Skip to main content
Top

21-04-2016 | Verpleegkunde | E-learning

Risicosignalering en het zorgproces

Punten: 2

Geaccrediteerd door: Kwaliteitsregister V&V

Aantal pogingen: 3

Lees het   bijbehorende artikel

Om planmatig te kunnen verzorgen en verplegen moet je als zorgverlener vraaggericht, systematisch, doelgericht en professioneel handelen. Goed kijken naar de cliënt, nadenken over de situatie en acties inzetten, zijn ingrediënten die je nodig hebt om planmatig te werken bij risicosignalering.

De online kennistoets Risicosignalering en het zorgproces gaat over onder meer het planmatig risico’s signaleren, de eisen van de overheid, planmatig zorg verlenen volgens een stappenplan, het zorgleefplan en de vier levensdomeinen binnen de VVT en over risicosignalering binnen het zorgleefplan volgens een stappenplan.

Het bij de toets behorende artikel is verschenen in Bijzijn XL nr. 4 (2016).
Accreditatie is toegekend: Kwaliteitsregister V&V.
Aantal punten: 2.