Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Verkorten van de behandelduur met orale implantaten in de anterieure esthetische regio

Auteurs : F. Raes, S. Raes

Gepubliceerd in: Het tandheelkundig jaar 2014

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Inleiding

De moderne orale implantologie vindt haar oorsprong in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Op dat moment was er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht en beschikte men over beperkt klinisch bewijs. Succesvolle gevallen werden gemeld, maar het resultaat was in het algemeen slecht. Toen het mogelijk werd titanium in het bot te integreren (osseo-integratie), was dat een grote stap in de evolutie naar de tegenwoordig toegepaste concepten. Osseo-integratie, de directe plaatsing van bot tegen een functioneel implantaat, bleek een bepalende factor in de prognose van orale implantaten. De jaren zeventig waren een periode van ontwikkelingen en onderzoek op empirische grondslag. Het implantaatontwerp en de chirurgische en prothetische behandelprotocollen werden aangepast. Langzaam verbeterden de klinische resultaten en verschenen er multicentrische onderzoeken met hoopgevende wetenschappelijke resultaten (De Bruyn et al., 2013).
Literatuur
go back to reference Atieh MA, Atieh AH, Payne AG, Duncan WJ. Immediate loading with single implant crowns: a systematic review and meta-analysis. Int J Prosthod 2009 Jul-Aug;22(4):378-87 (PubMed PMID: 19639076). Atieh MA, Atieh AH, Payne AG, Duncan WJ. Immediate loading with single implant crowns: a systematic review and meta-analysis. Int J Prosthod 2009 Jul-Aug;22(4):378-87 (PubMed PMID: 19639076).
go back to reference Atieh MA, Payne AG, Duncan WJ, Cullinan MP. Immediate restoration/loading of immediately placed single implants: is it an effective bimodal approach? Clin Oral Implants Res 2009 Jul;20(7):645-59 (PubMed PMID: 19515058). PubMedCrossRef Atieh MA, Payne AG, Duncan WJ, Cullinan MP. Immediate restoration/loading of immediately placed single implants: is it an effective bimodal approach? Clin Oral Implants Res 2009 Jul;20(7):645-59 (PubMed PMID: 19515058). PubMedCrossRef
go back to reference Brugnami F, Caiazzo A. Immediate placement and provisionalization with buccal plate preservation: a case report of a new technique. J Oral Implantol 2013 Jun;39(3):380-5 (PubMed PMID: 22208223). PubMedCrossRef Brugnami F, Caiazzo A. Immediate placement and provisionalization with buccal plate preservation: a case report of a new technique. J Oral Implantol 2013 Jun;39(3):380-5 (PubMed PMID: 22208223). PubMedCrossRef
go back to reference De Bruyn H, Raes F, Cooper LF, Reside G, Garriga JS, Tarrida LG, et al. Three-years clinical outcome of immediate provisionalization of single Osseospeed implants in extraction sockets and healed ridges. Clin Oral Implants Res 2013 Feb;24(2):217-23 (PubMed PMID: 22469026). PubMedCrossRef De Bruyn H, Raes F, Cooper LF, Reside G, Garriga JS, Tarrida LG, et al. Three-years clinical outcome of immediate provisionalization of single Osseospeed implants in extraction sockets and healed ridges. Clin Oral Implants Res 2013 Feb;24(2):217-23 (PubMed PMID: 22469026). PubMedCrossRef
go back to reference De Bruyn H, Raes S, Östman PO, Cosyn J. Immediate loading in partially and completely edentulous jaws – a review of the literature with clinical guidelines. Periodontology 2000 2013;(in voorbereiding). De Bruyn H, Raes S, Östman PO, Cosyn J. Immediate loading in partially and completely edentulous jaws – a review of the literature with clinical guidelines. Periodontology 2000 2013;(in voorbereiding).
go back to reference Fickl S, Schneider D, Zuhr O, Hinze M, Ender A, Jung RE, et al. Dimensional changes of the ridge contour after socket preservation and buccal overbuilding: an animal study. J Clin Periodontol 2009 May;36(5):442-8 (PubMed PMID: 19419446). PubMedCrossRef Fickl S, Schneider D, Zuhr O, Hinze M, Ender A, Jung RE, et al. Dimensional changes of the ridge contour after socket preservation and buccal overbuilding: an animal study. J Clin Periodontol 2009 May;36(5):442-8 (PubMed PMID: 19419446). PubMedCrossRef
go back to reference Gallucci GO, Morton D, Weber HP. Loading protocols for dental implants in edentulous patients. Int J Oral & Maxillofac Implants 2009;24 (Suppl):132-46 (PubMed PMID: 19885441). Gallucci GO, Morton D, Weber HP. Loading protocols for dental implants in edentulous patients. Int J Oral & Maxillofac Implants 2009;24 (Suppl):132-46 (PubMed PMID: 19885441).
