Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 1/2022

31-01-2022

Vergelijking van de ervaringen van paren en therapeuten met mondelinge en schriftelijke reflecties tijdens en na consultatie van een reflectieteam

Auteurs: Anne Fishel, Julia Coleman, David Rubin, Patricia Giulino, Madelaine R. Abel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 1/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Reflectieteams (‘reflecting teams’, red.) worden al dertig jaar breed ingezet, maar er is weinig onderzoek gedaan waarin de ervaringen van cliënten en therapeuten met elkaar worden vergeleken en waarin wordt bekeken of er verschillen tussen beide groepen zijn in de typen reflecties die ze als het meest helpend ervaren. De data zijn afkomstig van de consultaties van twaalf heteroseksuele paren door een reflectieteam van een bekend opleidingsziekenhuis in het noordoosten van de Verenigde Staten. Paren met ernstige relatieproblemen kregen zowel mondelinge als schriftelijke reflecties, waarbij hun directe reacties na afloop van de consultatie en tijdens een nagesprek – twee weken erna – werden vastgelegd. Ook werden de reacties op de mondelinge en schriftelijke reflecties bekeken van de doorverwijzend therapeut van het paar en de teamleden. De data werden geanalyseerd aan de hand van zelfrapportagevragenlijsten en een grounded-theorymethode, met drie onafhankelijke codeerders. Zowel de cliënten als de therapeuten voelden zich erg geholpen door het interview, de mondelinge reflecties en de brief. De therapeuten en de cliënten vonden verschillende typen reflecties even helpend, bijvoorbeeld ‘het aanreiken van een ander perspectief’ en ‘het definiëren van het probleem als iets dyadisch’. De therapeuten ervoeren reflecties – zoals het gebruik van metaforen en ‘het in een positief daglicht zetten van de moeilijkheden’ – als meer helpend dan de paren, terwijl de paren het krijgen van bevestiging voor hun moeilijke persoonlijke ervaringen als meer helpend ervoeren. Bij zowel de mondelinge als schriftelijke reflecties richtten de therapeuten hun aandacht vooral op nieuwe inbreng en bevestiging, terwijl de paren zich meer richtten op bevestigende reflecties. De therapeuten voelden zich nog meer geholpen door de interventie van het reflectieteam dan de paren, een bevinding die in de bespreking aan bod komt; daarin wordt gezegd dat het reflectieteam als een krachtig hulpmiddel kan worden gezien voor therapeuten die behoefte hebben aan hoop en houvast wanneer ze in hun werk met cliëntsystemen met ernstige problemen zijn vastgelopen.
Literatuur
go back to reference Andersen, T. (1991). Basic concepts and practical considerations. In T. Andersen (red.), The reflecting team: Dialogues and dialogues about the dialogues (pag. 15–41). New York: Norton. Andersen, T. (1991). Basic concepts and practical considerations. In T. Andersen (red.), The reflecting team: Dialogues and dialogues about the dialogues (pag. 15–41). New York: Norton.
go back to reference Andersen, T. (1995). Reflecting team processes; acts of informing and forming: You can borrow my eyes, but you must not take them from me. In S. Friedman (red.), The reflecting team in action: Collaborative practice in family therapy (pag. 11–37). New York: Guilford. Andersen, T. (1995). Reflecting team processes; acts of informing and forming: You can borrow my eyes, but you must not take them from me. In S. Friedman (red.), The reflecting team in action: Collaborative practice in family therapy (pag. 11–37). New York: Guilford.
go back to reference Anderson, H., & Jensen, P. (red.). (2007). Innovations in the reflecting process: The inspirations of Tom Andersen. London: Karnac. Anderson, H., & Jensen, P. (red.). (2007). Innovations in the reflecting process: The inspirations of Tom Andersen. London: Karnac.
go back to reference Doan, R., & Bullard, C. (1994). Reflecting teams: Exploring the possibilities. Dulwich Centre Newsletter, 4, 35–38. Doan, R., & Bullard, C. (1994). Reflecting teams: Exploring the possibilities. Dulwich Centre Newsletter, 4, 35–38.
go back to reference Fishel, A. K. (1999). Treating the adolescent in family therapy: A developmental and narrative approach. Northvale: Jason Aronson. Fishel, A. K. (1999). Treating the adolescent in family therapy: A developmental and narrative approach. Northvale: Jason Aronson.
go back to reference Freedman, J., & Combs, G. (1996). Narrative therapy: The social construction of preferred realities. New York: Norton. Freedman, J., & Combs, G. (1996). Narrative therapy: The social construction of preferred realities. New York: Norton.
go back to reference Friedman, S. (red.). (1995). The reflecting team in action. New York: Guilford. Friedman, S. (red.). (1995). The reflecting team in action. New York: Guilford.
go back to reference Gilligan, S., & Price, R. (1993). Therapeutic conversations. New York: Norton. Gilligan, S., & Price, R. (1993). Therapeutic conversations. New York: Norton.
go back to reference Lax, W. (1995). Offering reflections: Some theoretical and practical considerations. In S. Friedman (red.), The reflecting team in action: Collaborative practice in family therapy (pag. 145–166). New York: Guilford. Lax, W. (1995). Offering reflections: Some theoretical and practical considerations. In S. Friedman (red.), The reflecting team in action: Collaborative practice in family therapy (pag. 145–166). New York: Guilford.
go back to reference Sprenkle, D. H., Davis, S. D., & Lebow, J. L. (2009). Common factors in couple and family therapy. New York: Guilford. Sprenkle, D. H., Davis, S. D., & Lebow, J. L. (2009). Common factors in couple and family therapy. New York: Guilford.
go back to reference White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: Norton. White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: Norton.
Metagegevens
Titel
Vergelijking van de ervaringen van paren en therapeuten met mondelinge en schriftelijke reflecties tijdens en na consultatie van een reflectieteam
Auteurs
Anne Fishel
Julia Coleman
David Rubin
Patricia Giulino
Madelaine R. Abel
Publicatiedatum
31-01-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 1/2022
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-022-00163-3

Andere artikelen Uitgave 1/2022

Gezinstherapie Wereldwijd 1/2022 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide