Skip to main content
main-content

28-09-2016 | Verpleegkunde | Nieuws

Zorg steeds meer onder druk door tekort personeel

Het kabinet ziet niet de noodzaak om het tekort aan personeel in de zorg adequaat aan te pakken, stelt V&VN. Terwijl er juist nu geïnvesteerd moet worden om in de nabije toekomst over voldoende verpleegkundigen en verzorgenden te beschikken die hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau uitoefenen.

In de Troonrede werd vorige week gesteld dat de regering de stijging van de zorgkosten heeft kunnen inperken. Onder andere door een scala aan hervormingen in gang te zetten. Volgens het kabinet is er daardoor weer ‘ruimte om te bewegen’ ontstaan. De voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen in de langdurige zorg voor mensen in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen is geschrapt. Het terugdraaien van deze bezuiniging was in juni al bekend gemaakt.

Verder focust de regering op het terugdringen van de zorgkosten en het behoud van kwaliteit van zorg. Maar volgens V&VN-lobbyist Francis Bolle komt de kwaliteit van zorg steeds meer onder druk te staan door het tekort aan zorgverleners. “De regering heeft de laatste jaren middelen voor deskundigheidsbevordering beschikbaar gesteld, in zowel de ziekenhuizen als de verpleeghuizen. Maar dit is een druppel op een gloeiende plaat. We zien een toenemende complexe zorgvraag bij patiënten en cliënten. Willen we zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerde zorgverleners, dan vraagt dat forse investeringen en een samenhangend programma om dit te realiseren.”

V&VN pleit er dan ook voor dat alle politieke partijen het vraagstuk van het personeelstekort bij de aankomende verkiezingen in maart 2017 hoog op de agenda zetten.

Wijkverpleging

In 2017 stelt het kabinet 180 miljoen extra beschikbaar voor de wijkverpleging. Dit komt bovenop de 180 miljoen die al in 2016 vrij kwam. Volgens Bolle is het nog te vroeg om te oordelen of dit bedrag voldoende zal zijn om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. “De zorg verplaatst zich steeds meer van het ziekenhuis naar de thuissituatie.” Ook doet een strengere selectie voor plaatsing in verpleeghuizen de vraag naar wijkverpleging toenemen. Bolle: “Met dit bedrag kan extra zorg worden geleverd. Maar daarmee wordt er nog niet extra zorgpersoneel ingezet.”

Bron: V&VN

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.

Beeldrechten