Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2010

01-03-2010 | Artikelen

Verschillen in etnische achtergrond van forensische en reguliere jeugd-ggz-cliënten

Auteurs: Albert E. Boon, Anna M. de Haan, Sjouk B. B. de Boer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Doelstelling van dit onderzoek was een exact beeld te verkrijgen van de verschillen tussen etnische groepen in het gebruik van de jeugd-ggz. De gegevens van alle cliënten die in 2008 bij De Jutters in behandeling waren zijn gecombineerd met cbs-gegevens van het zorggebied van de instelling. Vervolgens is per etnische groep het percentage cliënten berekend. Op basis hiervan is de kans op behandeling voor de verschillende groepen immigranten berekend. Voor de meeste kinderen uit immigrantengroepen blijkt de kans op behandeling in de reguliere jeugd-ggz ongeveer de helft van die van kinderen van Nederlandse origine. Voor de groep van vijftien jaar en ouder geldt dit ook, maar de kans dat jonge immigranten in de forensische ggz terechtkomen is veel groter. De toegankelijkheid van zowel de reguliere als de forensische jeugd-ggz wordt dus sterk bepaald door etnische factoren. Dit staat in contrast met het streven om de ggz toegankelijk te maken voor alle groepen in de samenleving.
Literatuur
go back to reference Boon, A. E., & Colijn, S. (2001). Adolescents in residential psychiatric care: Treatment outcome, social support and cultural background. Den Haag: Pasmans. Boon, A. E., & Colijn, S. (2001). Adolescents in residential psychiatric care: Treatment outcome, social support and cultural background. Den Haag: Pasmans.
go back to reference Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009a). Tien redenen om de etnische herkomst van cliënten in de ggz niet te registreren. (En nog meer argumenten om het wel te doen). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 736-746. Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009a). Tien redenen om de etnische herkomst van cliënten in de ggz niet te registreren. (En nog meer argumenten om het wel te doen). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 736-746.
go back to reference Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009b). Registratie van etnische herkomst: antwoord. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 957-959. Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009b). Registratie van etnische herkomst: antwoord. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 957-959.
go back to reference Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009c). Haagse jeugd-ggzcliënten zijn geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad. Wat veroorzaakt de bias: sociaal economische status of etnische herkomst? (Ingediend.) Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009c). Haagse jeugd-ggzcliënten zijn geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad. Wat veroorzaakt de bias: sociaal economische status of etnische herkomst? (Ingediend.)
go back to reference Bovenkerk, F., & Yeşilgöz, Y. (2003). Nieuwe strafrechtsproblemen in Nederland. In F. Bovenkerk, M. Komen & Y. Yeşilgöz (red.), Multiculturaliteit in de strafrechtpleging (pp. 120-128). Den Haag: Boom. Bovenkerk, F., & Yeşilgöz, Y. (2003). Nieuwe strafrechtsproblemen in Nederland. In F. Bovenkerk, M. Komen & Y. Yeşilgöz (red.), Multiculturaliteit in de strafrechtpleging (pp. 120-128). Den Haag: Boom.
go back to reference Brinkgreve, C., Onland, J. H., & de Swaan A. (1979). Sociologie van psychotherapie, dl. 1. De opkomst van het psychotherapeutisch bedrijf. Utrecht: Het Spectrum. Brinkgreve, C., Onland, J. H., & de Swaan A. (1979). Sociologie van psychotherapie, dl. 1. De opkomst van het psychotherapeutisch bedrijf. Utrecht: Het Spectrum.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (2008). StatLine (www.cbs.nl). Voorburg: cbs. Centraal Bureau voor de Statistiek (2008). StatLine (www.cbs.nl). Voorburg: cbs.
go back to reference Domburgh, L. (2009). Very young offenders. Characteristics of children and their environment in relation to (re)-offending. (Dissertatie.) Amsterdam: Vrije Universiteit. Domburgh, L. (2009). Very young offenders. Characteristics of children and their environment in relation to (re)-offending. (Dissertatie.) Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference ggz Nederland (2008). Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg. Utrecht: ggz Nederland. ggz Nederland (2008). Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg. Utrecht: ggz Nederland.
go back to reference Goldberg, D., & Huxley, P. (1980). Mental illness in the comunity: The pathway to psychiatric care. Londen: Tavistock. Goldberg, D., & Huxley, P. (1980). Mental illness in the comunity: The pathway to psychiatric care. Londen: Tavistock.
go back to reference Gosden, N. P., Kramp, P., Gabrielsen, G., & Sestoft, D. (2003). Prevalence of mental disorders among 15-17-year-old male adolescent remand prisoners in Denmark. Acta Psychiatrica Scandinavica, 107, 102-110. Gosden, N. P., Kramp, P., Gabrielsen, G., & Sestoft, D. (2003). Prevalence of mental disorders among 15-17-year-old male adolescent remand prisoners in Denmark. Acta Psychiatrica Scandinavica, 107, 102-110.
go back to reference Hamerlynck, S. M. J. J., Doreleijers, Th. A. H., Vermeiren, R. R. J. M., & Cohen-Kettenis, P. T. (2009). Civiel- en strafrechtelijk geplaatste meisjes in justitiële jeugdinrichtingen. Psychiatrische stoornissen, traumatisering en psychosociale problemen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 87-96. Hamerlynck, S. M. J. J., Doreleijers, Th. A. H., Vermeiren, R. R. J. M., & Cohen-Kettenis, P. T. (2009). Civiel- en strafrechtelijk geplaatste meisjes in justitiële jeugdinrichtingen. Psychiatrische stoornissen, traumatisering en psychosociale problemen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 87-96.
