Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Verpleegkundige theorieën bij kwetsbare ouderen

Auteur : Drs. E. V. Habes

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw zijn veel theorieën tot stand gekomen vanuit de professionaliseringsbehoefte van de verpleegkundige beroepsgroep: grand theories, die het hele domein van verplegen verkennen en kaderen vanuit een bepaald concept; middle-range theories, die een verzameling verschijnselen binnen de verpleging onder de loep nemen; micro-level interventions, die de effectiviteit van één of een aantal verpleegkundige interventies beschrijven.
Literatuur
go back to reference Aggleton, P., & Chalmers, H. (1986). Theorieën en modellen in de verpleegkunde. Zeven buitenlandse theorieën in perspectief. Utrecht/Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema. Aggleton, P., & Chalmers, H. (1986). Theorieën en modellen in de verpleegkunde. Zeven buitenlandse theorieën in perspectief. Utrecht/Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema.
go back to reference Andrews, H. A., & Roy, C. (1986). Essentials of the Roy Adaptation Model. Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts. Andrews, H. A., & Roy, C. (1986). Essentials of the Roy Adaptation Model. Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts.
go back to reference Baart, A., & Grypdonck, M. (2008). Verpleegkunde en presentie. Den Haag: Lemma. Baart, A., & Grypdonck, M. (2008). Verpleegkunde en presentie. Den Haag: Lemma.
go back to reference Bakker, R. H., & Kastermans, M. C. (1998). Behoeftegestuurd kiezen of diagnosegestuurd delen. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2, 43–47. Bakker, R. H., & Kastermans, M. C. (1998). Behoeftegestuurd kiezen of diagnosegestuurd delen. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2, 43–47.
go back to reference Beneken genaamd Kolmer, D. (2007). De kunst van het ontmoeten. Onderzoek, scholing en praktijk in familiezorg. Delft: Eburon. Beneken genaamd Kolmer, D. (2007). De kunst van het ontmoeten. Onderzoek, scholing en praktijk in familiezorg. Delft: Eburon.
go back to reference Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people. An evaluation of a multicomponent nurse-led care program (proefschrift Universiteit Utrecht). Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people. An evaluation of a multicomponent nurse-led care program (proefschrift Universiteit Utrecht).
go back to reference Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Tavistock. Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Tavistock.
go back to reference Carpenito-Moyet, L. J. (2012). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Carpenito-Moyet, L. J. (2012). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
go back to reference De Kuiper, M., & De Jong, A. (2012). Klinische besluitvorming. Amsterdam: Reed Business. De Kuiper, M., & De Jong, A. (2012). Klinische besluitvorming. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Evers, G. C. M. (1999). Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum. Evers, G. C. M. (1999). Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Fawcett, J. (1989). Analysis and evaluation of conceptual models of nursing. Philadelphia: Davis. Fawcett, J. (1989). Analysis and evaluation of conceptual models of nursing. Philadelphia: Davis.
go back to reference Gordon, M. (1994). Nursing diagnosis. Process and application. St. Louis: Mosby. Gordon, M. (1994). Nursing diagnosis. Process and application. St. Louis: Mosby.
go back to reference Grypdonck, M. (1994–1995). Theorieën en modellen. Cursus eerste licentie verplegingswetenschap Gent. Gent: Universiteit Gent (interne publicatie). Grypdonck, M. (1994–1995). Theorieën en modellen. Cursus eerste licentie verplegingswetenschap Gent. Gent: Universiteit Gent (interne publicatie).
go back to reference Grypdonck, M. (2007). Het leven boven de ziekte uittillen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. Grypdonck, M. (2007). Het leven boven de ziekte uittillen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
go back to reference Henderson, V., & Harmer, B. (1955). Textbook of the principles ad practice of nursing. New York: Mc. Millan. Henderson, V., & Harmer, B. (1955). Textbook of the principles ad practice of nursing. New York: Mc. Millan.
go back to reference Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Van der Horst, H., Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343(4163), 235–237.CrossRef Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Van der Horst, H., Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343(4163), 235–237.CrossRef
go back to reference Huijbregts, V. (2011). Respect voor autonomie van de patiënt. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 1, 10–15. Huijbregts, V. (2011). Respect voor autonomie van de patiënt. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 1, 10–15.
go back to reference Lambregts, J., Grotendorst, A., & Van Merwijk, C. (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., Grotendorst, A., & Van Merwijk, C. (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Larzarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. Larzarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
go back to reference Meleis, A. I. (1991). Theoretical nursing: development & progress. Philadelphia: Lippincott. Meleis, A. I. (1991). Theoretical nursing: development & progress. Philadelphia: Lippincott.
go back to reference Neuman, B.(1984). The Neuman Systmes Model. Application to nursing education and practice. Norwalk: Appleton-Century-Crofts. Neuman, B.(1984). The Neuman Systmes Model. Application to nursing education and practice. Norwalk: Appleton-Century-Crofts.
go back to reference Nightingale, F. (1859). Notes on nursing. What nursing is en what nursing is not. Philadelphia/Londen/Montreal: J.B. Lippincott. Nightingale, F. (1859). Notes on nursing. What nursing is en what nursing is not. Philadelphia/Londen/Montreal: J.B. Lippincott.
go back to reference Orem, D. E. (1971). Nursing. Concepts of practice. New York: McGraw-Hill. Orem, D. E. (1971). Nursing. Concepts of practice. New York: McGraw-Hill.
go back to reference Pool, A., Mostert, H., & Schumacher, J. (2005). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: Vilans. Pool, A., Mostert, H., & Schumacher, J. (2005). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: Vilans.
go back to reference Rogers, M. E. (1970). An introduction tot the theoretical basis of nursing. Philadelphia: F.A. Davis. Rogers, M. E. (1970). An introduction tot the theoretical basis of nursing. Philadelphia: F.A. Davis.
go back to reference Roy, C. (1970). Adaptation. A conceptual framework for nursing. Nursing Outlook, 18(3), 42–45. Roy, C. (1970). Adaptation. A conceptual framework for nursing. Nursing Outlook, 18(3), 42–45.
go back to reference Schuurmans, M. (2012). Een nieuwe kijk op verplegen. In J. Lambregts, A. Grotendorst & C. van Merwijk (Red.), Leren van de toekomst (pag. 126–144). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schuurmans, M. (2012). Een nieuwe kijk op verplegen. In J. Lambregts, A. Grotendorst & C. van Merwijk (Red.), Leren van de toekomst (pag. 126–144). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van der Brug, Y., & Van Achterberg, T. (2003). ICF in de verpleegkunde. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Van der Brug, Y., & Van Achterberg, T. (2003). ICF in de verpleegkunde. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Van der Bruggen, H. (1992). De delta van de Nederlandse verpleging. Lochem: De Tijdstroom. Van der Bruggen, H. (1992). De delta van de Nederlandse verpleging. Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Van der Kooij, C. (2002). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie. Den Haag: Boom Lemma. Van der Kooij, C. (2002). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Van Hemel, L. (2009). Verpleegkundige concepten en methoden. Apeldoorn: Garant. Van Hemel, L. (2009). Verpleegkundige concepten en methoden. Apeldoorn: Garant.
go back to reference Varadhan, R., Weiss, C., Segal, J. B., Wu, A. W., Scharfstein, D., & Boyd, C. M. (2010). Evaluating health outcomes in the presence of competing risks. A review of statistical methods and clinical application. Medical Care, 48(6 suppl.), S96–S105. Varadhan, R., Weiss, C., Segal, J. B., Wu, A. W., Scharfstein, D., & Boyd, C. M. (2010). Evaluating health outcomes in the presence of competing risks. A review of statistical methods and clinical application. Medical Care, 48(6 suppl.), S96–S105.
go back to reference Verbeek, G. (2002). Zorg in samenspel. Samenwerking tussen cliënten en hun zorgvragers in vraaggerichte of vraaggestuurde zorg. Utrecht: NIZW. Verbeek, G. (2002). Zorg in samenspel. Samenwerking tussen cliënten en hun zorgvragers in vraaggerichte of vraaggestuurde zorg. Utrecht: NIZW.
go back to reference Verberk, F., & De Kuiper, M. (2013). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Assen: Van Gorcum. Verberk, F., & De Kuiper, M. (2013). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Verkooijen, H. E. C., Elderhuis, R. M., Hamers, J. P. H., & Spreeuwenberg, C. (2003). Vraaggestuurde zorg en het patiëntenperspectief. Verpleegkunde, 18(1), 40–47. Verkooijen, H. E. C., Elderhuis, R. M., Hamers, J. P. H., & Spreeuwenberg, C. (2003). Vraaggestuurde zorg en het patiëntenperspectief. Verpleegkunde, 18(1), 40–47.
Metagegevens
Titel
Verpleegkundige theorieën bij kwetsbare ouderen
Auteur
Drs. E. V. Habes
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2155-1_2