go back to reference Hall JA, Payne AG, Purton DG, Torr B, Duncan WJ, De Silva RK. Immediately restored, single-tapered implants in the anterior maxilla: prosthodontic and aesthetic outcomes after 1 year. Clin Implant Dent Relat Res 2007 Mar;9(1):34-45 (PubMed PMID: 17362495). PubMedCrossRef Hall JA, Payne AG, Purton DG, Torr B, Duncan WJ, De Silva RK. Immediately restored, single-tapered implants in the anterior maxilla: prosthodontic and aesthetic outcomes after 1 year. Clin Implant Dent Relat Res 2007 Mar;9(1):34-45 (PubMed PMID: 17362495). PubMedCrossRef
go back to reference Hartog L den, Raghoebar GM, Slater JJ, Stellingsma K, Vissink A, Meijer HJ. Single-tooth implants with different neck designs: a randomized clinical trial evaluating the aesthetic outcome. Clin Implant Dent Relat Res 2013 Jun;15(3):311-21 (PubMed PMID: 21815991). CrossRef Hartog L den, Raghoebar GM, Slater JJ, Stellingsma K, Vissink A, Meijer HJ. Single-tooth implants with different neck designs: a randomized clinical trial evaluating the aesthetic outcome. Clin Implant Dent Relat Res 2013 Jun;15(3):311-21 (PubMed PMID: 21815991). CrossRef
go back to reference Hartog L den, Raghoebar GM, Stellingsma K, Vissink A, Meijer HJ. Immediate non-occlusal loading of single implants in the aesthetic zone: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2011 Feb;38(2):186-94 (PubMed PMID: 21087294). CrossRef Hartog L den, Raghoebar GM, Stellingsma K, Vissink A, Meijer HJ. Immediate non-occlusal loading of single implants in the aesthetic zone: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2011 Feb;38(2):186-94 (PubMed PMID: 21087294). CrossRef
go back to reference Hartog L den, Slater JJ, Vissink A, Meijer HJ, Raghoebar GM. Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematic review to survival, bone level, soft-tissue, aesthetics and patient satisfaction. J Clin Periodont 2008 Dec;35(12):1073-86 (PubMed PMID: 19040585). CrossRef Hartog L den, Slater JJ, Vissink A, Meijer HJ, Raghoebar GM. Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematic review to survival, bone level, soft-tissue, aesthetics and patient satisfaction. J Clin Periodont 2008 Dec;35(12):1073-86 (PubMed PMID: 19040585). CrossRef
go back to reference Malchiodi L, Ghensi P, Cucchi A, Corrocher G. A comparative retrospective study of immediately loaded implants in postextraction sites versus healed sites: results after 6 to 7 years in the maxilla. Int J Oral & Maxillofac Implants 2011 Mar-Apr;26(2):373-84 (PubMed PMID: 21483891). Malchiodi L, Ghensi P, Cucchi A, Corrocher G. A comparative retrospective study of immediately loaded implants in postextraction sites versus healed sites: results after 6 to 7 years in the maxilla. Int J Oral & Maxillofac Implants 2011 Mar-Apr;26(2):373-84 (PubMed PMID: 21483891).
go back to reference Ottoni JM, Oliveira ZF, Mansini R, Cabral AM. Correlation between placement torque and survival of single-tooth implants. Int J Oral & Maxillofac Implants 2005 Sep-Oct;20(5):769-76 (PubMed PMID: 16274152). Ottoni JM, Oliveira ZF, Mansini R, Cabral AM. Correlation between placement torque and survival of single-tooth implants. Int J Oral & Maxillofac Implants 2005 Sep-Oct;20(5):769-76 (PubMed PMID: 16274152).
