Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek is bestemd voor de hoofdfase van de opleiding. De leerstof uit de basisfase wordt geïntegreerd toegepast op de te onderscheiden categorieën zorgvragers. Hiervoor worden eerst kenmerken van de categorie zorgvragers genoemd, alsmede specifieke aspecten van de zorgvraag. Vervolgens wordt -exemplarisch- ingegaan op het verplegen van zorgvragers met bepaalde afwijkingen. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid verpleegplan. Behandeld wordt onder andere: zorgvragers voor en na botoperatie, zorgvragers met hart- en vaatziekte en de oncologische zorgvrager. Bij de casuistieken wordt aandacht besteed aan de verschillende werkvelden en aan transmuralisering.

Inhoudsopgave

Voorwerk

ZORGVRAGERS OPGENOMEN VOOR ONDERZOEK EN BEHANDELING

Voorwerk

Hoofdstuk 1. Zorgaanbod en zorgvraag

Samenvatting
De gezondheidszorg is opgedeeld in echelons ofwel reeksen van voorzieningen die men in een bepaalde volgorde kan doorlopen (zie afb. 1.1).
In het schema is te lezen dat het eerste echelon bestaat uit alle niet-specialistische hulp. Hierbij valt te denken aan een huisarts, een wijkverpleegkundige, fysiotherapie en maatschappelijke hulpverlening.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

Hoofdstuk 2. Specifieke aspecten van de zorgvraag bij onderzoek

Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over specifieke aspecten van de zorgvraag in het algemeen ziekenhuis. Aan de orde komen de verschillende onderzoeken en de verpleegkundige zorg daarbij. Door steeds verdergaande technische ontwikkelingen zijn er meer mogelijkheden voor onderzoek. Het ‘inwendige’ van de mens kan op allerlei mogelijke manieren zichtbaar worden gemaakt. Ook het onderzoek van bloed, andere lichaamsvochten en weefsel is steeds verder ontwikkeld. Met de toename van de technische mogelijkheden is ook de belasting van onderzoeken voor de zorgvrager minder dan vroeger.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

Hoofdstuk 3. Zorgvragers opgenomen voor onderzoek en behandeling

Samenvatting
In dit derde hoofdstuk komt een aantal groepen zorgvragers aan bod. We hebben voor zorgvragers gekozen van wie de gezondheidsproblematiek niet te specialistisch is, vaak voorkomt en bij wie opname in een algemeen ziekenhuis voor onderzoek en/of behandeling geïndiceerd is.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

ZORGVRAGERS OPGENOMEN VOOR CHIRURGISCHE INGREEP

Voorwerk

Hoofdstuk 4. Zorgvragers voor en na een chirurgische ingreep

Samenvatting
Chirurgische behandelingen komen voor bij mannen en vrouwen, bij mensen uit verschillende culturen en bij mensen van alle leeftijden. De kenmerken van de chirurgische zorgvrager worden bepaald door de persoon zelf, zijn achtergrond, zijn leeftijd, de reden van de operatie, de lichamelijke conditie, psychologische factoren, eventuele andere ziekten en lichamelijke beperkingen of handicaps. Ook eerdere behandelingen en ziekenhuisopnamen maken dat zorgvragers op een bepaalde manier kunnen reageren op een operatie.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

Hoofdstuk 5. Specifieke aspecten van de zorgvraag

Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op de algemene pre-, peri- en postoperatieve zorg. Aan de orde komen de verpleegkundige anamnese bij opname, de verpleegkundige zorg bij de voorbereiding op de operatie, de operatie en de anesthesie, en de postoperatieve zorg tot en met ontslag uit het ziekenhuis.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

Hoofdstuk 6. De verpleging van zorgvragers opgenomen voor chirurgische behandeling

Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we, evenals in hoofdstuk 3, exemplarisch te werk. We hebben een aantal zeer verschillende gezondheidsproblemen die een operatief ingrijpen tot gevolg (kunnen) hebben, uitgekozen voor de basisopleiding tot verpleegkundige.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

Hoofdstuk 7. Ontwikkeling en verankering van verpleegkundige kennis op de verpleegafdeling

Samenvatting
Kennis, en het op peil houden van kennis, wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Leren is een continu proces dat zeker niet ophoudt zodra je je diploma hebt. Integendeel! Ga maar eens bij jezelf na hoeveel informatie dagelijks op je afkomt via de krant, televisie, internet, collega’s, vrienden. Met een deel van die informatie doe je misschien niets of weinig, maar er zit altijd wel informatie bij waarvan je leert. En dat gaat maar door, van dag tot dag en in een hoog tempo. Er zijn al mensen die praten over ‘informatiestress’.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

Nawerk

Meer informatie