Skip to main content
main-content

05-07-2016 | Verpleegkunde | Nieuws

Hester Vermeulen nieuwe hoogleraar Verplegingswetenschap

Verpleegkundige Hester Vermeulen is vanaf 1 juli 2016 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap aan het Radboudumc. Hiervoor was zij verbonden aan het AMC en de Hogeschool van Amsterdam.

Hester Vermeulen (Oostzaan, 1967) is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. In 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed hiervoor onderzoek naar Evidence-based verbeteringen in de postoperatieve zorg: op het snijvlak tussen verpleging en geneeskunde.Tot haar benoeming werkte ze als senior onderzoeker bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en als lector Evidence Based Perioperatieve zorg aan de Hogeschool van Amsterdam.

Excellence in Nursing

Hester Vermeulen vindt dat verpleegkundigen een cruciale rol spelen in het realiseren van kwalitatief goede, veilige, doelmatige en patiëntgerichte zorg. Om verpleegkundigen in staat te stellen deze rol vanuit de inhoud te pakken, initieert zij praktijkrelevant onderzoek met behulp van innovatieve onderzoeksmethoden dat bijdraagt aan het verwerven, delen en implementeren van kennis en kunde in interdisciplinaire teams.

Haar onderzoek richt zich op het onderbouwen van dagelijkse verpleegkundige handelingen, met als doel de kwaliteit en veiligheid van zorg alsook de professionaliteit van verpleegkundigen te verhogen. Hierbij kijkt ze naar de gevolgen voor de individuele patiënt (zorgsensitieve uitkomstmaten zoals infecties, zelfredzaamheid, medicatiefouten), ervaringen binnen het team (werktevredenheid, professionaliteit) en naar de consequenties voor de organisatie (kosten en kwaliteit).

Rituelen in de zorg

Naast haar werk als onderzoeker heeft Hester Vermeulen nationale bekendheid gekregen door zogenaamde 'rituelen in de zorg' aan te kaarten en het Evidence Based gedachtegoed bij verpleegkundigen te implementeren. Ze is voorzitter van de bestuurscommissie richtlijnen van de V&VN, lid van de wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut Nederland, lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek van VWS, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, redactielid van Nurse Academy en hoofdredacteur van verschillende boeken.

Bron: Radboudumc

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.

BSL Verpleegkundige Totaal

BSL Verpleegkundige Totaal bevat de juiste bouwstenen voor de ontwikkeling van de verpleegkundigen in uw organisatie. Dit complete pakket stelt verpleegkundigen en verzorgenden in staat om snel en makkelijk toegankelijk een antwoord te vinden op praktijkvragen, om hun kennis te toetsten of verdieping te zoeken bij al bestaande kennis.