Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-01-2007 | Artikelen

Veranderingen in etnische gezondheidsverschillen in de stad Utrecht in de periode 1995-2003

Auteurs: K. Haks, L. M. de Bruijne, E. S. Quak, E. J. C. van Ameijden

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onder de allochtone bevolking komen andere gezondheidsproblemen voor dan bij autochtonen n de gezondheid van allochtonen is op een aantal aspecten minder goed. Doel van dit artikel is inzicht te verkrijgen in veranderingen in de gezondheidsverschillen tussen etnische groepen in Utrecht in de periode 1995-2003. De gegevens zijn verkregen uit de gezondheidsenquêtes van 1995 tot en met 2003 die de GG&GD Utrecht heeft uitgevoerd. De enquêtes bevatten onder meer vragen over lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, leefstijl, sociale omgeving en fysieke omgeving. Uit de resultaten blijkt dat in 2003 Marokkanen, Turken en Surinamers/Antillianen volgens de meeste indicatoren een minder goede gezondheidstoestand hadden dan autochtonen.Voor de meeste indicatoren zijn de verschillen tussen Nederlanders en de diverse etnische groepen gelijk gebleven in de periode 1995-2003. Voor Turken zijn de verschillen met de Nederlanders voor een vijftal indicatoren zelfs groter geworden in deze periode. Voor Marokkanen zijn de verschillen voor één indicator en voor Surinamers/Antillianen voor twee indicatoren kleiner geworden ten opzichte van de Nederlanders. De veranderingen in etnische verschillen kunnen veelal niet verklaard worden door (veranderingen in) sociaal-demografische variabelen. Nader onderzoek is nodig om achterliggende oorzaken te bestuderen, zodat meer specifieke beleidsaanbevelingen gedaan kunnen worden.
Literatuur
1.
go back to reference Imhoff E van, Erf R van der.Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, < www.nationaalkompas.nl > Bevolking\Etniciteit, 17 februari 2003. Imhoff E van, Erf R van der.Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, < www.nationaalkompas.nl > Bevolking\Etniciteit, 17 februari 2003.
2.
go back to reference Gemeente Utrecht. Een mix aan Utrechters. Allochtonen in Utrecht. Utrecht: Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht, 2003. Gemeente Utrecht. Een mix aan Utrechters. Allochtonen in Utrecht. Utrecht: Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht, 2003.
3.
go back to reference Buursma JRS,Meijers TA. Trendrapportage allochtonen in Utrecht. Utrecht: Stafbureau dienst Welzijn, Economie en Bestuur, Provincie Utrecht, 1999. Buursma JRS,Meijers TA. Trendrapportage allochtonen in Utrecht. Utrecht: Stafbureau dienst Welzijn, Economie en Bestuur, Provincie Utrecht, 1999.
4.
go back to reference Vriends K. De gezondheid van Marokkanen in Utrecht. Utrecht: GG&GD Utrecht, 1999. Vriends K. De gezondheid van Marokkanen in Utrecht. Utrecht: GG&GD Utrecht, 1999.
5.
go back to reference Bergen A van, Dittrich H, Gelderloos G, Hesselink M, Hofmeijer A.Volksgezondheidsmonitor Utrecht: themarapport Allochtonen, 19-65 jaar. Utrech: GG&GD Utrecht, 2003. www.ggd.utrecht.nl. Bergen A van, Dittrich H, Gelderloos G, Hesselink M, Hofmeijer A.Volksgezondheidsmonitor Utrecht: themarapport Allochtonen, 19-65 jaar. Utrech: GG&GD Utrecht, 2003. www.ggd.utrecht.nl.
6.
