Skip to main content
Top

2008 | Boek

Verpleegtechnisch handelen deel 3: Voeding, uitscheiding en diagnostiek

Werkcahier Kwalificatieniveau 3

Auteurs: Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Dit werkcahier gaat over verpleegtechnische handelingen die gericht zijn op zorgvragers met problemen rondom voeding en uitscheiding.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
2 Het inbrengen van een maagsonde en geven van sondevoeding
Samenvatting
Voor iedere zorgvrager is een volwaardige voeding nodig om een goede voedingstoestand te houden of te bereiken. Dit is noodzakelijk om voldoende weerstand tegen infecties op te bouwen of te behouden.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
3 De verzorging van een zorgvrager met een blaaskatheter
Samenvatting
Een blaaskatheter is een voorwerp dat je in verschillende soorten en maten kunt aantreffen. Als verzorgende IG zul je hem met name aantreffen bij de zorgvrager met chronische urologische of neurologische aandoeningen. Bij deze aandoeningen is een katheter vaak noodzakelijk omdat de zorgvrager niet meer in staat is om spontaan te urineren.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
4 De verzorging van een zorgvrager met een stoma
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op de zorg voor zorgvragers met een stoma (‘stoma’ in het Grieks betekent mond) en het spoelen van de darmen. De stoma dient als kunstmatige uitgang voor uitscheidingsproducten van de urinewegen of de darmen. Er zijn drie soorten stoma’s:
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
5 De verzorging van een zorgvrager met een tracheostoma
Samenvatting
Als verzorgende IG kun je zorgvragers aantreffen die hulp nodig hebben bij het uitzuigen van de mond- en keelholte. Vaak ontbreekt de kracht om slijm door te slikken of op te geven. De zorgvragers bij wie de mond- en keelholte moeten worden uitgezogen, kunnen in de laatste levensfase verkeren. In ziekenhuizen komt het ook voor dat het uitzuigen nodig is na een operatie in keel en/of mond.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
6 Het verzamelen van steriele en niet-steriele monsters
Samenvatting
Bij het uitvoeren van of assisteren bij medisch-diagnostisch onderzoek wordt veelal gedacht aan ziekenhuissituaties. Hoewel de meeste complexe onderzoeken vrijwel allemaal in de ziekenhuizen plaatsvinden, is er buiten het ziekenhuis toch ook wel degelijk sprake van medisch-diagnostisch onderzoek. In de huisartsenpraktijken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en instellingen voor thuiszorg vindt veel eenvoudig onderzoek plaats. Deze onderzoeken omvatten met name onderzoek van urine, feces en sputum; daarnaast wordt er ook regelmatig wondmateriaal verzameld en worden er controles van de bloedglucosewaarden uitgevoerd. In dit hoofdstuk gaan we in op de taak en de verantwoordelijkheid van de verzorgende IG met betrekking tot genoemde onderzoeken.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bestaat uit 30 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de verpleegtechnische handelingen in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen. Ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
8 Practicum
Samenvatting
In dit hoofdstuk geven we een aantal richtlijnen, suggesties en opdrachten voor het oefenen tijdens het practicum op school en onder begeleiding in de stage.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
9 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
Voor het oefenen tijdens de stage ga je na wanneer je de op school aangeleerde vaardigheden kunt uitvoeren. Ga ook na welke algemene afspraken en richtlijnen over het oefenen met de handelingen op de stageverlenende instelling zijn geformuleerd. In dit geval is dat extra belangrijk, omdat het veelal gaat om acute handelingen.
Geerard Siereveld, Cees van Stipdonk, Johan van ’t Wout
Nawerk
Meer informatie
Titel
Verpleegtechnisch handelen deel 3: Voeding, uitscheiding en diagnostiek
Auteurs
Geerard Siereveld
Cees van Stipdonk
Johan van ’t Wout
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9426-5
Print ISBN
978-90-313-5220-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9426-5