Skip to main content
Top

22-01-2015 | Verpleegkunde | E-learning

Farmacotherapie bij ouderen

Punten: 2

Geaccrediteerd door: Kwaliteitsregister V&V

Aantal pogingen: 1

Lees het   bijbehorende artikel

Ouderen gebruiken, vergeleken met jongere personen, gemiddeld veel geneesmiddelen en vaak verschillende soorten geneesmiddelen tegelijkertijd, waardoor de kans op interacties en bijwerkingen toeneemt. Een probleem bij ouderen is de verandering van symptomatologie met symptoomverarming, symptoomverschuiving en symptoomomkering. Dit bemoeilijkt de diagnostiek, maar ook de evaluatie van de werking van geneesmiddelen. Ook komen praktische problemen bij het gebruik van geneesmiddelen voor en treden op hoge leeftijd veranderingen op in zowel de farmacokinetiek als farmacodynamiek.

De online kennistoets Farmacotherapie gaat over onder meer medicijngebruik bij ouderen, veranderingen in farmacokinetiek en in farmacodynamiek en over de gevolgen daarvan.

Het bij de toets behorende artikel is verschenen in Bijzijn XL nr. 1 (2015).
Accreditatie aangevraagd: Kwaliteitsregister V&V.