Skip to main content
main-content
Top

25-09-2011 | Nieuws

Verscherpt toezicht Maasstad voorbij

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten het verscherpt toezicht op het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam op te heffen.

Tijdens bezoeken heeft de IGZ geconstateerd dat de huidige raad van bestuur voldoende maatregelen heeft genomen om verantwoorde en veilige zorg te leveren. Het Maasstad Ziekenhuis laat weten zich gesterkt te voelen door het vertrouwen van de inspectie.

Volgens de inspectie wordt het naleven van de infectiepreventiemaatregelen door leidinggevenden strikt gevolgd. Uit gesprekken met medewerkers, waaronder artsen, is gebleken dat er een cultuurverandering is opgetreden waarbij men elkaar aanspreekt wanneer wordt afgeweken van de hygiëneregels. De afdelingen medische microbiologie en ziekenhuishygiëne worden intensief begeleid door artsen-microbiologie en een adviseur infectiepreventie van het UMC Utrecht. Hierdoor wordt volgens de IGZ nu gehandeld in lijn met de protocollen en richtlijnen van de eigen beroepsgroepen.

Ook is volgens de inspectie de communicatie tussen professionals en de artsen-microbiologie verbeterd. Er zijn gestructureerde besprekingen met de microbiologen op verpleegafdelingen. Ook de communicatie met patiënten is de laatste weken verbeterd.

Hoewel de inspectie het verscherpt toezicht heeft opgeheven, blijft zij de ontwikkelingen van het Maasstad Ziekenhuis intensief volgen. Het bestuur wordt verzocht om maandelijks over de voortgang te berichten. Ook zal de inspectie binnen enkele maanden een bezoek brengen waarbij wordt nagegaan of het ziekenhuis de stijgende lijn van verbetering vasthoudt.

Het inspectieonderzoek naar het ontstaan en het verloop van de epidemie is nog in volle gang. De inspectie kijkt daarbij of het ziekenhuis zowel intern als extern juist en verantwoord heeft gehandeld, zowel voor wat betreft de alarmering alsook in het nemen van de juiste maatregelen om verdere verspreiding en het ontstaan van een epidemie te voorkomen.

Auteur(s): Suzanne Bremmers

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.