Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Verbeter je slaap is een werkboek voor iedereen die kampt met langdurige slapeloosheid. Dit werkboek wordt gebruikt naast een kortdurende therapeutische behandeling van langdurige slapeloosheid. Bedoeld wordt slapeloosheid die langer dan drie maanden duurt en die klachten overdag veroorzaakt zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, somberheid, en minder goed functioneren in sociale contacten en op het werk. Dit werkboek bevat informatie, formulieren en uitleg die de cliënt tijdens de behandeling nodig heeft.Het werkboek Verbeter je slaap is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie voorinsomnie (slapeloosheid). De effecten van deze therapie zijn groot gebleken, en zijn vergelijkbaar met of beter dan die van slaapmedicatie. Zo leert de cliënt zelf beter om te gaan met uw slaap en hoeft hij/zij niet meer afhankelijk te zijn van medicijnen.Verbeter je slaap is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Elk deel geeft een sessiegewijze omschrijving van de behandeling van een specifieke psychische aandoening weer en bevat een dvd met beelden van therapiesessies. De theorie is beknopt en berust op wetenschappelijke evidentie.Verbeter je slaap is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Elk deel geeft een sessiegewijze omschrijving van de behandeling van een specifieke psychische aandoening weer en bevat een dvd met beelden van therapiesessies. De theorie is beknopt en berust op wetenschappelijke evidentie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Sessie 0. Slaapanamnese

Abstract
Tijdens het intakegesprek worden allerlei vragen gesteld over u en uw slaap. Deze vragen zullen vooral betrekking hebben op uw gedachten, gedrag en gevoelens rondom de slaap. Daarnaast zullen factoren die de klacht in stand houden in kaart gebracht worden, zodat de behandeling zoveel mogelijk aansluit bij u als individu en uw levenssituatie.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 1. Informatie en slaaphygiëne

Abstract
De lijsten die u voor deze sessie heeft ingevuld, worden kort besproken. Ze zijn vooral bedoeld als meting vooraf. In latere sessies zullen we opnieuw bekijken wat u hier heeft ingevuld en de gegevens met elkaar vergelijken.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 2. Slaapgedrag en rustmomenten

Abstract
In deze sessie staan we eerst stil bij vragen die u hebt naar aanleiding van de vorige sessie of de schriftelijke informatie die u inmiddels heeft gelezen. Verder wordt het slaapdagboek besproken.Wat vond u ervan om deze lijst bij te houden?Wat valt u zelf op? Hadden de slaapadviezen al effect op uw slaappatroon? Zo niet, raak dan niet ontmoedigd. Het anders omgaan met uw slaap is een proces dat tijd nodig heeft. Uw lichaam zal mogelijk op zoek moeten gaan naar een nieuwe balans en dit gebeurt in de meeste gevallen pas na enige tijd.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 3. Ontspanning

Abstract
We staan in deze sessie opnieuw stil bij het slaapdagboek en bekijken met name wat het effect is van de slaaprestrictie op uw slaappatroon. Hoe is het gegaan met het berekenen van de SE-score? Heeft u nog vragen naar aanleiding van de vorige sessie?
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 4. Cognitieve therapie

Abstract
We staan in deze sessie opnieuw stil bij het slaapdagboek en bekijken vooral wat het effect is van de slaaprestrictie op uw slaappatroon. Hoe is het gegaan met het berekenen van de SE-score? Zijn er nog bepaalde vragen die u heeft naar aanleiding van de vorige sessie?
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 5. Aan de slag met automatische gedachten

Abstract
Hoe is het gegaan met de slaap? Hoe hoog is uw SE-score? Heeft u nog vragen rondom de vorige sessie?
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 6. Vervolg cognitieve therapie

Abstract
We staan eerst weer stil bij vragen die u hebt naar aanleiding van de vorige sessie of de schriftelijke informatie die u inmiddels heeft gelezen. Verder worden het slaapdagboek en het dagregistratieformulier besproken.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 7. Evaluatie

Abstract
We staan eerst weer stil bij vragen die u hebt naar aanleiding van de vorige sessie. Verder worden het slaapdagboek en het dagregistratieformulier besproken.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 8. Follow-up na één maand

Abstract
We staan eerst weer stil bij vragen die u hebt naar aanleiding van de vorige sessie. Verder worden het slaapdagboek en het dagregistratieformulier besproken.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 9. Follow-up na drie maanden

Abstract
We staan eerst weer stil bij vragen die u hebt naar aanleiding van de vorige sessie. Verder worden het slaapdagboek en het dagregistratieformulier besproken.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Sessie 10. Follow-up na zes maanden

Abstract
We staan eerst weer stil bij vragen die u hebt naar aanleiding van de vorige sessie. Verder worden het slaapdagboek en het dagregistratieformulier besproken.
Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Nawerk

Meer informatie