Skip to main content
main-content
Top

29-10-2013 | Nieuws

Verpleging beter scholen op gebied preventie en zelfmanagement

Ongeveer 80% van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat preventie en het bevorderen van zelfmanagement een taak is van de eigen beroepsgroep. Zo’n 60% vindt het leuk om hier in de toekomst meer tijd aan te gaan besteden, maar slechts de helft denkt dat ze voldoende kennis en vaardigheden op dit terrein heeft. Er is dus nog extra scholing nodig.

Dat blijkt uit een peiling in het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. Preventie en zelfmanagement zijn kernbegrippen in het beleid van het ministerie van VWS.

Preventietaken en het bevorderen van zelfmanagement worden op dit moment vooral door HBO-opgeleide verpleegkundigen gedaan. Veel andere zorgprofessionals blijken daarvoor nog niet klaar, ondanks dat 80% het wel een taak van de eigen beroepsgroep vindt. Vooral voor sociaal-agogische begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg, die in toenemende mate cliënten met een chronische ziekte moeten begeleiden, is extra scholing wenselijk, aldus de NIVEL-peiling

eHealth

Extra aandacht moet er ook komen voor nieuwe technologieën, zoals eHealth en andere internettoepassingen die steeds vaker voor preventie of zelfmanagement worden ingezet. Juist op dit vlak zien zorgverleners geen taak voor zichzelf weggelegd. NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke: ‘Verpleegkundigen en verzorgenden zullen eHealth interventies vaker willen gebruiken als ze er het nut van inzien voor hun patiënten en het de aantrekkelijkheid van hun werk ten goede komt. In scholingen moet daarom ook duidelijk worden dat door eHealth en nieuwe technologie mensen langer zelfredzaam kunnen blijven wonen. Ook is het belangrijk uitvoerende zorgverleners direct te betrekken bij de keuze en implementatie van nieuwe technologie, zodat zij er zelf voor kunnen zorgen dat deze goed bij hun dagelijks werk en patiëntengroep past.’

Aan het onderzoek werkten 750 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch medewerkers mee uit het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. Dit panel bestaat uit 1650 verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en agogische begeleiders die werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Het Panel Verpleging & Verzorging wordt gecoördineerd door het NIVEL met financiële ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Auteur(s): Adri van Beelen

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.