go back to reference Raes F, Cooper LF, Tarrida LG, Vandromme H, De Bruyn H. A case-control study assessing oral-health-related quality of life after immediately loaded single implants in healed alveolar ridges or extraction sockets. Clin Oral Implants Res 2012 May;23(5):602-8 (PubMed PMID: 21504481). CrossRef Raes F, Cooper LF, Tarrida LG, Vandromme H, De Bruyn H. A case-control study assessing oral-health-related quality of life after immediately loaded single implants in healed alveolar ridges or extraction sockets. Clin Oral Implants Res 2012 May;23(5):602-8 (PubMed PMID: 21504481). CrossRef
go back to reference Raes F, Cosyn J, Crommelinck E, Coessens P, De Bruyn H. Immediate and conventional single implant treatment in the anterior maxilla: 1-year results of a case series on hard and soft tissue response and aesthetics. J Clin Periodontol 2011 Apr;38(4):385-94 (PubMed PMID: 21272052). PubMedCrossRef Raes F, Cosyn J, Crommelinck E, Coessens P, De Bruyn H. Immediate and conventional single implant treatment in the anterior maxilla: 1-year results of a case series on hard and soft tissue response and aesthetics. J Clin Periodontol 2011 Apr;38(4):385-94 (PubMed PMID: 21272052). PubMedCrossRef
go back to reference Raes F, Cosyn J, De Bruyn H. Clinical, aesthetic, and patient-related outcome of immediately loaded single implants in the anterior maxilla: a prospective study in extraction sockets, healed ridges, and grafted sites. Clin Implant Dent Rel Res 2012 Jan 17 (PubMed PMID: 22251879; DOI 10.1111/j.1708-8208.2011.00438.x). Raes F, Cosyn J, De Bruyn H. Clinical, aesthetic, and patient-related outcome of immediately loaded single implants in the anterior maxilla: a prospective study in extraction sockets, healed ridges, and grafted sites. Clin Implant Dent Rel Res 2012 Jan 17 (PubMed PMID: 22251879; DOI 10.1111/j.1708-8208.2011.00438.x).
go back to reference Raes S, Raes F, Cosyn J, De Bruyn H. Immediate loading of single tooth implants in smokers and non-smokers (in voorbereiding). Raes S, Raes F, Cosyn J, De Bruyn H. Immediate loading of single tooth implants in smokers and non-smokers (in voorbereiding).
go back to reference Schropp L, Isidor F, Kostopoulos L, Wenzel A. Patient experience of, and satisfaction with, delayed-immediate vs. delayed single-tooth implant placement. Clin Oral Implants Res 2004 Aug;15(4):498-503 (PubMed PMID: 15248886). PubMedCrossRef Schropp L, Isidor F, Kostopoulos L, Wenzel A. Patient experience of, and satisfaction with, delayed-immediate vs. delayed single-tooth implant placement. Clin Oral Implants Res 2004 Aug;15(4):498-503 (PubMed PMID: 15248886). PubMedCrossRef
go back to reference Siddiqui AA, O’Neal R, Nummikoski P, Pituch D, Ochs M, Huber H, et al. Immediate loading of single-tooth restorations: one-year prospective results. J Oral Implantol 2008;34(4):208-18 (PubMed PMID: 18780566). PubMedCrossRef Siddiqui AA, O’Neal R, Nummikoski P, Pituch D, Ochs M, Huber H, et al. Immediate loading of single-tooth restorations: one-year prospective results. J Oral Implantol 2008;34(4):208-18 (PubMed PMID: 18780566). PubMedCrossRef
go back to reference Trombelli L, Farina R, Marzola A, Bozzi L, Liljenberg B, Lindhe J. Modeling and remodeling of human extraction sockets. J Clin Periodont 2008 Jul;35(7):630-9 (PubMed PMID: 18498382). Trombelli L, Farina R, Marzola A, Bozzi L, Liljenberg B, Lindhe J. Modeling and remodeling of human extraction sockets. J Clin Periodont 2008 Jul;35(7):630-9 (PubMed PMID: 18498382).
go back to reference Belser UC, Buser D, Hämmerle C, Jung R, Martin WC, Morton D, Schmid B. ITI Treatment Guide – Volume 1, Implant therapy in the esthetic zone single-tooth replacements. 1st ed. Quintessence Publishing UK, 2007. Belser UC, Buser D, Hämmerle C, Jung R, Martin WC, Morton D, Schmid B. ITI Treatment Guide – Volume 1, Implant therapy in the esthetic zone single-tooth replacements. 1st ed. Quintessence Publishing UK, 2007.
go back to reference Vandeweghe S, Cosyn J, Thevissen E, Van den Berghe L, De Bruyn H. A 1-year prospective study on Co-Axis implants immediately loaded with a full ceramic crown. Clin Implant Dent Rel Res 2012 May;14 (Suppl 1):e126-38 (PubMed PMID: 22008836). Vandeweghe S, Cosyn J, Thevissen E, Van den Berghe L, De Bruyn H. A 1-year prospective study on Co-Axis implants immediately loaded with a full ceramic crown. Clin Implant Dent Rel Res 2012 May;14 (Suppl 1):e126-38 (PubMed PMID: 22008836).
Metagegevens
Titel
Verkorten van de behandelduur met orale implantaten in de anterieure esthetische regio
Auteurs
F. Raes
S. Raes
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0455-4_9