Skip to main content
Top

1999 | hbo | Boek

Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers, niveau 5

Auteurs: E.M. Sesink, drs. J.H.J. de Jong

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek is bestemd voor de hoofdfase van de opleiding. De leerstof uit de basisfase wordt geïntegreerd toegepast op de te onderscheiden categorieën zorgvragers. Hiervoor worden eerst kenmerken van de categorie zorgvragers genoemd, alsmede specifieke aspecten van de zorgvraag. Vervolgens wordt -exemplarisch- ingegaan op het verplegen van zorgvragers met bepaalde afwijkingen. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid verpleegplan. Behandeld wordt onder andere: zorgvragers voor en na botoperatie, zorgvragers met hart- en vaatziekte en de oncologische zorgvrager. Bij de casuistieken wordt aandacht besteed aan de verschillende werkvelden en aan transmuralisering.

Inhoudsopgave

Voorwerk

ZORGVRAGERS OPGENOMEN VOOR ONDERZOEK EN BEHANDELING

Voorwerk
Hoofdstuk 1. Zorgaanbod en zorgvraag
Samenvatting
De gezondheidszorg is opgedeeld in echelons ofwel reeksen van voorzieningen die men in een bepaalde volgorde kan doorlopen (zie afb. 1.1).
In het schema is te lezen dat het eerste echelon bestaat uit alle niet-specialistische hulp. Hierbij valt te denken aan een huisarts, een wijkverpleegkundige, fysiotherapie en maatschappelijke hulpverlening.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong
Hoofdstuk 2. Specifieke aspecten van de zorgvraag bij onderzoek
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over specifieke aspecten van de zorgvraag in het algemeen ziekenhuis. Aan de orde komen de verschillende onderzoeken en de verpleegkundige zorg daarbij. Door steeds verdergaande technische ontwikkelingen zijn er meer mogelijkheden voor onderzoek. Het ‘inwendige’ van de mens kan op allerlei mogelijke manieren zichtbaar worden gemaakt. Ook het onderzoek van bloed, andere lichaamsvochten en weefsel is steeds verder ontwikkeld. Met de toename van de technische mogelijkheden is ook de belasting van onderzoeken voor de zorgvrager minder dan vroeger.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong
Hoofdstuk 3. Zorgvragers opgenomen voor onderzoek en behandeling
Samenvatting
In dit derde hoofdstuk komt een aantal groepen zorgvragers aan bod. We hebben voor zorgvragers gekozen van wie de gezondheidsproblematiek niet te specialistisch is, vaak voorkomt en bij wie opname in een algemeen ziekenhuis voor onderzoek en/of behandeling geïndiceerd is.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong

ZORGVRAGERS OPGENOMEN VOOR CHIRURGISCHE INGREEP

Voorwerk
Hoofdstuk 4. Zorgvragers voor en na een chirurgische ingreep
Samenvatting
Chirurgische behandelingen komen voor bij mannen en vrouwen, bij mensen uit verschillende culturen en bij mensen van alle leeftijden. De kenmerken van de chirurgische zorgvrager worden bepaald door de persoon zelf, zijn achtergrond, zijn leeftijd, de reden van de operatie, de lichamelijke conditie, psychologische factoren, eventuele andere ziekten en lichamelijke beperkingen of handicaps. Ook eerdere behandelingen en ziekenhuisopnamen maken dat zorgvragers op een bepaalde manier kunnen reageren op een operatie.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong
Hoofdstuk 5. Specifieke aspecten van de zorgvraag
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op de algemene pre-, peri- en postoperatieve zorg. Aan de orde komen de verpleegkundige anamnese bij opname, de verpleegkundige zorg bij de voorbereiding op de operatie, de operatie en de anesthesie, en de postoperatieve zorg tot en met ontslag uit het ziekenhuis.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong
Hoofdstuk 6. De verpleging van zorgvragers opgenomen voor chirurgische behandeling
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we, evenals in hoofdstuk 3, exemplarisch te werk. We hebben een aantal zeer verschillende gezondheidsproblemen die een operatief ingrijpen tot gevolg (kunnen) hebben, uitgekozen voor de basisopleiding tot verpleegkundige.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong
Hoofdstuk 7. Ontwikkeling en verankering van verpleegkundige kennis op de verpleegafdeling
Samenvatting
Kennis, en het op peil houden van kennis, wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Leren is een continu proces dat zeker niet ophoudt zodra je je diploma hebt. Integendeel! Ga maar eens bij jezelf na hoeveel informatie dagelijks op je afkomt via de krant, televisie, internet, collega’s, vrienden. Met een deel van die informatie doe je misschien niets of weinig, maar er zit altijd wel informatie bij waarvan je leert. En dat gaat maar door, van dag tot dag en in een hoog tempo. Er zijn al mensen die praten over ‘informatiestress’.
E.M. Sesink, J.H.J. de Jong
Nawerk
Meer informatie
Titel
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers, niveau 5
Auteurs
E.M. Sesink
drs. J.H.J. de Jong
Copyright
1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9441-8
Print ISBN
978-90-313-2576-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9441-8