts Robert van de Graaf (44). de Volkskrant, 28 juni 2019.
go back to reference De Wildt, W., & Van de Graaf, R. C. (2019). Addendum tabaksverslaving. Bij het behandelprotocol cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren. De Wildt, W., & Van de Graaf, R. C. (2019). Addendum tabaksverslaving. Bij het behandelprotocol cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren.
go back to reference Egger, G., Binns, A., Rössner, S., et al. (2017). Lifestyle medicine. Lifestyle, the environment and preventive medicine in health and disease. London: Academic Press. Egger, G., Binns, A., Rössner, S., et al. (2017). Lifestyle medicine. Lifestyle, the environment and preventive medicine in health and disease. London: Academic Press.
go back to reference Foreyt, J. P., & Johnston, C. A. (2016). Behavior modification and cognitive therapy. In J. I. Mechanick & R. F. Kushner (Eds.), Lifestyle medicine. A manual for clinical practice (pp. 129–134). Cham, Zwitserland: Springer International Publishing. Foreyt, J. P., & Johnston, C. A. (2016). Behavior modification and cognitive therapy. In J. I. Mechanick & R. F. Kushner (Eds.), Lifestyle medicine. A manual for clinical practice (pp. 129–134). Cham, Zwitserland: Springer International Publishing.
go back to reference Frank, E., & Holmes, D. (2019). Physician health practices and lifestyle medicine. In J. M. Rippe (Ed.), Lifestyle medicine (pp. 1033–1044). Boca Raton: Taylor & Francis Group. Frank, E., & Holmes, D. (2019). Physician health practices and lifestyle medicine. In J. M. Rippe (Ed.), Lifestyle medicine (pp. 1033–1044). Boca Raton: Taylor & Francis Group.
go back to reference Franken, I., Van den Brink, W., & Schellekens, A. (2019). Handboek verslaving. Amsterdam: Boom Uitgevers. Franken, I., Van den Brink, W., & Schellekens, A. (2019). Handboek verslaving. Amsterdam: Boom Uitgevers.
go back to reference Goulding, E. (2016). Alcohol use and management. In J. I. Mechanick & R. F. Kushner (Eds.), Lifestyle medicine. A manual for clinical practice (pp. 151–170). Cham, Zwitserland: Springer International Publishing. Goulding, E. (2016). Alcohol use and management. In J. I. Mechanick & R. F. Kushner (Eds.), Lifestyle medicine. A manual for clinical practice (pp. 151–170). Cham, Zwitserland: Springer International Publishing.  
go back to reference Holmes, D., & Frank, E. (2019). Physician lifestyle and health-promoting behavior. In D. L. Noordsy (Ed.), Lifestyle psychiatry (pp. 323–342). Washington: American Psychiatric Association Publishing. Holmes, D., & Frank, E. (2019). Physician lifestyle and health-promoting behavior. In D. L. Noordsy (Ed.), Lifestyle psychiatry (pp. 323–342). Washington: American Psychiatric Association Publishing.
go back to reference Lemmers, L., & De Greeff, J. (2018). Gezondheidsbevordering en leefstijl. Een praktische inleiding. Amsterdam: Boom Uitgevers. Lemmers, L., & De Greeff, J. (2018). Gezondheidsbevordering en leefstijl. Een praktische inleiding. Amsterdam: Boom Uitgevers.
go back to reference Lenz, T. L. (2019). Lifestyle medicine for chronic diseases. An introduction to the evidence-based approach of managing chronic diseases with lifestyle therapeutics (2nd ed.). Morrisville, North Carolina: Lulu Press. Lenz, T. L. (2019). Lifestyle medicine for chronic diseases. An introduction to the evidence-based approach of managing chronic diseases with lifestyle therapeutics (2nd ed.). Morrisville, North Carolina: Lulu Press.
go back to reference Lewis, M. (2016). The biology of desire. Why addiction is not a disease. Brunswick, Australia: Scribe. Lewis, M. (2016). The biology of desire. Why addiction is not a disease. Brunswick, Australia: Scribe.
go back to reference Litt, J., & West, C. (2017). Understanding addictions: Tackling smoking and hazardous drinking. In G. Egger, A. Binns, S. Rössner, et al. (Eds.), Lifestyle medicine. Lifestyle, the environment and preventive medicine in health and disease (pp. 355–370). London: Academic Press. Litt, J., & West, C. (2017). Understanding addictions: Tackling smoking and hazardous drinking. In G. Egger, A. Binns, S. Rössner, et al. (Eds.), Lifestyle medicine. Lifestyle, the environment and preventive medicine in health and disease (pp. 355–370). London: Academic Press.
