Skip to main content
Top

1999 | Boek

Verplegen van geriatrische zorgvragers, niveau 5

Auteurs: M. G. van Swaay-Butter, C. A. Stikkers

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 5 en behoort tot het leer- -en vormingsgebied verpleegkunde. Ingegaan wordt op kenmerken van de zorgvraag, de zorgvrager en zorginstellingen. Aspecten van overheidsbeleid, kwaliteitszorg en GVO krijgen hierbij aandacht. Vervolgens komt de psychogeriatrische zorgvrager aan de orde. Met name wordt de rol van de mantelzorg belicht, de houding van de zorgverlener, benaderingswijzen bij dementie en samenwerking met andere disciplines. Aan de hand van veel voorkomende verpleegkundige diagnosen worden resultaten en interventies beschreven. Het boek wordt afgesloten met het verplegen van de stervende zorgvrager. Euthanasie en dilemma's bij de zorg voor dementerende zorgvragers vormen hier een onderdeel van.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Hoofdstuk 1. De gezondheidstoestand van de geriatrische zorgvrager
Samenvatting
Oudere mensen zijn kwetsbaar in hun functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Er is weinig voor nodig om het complexe evenwicht dat door talloze compensatiemechanismen in stand wordt gehouden, te verstoren.
M. G. van Swaay-Butter, C. A. Stikkers
Hoofdstuk 2. Specifieke aspecten van de psychogeriatrische zorgvrager
Samenvatting
In paragraaf 2.1 gaan we in op de rol van de familie. Wat betekent het voor de kinderen om te ontdekken dat hun vader of moeder dement begint te worden? Welke rol kunnen of moeten zij blijven vervullen in het verpleeghuis waar hun vader of moeder woont? Juist omdat de familie een taak kan en moet hebben in de zorg voor de dementerende oudere, zal veel aandacht besteed worden aan de relatie tussen de familieleden en verpleegkundigen.
M. G. van Swaay-Butter, C. A. Stikkers
Hoofdstuk 3. Het verplegen van de psychogeriatrische zorgvrager
Samenvatting
Het dementiesyndroom is een veelvoorkomende psychische stoornis. In Nederland is ruim 5% van de mensen die ouder zijn dan 65 jaar, dement.
M. G. van Swaay-Butter, C. A. Stikkers
Hoofdstuk 4. Het verplegen van de stervende psychogeriatrische zorgvrager
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op het omgaan met de stervende psychogeriatrische zorgvrager. Naast de verpleegkundige diagnosen zal vooral de relatie tussen de verpleegkundige en de zorgvrager aandacht krijgen.
M. G. van Swaay-Butter, C. A. Stikkers
Nawerk
Meer informatie
Titel
Verplegen van geriatrische zorgvragers, niveau 5
Auteurs
M. G. van Swaay-Butter
C. A. Stikkers
Copyright
1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9698-6
Print ISBN
978-90-313-2744-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9698-6