Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Verhalen uit het Erasmus MC, veranderen in zorg, wetenschap en onderwijs is niet zomaar een titel van dit boek, maar vooral het vervolg van een beweging die vier jaar geleden werd ingezet door het Erasmus MC. Toen startte het Rotterdamse universitair medisch centrum met een nieuwe strategische visie Koers 013 met kernwoorden als verbinding, samen, dialoog en openheid. Een nieuwe visie op omgaan en samenwerking met patiënten en studenten, tussen de medewerkers onderling en met professionals en organisaties buiten het Erasmus MC. Initiatiefnemers van het eerste uur zijn Hans Büller, voorzitter van de raad van bestuur, Theo Lankamp, regisseur van Koers 013, en Hennie Koeken, strategisch communicatieadviseur. Vele kwartiermakers, ambassadeurs en andere professionals hebben zich achter het gedachtegoed geschaard en zich met hen verbonden. Het doel is helder. Met open vizier kennis en ervaringen delen en als betrokkenen met elkaar de dialoog aangaan over wat er beter kan in de patiëntenzorg, de wetenschap en het medische onderwijs, de kerntaken van een universitair medisch centrum. In dit boek vertellen patiënten, studenten, professionals en externe relaties, onder wie huisartsen en zorgverzekeraars, openhartig over hun ervaringen in en met het Erasmus MC, over wat Koers 013 met ze doet, over hun inspiraties, hun worstelingen, wat beter zou kunnen, wat goed gaat, wat niet meer mag gebeuren en hoe het in de toekomst kan zijn. Een boek vol persoonlijke verhalen en op elke bladzijde de hoop op verandering en de wil hier een bijdrage aan te leveren. Door open, eerlijke dialoog en verbinding komt de gezondheidszorg in beweging. Dit boek is het begin.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Abstract
We zijn op koers! Inmiddels hebben we bijna vijf jaar gewerkt aan de uitvoering van de strategische visie voor 2013, Koers ’013, een verander- en verbetertraject om het Erasmus MC te richten naar onze kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. En kunnen we zeggen dat we onze doelen hebben gehaald? Nee, nog niet allemaal, maar we zijn behoorlijk op koers.
Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp

Koers ’013 ■ een omslag in doen en denken

Ook de basis van de piramide praat mee
Abstract
Het Erasmus MC moet en kan beter, dat was het idee toen gestart werd met een koerswijziging: Koers ’013. Maar terwijl nieuwe plannen vroeger van bovenaf werden opgelegd, besloot het bestuur het nu eens anders aan te pakken.
Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp

De toekomst ■ zorg, onderwijs en wetenschap

Abstract
Wetenschappelijk onderzoek heeft de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling steeds weer in een stroomversnelling gebracht en de Nederlandse gezondheidszorg naar een hoog internationaal niveau getild.
Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp

Erasmus MC in perspectief ■ midden in de wereld

Abstract
Alle wegen leiden naar Rome, maar in het geval van het Erasmus MC leiden misschien niet alle maar wel vele wegen naar professor Andries Querido.
Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp

2013 ■ en verder

Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp

Het begin ■ cyclus doorlopen om te zien waar de knelpunten zitten

Abstract
Ze wilden een aardverschuiving en ze kregen een aardverschuiving, de initiators van Koers ’013.
Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp

Verantwoording

Abstract
Verhalen uit het Erasmus MC, veranderen in zorg, wetenschap en onderwijs is het boek van patiënten, studenten en professionals van het Erasmus MC. Hun kritische blik, open houding, zorg voor hun medemens, beroepseer en de wil en passie om de zorg te verbeteren, de wetenschap te dienen en het onderwijs te beschouwen, hebben dit boek mogelijk gemaakt.
Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
Meer informatie