go back to reference Meader, N., King, K., Moe-Byrne, T., et al. (2016). A systematic review on the clustering and co-occurrence of multiple risk behaviours. BMC Public Health, 16, 657. Meader, N., King, K., Moe-Byrne, T., et al. (2016). A systematic review on the clustering and co-occurrence of multiple risk behaviours. BMC Public Health, 16, 657.
go back to reference Mechanick, J. I., & Kushner, R. F. (2016). Lifestyle medicine. A manual for clinical practice. Cham, Zwitserland: Springer International Publishing. Mechanick, J. I., & Kushner, R. F. (2016). Lifestyle medicine. A manual for clinical practice. Cham, Zwitserland: Springer International Publishing.  
go back to reference Miller, S. C., Fiellin, D. A., Rosenthal, R. N., et al. (2019). The ASAM principles of addiction medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer. Miller, S. C., Fiellin, D. A., Rosenthal, R. N., et al. (2019). The ASAM principles of addiction medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer.
go back to reference Reep-van den Bergh, C. C. M., Harteloh, P. P. M., & Croes, E. A. (2017). Doodsoorzaak nr. 1 bij jonge Nederlanders: De sigaret. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161, D1991. Reep-van den Bergh, C. C. M., Harteloh, P. P. M., & Croes, E. A. (2017). Doodsoorzaak nr. 1 bij jonge Nederlanders: De sigaret. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161, D1991.
go back to reference Rippe, J. M. (2019). Lifestyle medicine. Boca Raton: Taylor & Francis Group. Rippe, J. M. (2019). Lifestyle medicine. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
go back to reference Schippers, G. M., Smeerdijk, M., & Merkx, M. J. M. (2014). Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren. Schippers, G. M., Smeerdijk, M., & Merkx, M. J. M. (2014). Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren.
go back to reference Stichting Resultaten Scoren (2017). Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen. Utrecht: Perspectief Uitgevers/Resultaten Scoren. Geraadpleegd oktober 2019 op www.resultatenscoren.nl. Stichting Resultaten Scoren (2017). Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen. Utrecht: Perspectief Uitgevers/Resultaten Scoren. Geraadpleegd oktober 2019 op www.​resultatenscoren​.​nl.
go back to reference Trimbosinstituut/NHG, Richtlijnenwerkgroep (2016). Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Utrecht: Trimbos-Instituut/Nederlands Huisartsen Genootschap. Geraadpleegd oktober 2019 op www.rokeninfo.nl . Trimbosinstituut/NHG, Richtlijnenwerkgroep (2016). Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Utrecht: Trimbos-Instituut/Nederlands Huisartsen Genootschap. Geraadpleegd oktober 2019 op www.​rokeninfo.​nl .
go back to reference Tromp-Beelen, T., Croes, E., & Van de Graaf, R. (2019). Tabak. In W. Van den Brink, et al. (Red.), Farmacotherapie bij verslaving (pag. 97–124). Houten: Prelum. Tromp-Beelen, T., Croes, E., & Van de Graaf, R. (2019). Tabak. In W. Van den Brink, et al. (Red.), Farmacotherapie bij verslaving (pag. 97–124). Houten: Prelum.
go back to reference Van de Graaf, R. C., & Anthonio, G. G. (2017). Tabaksontmoediging tijdens het werk: Tips voor in de spreekkamer. In Syllabus ‘Handvatten voor de praktijk’, Congres Maak de zorg rookvrij, 31 mei 2017. Utrecht: KNMG. Van de Graaf, R. C., & Anthonio, G. G. (2017). Tabaksontmoediging tijdens het werk: Tips voor in de spreekkamer. In Syllabus ‘Handvatten voor de praktijk’, Congres Maak de zorg rookvrij, 31 mei 2017. Utrecht: KNMG.
go back to reference Van de Graaf, R. C., & Van Schayck, O. C. P. (2017). Mensen helpen bij stoppen met roken. Effectiviteit en veiligheid van interventies. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161, D1131. Van de Graaf, R. C., & Van Schayck, O. C. P. (2017). Mensen helpen bij stoppen met roken. Effectiviteit en veiligheid van interventies. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161, D1131.
go back to reference Van den Brink, W., et al. (2019). Farmacotherapie bij verslaving. Houten: Prelum. Van den Brink, W., et al. (2019). Farmacotherapie bij verslaving. Houten: Prelum.
go back to reference West, R., & Brown, J. (2013). Theory of addiction. Chichester, Verenigd Koninkrijk: John Wiley & Sons. West, R., & Brown, J. (2013). Theory of addiction. Chichester, Verenigd Koninkrijk: John Wiley & Sons.
Metagegevens
Titel
Verslavingsproblematiek
Auteurs
Drs. Robert van de Graaf
Drs. Mirije Kuitert
Gabriël Anthonio
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2761-4_10