go back to reference jaacap (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 126-141. jaacap (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 126-141.
go back to reference Janssen, M. M. M., Verhulst, F. C., Bengi-Arslan, L., Erol, N., Salter, C. J., & Crijnen, A. A. M. (2004). Comparison of self-reported emotional and behavioral problems in Turkish immigrant, Dutch and Turkish adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 133-140. Janssen, M. M. M., Verhulst, F. C., Bengi-Arslan, L., Erol, N., Salter, C. J., & Crijnen, A. A. M. (2004). Comparison of self-reported emotional and behavioral problems in Turkish immigrant, Dutch and Turkish adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 133-140.
go back to reference Jong, J. T. V. M. de, & Berg, M. van der (red.) (1996). Transculturele psychiatrie en psychotherapie: handboek voor hulpverlening en beleid. Lisse: Sweits & Zeitlinger. Jong, J. T. V. M. de, & Berg, M. van der (red.) (1996). Transculturele psychiatrie en psychotherapie: handboek voor hulpverlening en beleid. Lisse: Sweits & Zeitlinger.
go back to reference Knorth, E. J., & Eldering, L. (1998). Immigrant adolescents in residential group care and treatment settings: Research and experience in the Netherlands. Child and Youth Care Forum, 27, 237-258. Knorth, E. J., & Eldering, L. (1998). Immigrant adolescents in residential group care and treatment settings: Research and experience in the Netherlands. Child and Youth Care Forum, 27, 237-258.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2006). Beleidsvisie ggz . Den Haag: Ministerie van vws. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2006). Beleidsvisie ggz . Den Haag: Ministerie van vws.
go back to reference Murad, S. D., Joung, I. M. A., Lenthe, F. J. van, Bengi-Arslan, L., & Crijnen, A. A. M. (2003). Predictors of self-reported problem behaviors in Turkish immigrants and Dutch adolescents in the Netherlands. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 412-423. Murad, S. D., Joung, I. M. A., Lenthe, F. J. van, Bengi-Arslan, L., & Crijnen, A. A. M. (2003). Predictors of self-reported problem behaviors in Turkish immigrants and Dutch adolescents in the Netherlands. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 412-423.
go back to reference Reijneveld, S. A., Harland, P., Brugman, E., Verhulst, F. C., & Verloove-Vanhorick, S. P. (2005). Psychosocial problems among immigrant and non-immigrant children; Ethnicity plays a role in their occurrence and identification. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 145-152. Reijneveld, S. A., Harland, P., Brugman, E., Verhulst, F. C., & Verloove-Vanhorick, S. P. (2005). Psychosocial problems among immigrant and non-immigrant children; Ethnicity plays a role in their occurrence and identification. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 145-152.
go back to reference Sociaal en Cultureel Planbureau (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag: scp. Sociaal en Cultureel Planbureau (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag: scp.
go back to reference Stevens, G. W. M. (2004). Mental health in Moroccan youth in the Netherlands. Rotterdam: Optima. Stevens, G. W. M. (2004). Mental health in Moroccan youth in the Netherlands. Rotterdam: Optima.
go back to reference Sytema, S., Gunther, N., Reelick, F., Drukker, M., Pijl, B., & Land, H. van ’t (2006). Verkenningen in de kinder- en Jeugdpsychiatrie. Een bijdrage uit de psychiatrische casusregisters. Utrecht: Trimbos-instituut. Sytema, S., Gunther, N., Reelick, F., Drukker, M., Pijl, B., & Land, H. van ’t (2006). Verkenningen in de kinder- en Jeugdpsychiatrie. Een bijdrage uit de psychiatrische casusregisters. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Vollebergh, W. A. M. (2003). Gemiste kansen, Culturele diversiteit in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 24, 209-221. Vollebergh, W. A. M. (2003). Gemiste kansen, Culturele diversiteit in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 24, 209-221.
go back to reference Vollebergh, W. A. M., Have, M. ten, Dekovic, M., Oosterwegel, A., Pels, T., Veenstra, R., Winter, A. de, Ormel, H., & Verhulst, F. (2005). Mental health in immigrant children in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 489-496. Vollebergh, W. A. M., Have, M. ten, Dekovic, M., Oosterwegel, A., Pels, T., Veenstra, R., Winter, A. de, Ormel, H., & Verhulst, F. (2005). Mental health in immigrant children in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 489-496.
go back to reference Zwirs, B. W. C., Burger, H., Schulpen, T. W. J., Wiznitzer, M., Fedder, H., & Buitelaar, J. K. (2007). Prevalence of psychiatric disorders among children of different ethnic origin. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 556-566. Zwirs, B. W. C., Burger, H., Schulpen, T. W. J., Wiznitzer, M., Fedder, H., & Buitelaar, J. K. (2007). Prevalence of psychiatric disorders among children of different ethnic origin. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 556-566.
Metagegevens
Titel
Verschillen in etnische achtergrond van forensische en reguliere jeugd-ggz-cliënten
Auteurs
Albert E. Boon
Anna M. de Haan
Sjouk B. B. de Boer
Publicatiedatum
01-03-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2010
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089696

Andere artikelen Uitgave 1/2010

Kind en adolescent 1/2010 Naar de uitgave