Skip to main content
main-content
Top

21-01-2016 | Nieuws

Verpleegkundigen willen meer betrokken zijn bij euthanasiebesluitvorming

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat de besluitvorming over euthanasie niet buiten hen om moet gaan. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling. Verder denkt een kleine groep verpleegkundigen ten onterechte dat zij zelf de euthanasiemiddelen mogen toedienen.

NIVEL-programmaleider Anneke Francke noemt het ‘opmerkelijk’ dat een kleine groep nog steeds denkt dat zij de middelen mogen toedienen. “Professionele richtlijnen en de euthanasiewet zijn er duidelijk over dat alleen artsen dat mogen, en dan onder strikte voorwaarden”, aldus Francke. “Het blijft belangrijk dat in het basisonderwijs en de bijscholing voor verpleegkundigen en verzorgenden duidelijke informatie wordt gegeven over de morele en professionele grenzen bij euthanasie.”

Bespreken

Bijna zeven van de tien verpleegkundigen en verzorgenden (69 procent) vinden dat een arts een euthanasieverzoek van een patiënt met wie ze veel contact hebben, met hen moet bespreken. Daarnaast geven vier van de tien (38 procent) aan dat zij wel eens de eerste persoon zijn geweest met wie een patiënt zijn euthanasiewens besprak. Ook vertelt ongeveer een derde dat zij ooit een arts hebben geïnformeerd over de euthanasiewens van een patiënt. Slechts 3 procent zegt ooit te hebben geweigerd deel te nemen aan besluitvorming rondom euthanasie.

Levensbeschouwing

Verpleegkundigen en verzorgenden met een religieuze of levensbeschouwelijke instelling vinden relatief vaak dat de arts de euthanasiewens van een patiënt met hen moet bespreken. Dit geldt ook vaker voor degenen die in een ziekenhuis of in de thuiszorg werken dan voor collega’s in verpleeg- en verzorgingshuizen. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn overigens maar weinig aanwezig bij euthanasie. Slechts 7 procent zegt dat zij daarbij ooit aanwezig was om een arts te assisteren. Opvallend is echter dat nog steeds 7 procent denkt dat zij zelf de voor euthanasie gebruikte medicijnen mogen toedienen, waar volgens de professionele richtlijnen alleen voorbereidende handelingen zijn toegestaan.

Bron: Nivel, Skipr

Tip

Aanbevolen

2010 | Boek

Basisboek zorg om ouderen

Basisboek Zorg om ouderen gaat in op veranderingen van het dagelijkse leven van ouderen met psycho-geriatrische problematiek. De auteurs Allewijn en Miesen besteden veel aandacht aan gedragsveranderingen en de mogelijke oorzaken hiervan. Ook bespreke

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.