go back to reference Dijkshoorn H. Amsterdamse Gezondheidsmonitor 1999/2000. Ongezonde leefgewoonten in Amsterdam, GG&GD Amsterdam, 2002. Dijkshoorn H. Amsterdamse Gezondheidsmonitor 1999/2000. Ongezonde leefgewoonten in Amsterdam, GG&GD Amsterdam, 2002.
7.
go back to reference Dijkshoorn H, Diepenmaat MCA, Buster MCA, Uitenbroek D, Reijneveld SA. Sociaal-economische status als verklaring van verschillen in gezondheid tussen Marokkanen en Nederlanders. Tijdschr Gezondheidswet 2000;78:217-22. Dijkshoorn H, Diepenmaat MCA, Buster MCA, Uitenbroek D, Reijneveld SA. Sociaal-economische status als verklaring van verschillen in gezondheid tussen Marokkanen en Nederlanders. Tijdschr Gezondheidswet 2000;78:217-22.
8.
go back to reference Haastrecht P van.Vraag. In: Brancherapporten VWS. Den Haag:VWS, <www.brancherapporten.minvws.nl> De VWSsectoren\ Preventie\Feiten en cijfers\Doelgroepgerichte preventie\Allochtonen\ 11 mei 2005. Haastrecht P van.Vraag. In: Brancherapporten VWS. Den Haag:VWS, <www.brancherapporten.minvws.nl> De VWSsectoren\ Preventie\Feiten en cijfers\Doelgroepgerichte preventie\Allochtonen\ 11 mei 2005.
9.
go back to reference Stronks K, Uniken Venema P, Dahhan N, Gunning-Schepers LJ. Allochtoon dus ongezond? Mogelijke verklaringen voor de samenhang tussen etniciteit en gezondheid geïntegreerd in een conceptueel model. Tijdschr Gezondheidswet 1999;77:33-40. Stronks K, Uniken Venema P, Dahhan N, Gunning-Schepers LJ. Allochtoon dus ongezond? Mogelijke verklaringen voor de samenhang tussen etniciteit en gezondheid geïntegreerd in een conceptueel model. Tijdschr Gezondheidswet 1999;77:33-40.
10.
go back to reference Greenlund KJ, Zheng ZJ, Keenan NL et al. Trends in self-reported multiple cardiovascular disease risk factors among adults in the United States, 1991-1999. Arch Int Med 2004;164:181-8. Greenlund KJ, Zheng ZJ, Keenan NL et al. Trends in self-reported multiple cardiovascular disease risk factors among adults in the United States, 1991-1999. Arch Int Med 2004;164:181-8.
11.
go back to reference Galea S, Ahern J, Tardiff K et al. Racial/ethnic disparities in overdose mortality trends in New York City, 1990-1998. J Urban Health 2003 Jun;80:201-11. Galea S, Ahern J, Tardiff K et al. Racial/ethnic disparities in overdose mortality trends in New York City, 1990-1998. J Urban Health 2003 Jun;80:201-11.
12.
go back to reference Ford ES, Giles WH. Changes in prevalence of nonfatal coronary heart disease in the United States from 1971-1994. Ethn Dis 2003;13:85-93. Ford ES, Giles WH. Changes in prevalence of nonfatal coronary heart disease in the United States from 1971-1994. Ethn Dis 2003;13:85-93.
13.
go back to reference Park H, Safdar N, Schmidt H. Decline in mortality of coronary heart disease among whites and blacks in Wisconsin 1979-1998. WMJ 2002;101(3):23-7. Park H, Safdar N, Schmidt H. Decline in mortality of coronary heart disease among whites and blacks in Wisconsin 1979-1998. WMJ 2002;101(3):23-7.
14.
go back to reference Caetano R, Clark CL. Trends in alcohol-related problems among whites, blacks, and Hispanics: 1984-1995. Alcohol Clin Expr Res 1998;22:534-8. Caetano R, Clark CL. Trends in alcohol-related problems among whites, blacks, and Hispanics: 1984-1995. Alcohol Clin Expr Res 1998;22:534-8.
15.
go back to reference Ishak M, Petocz P. Gestational diabetes among Aboriginal Australians: prevalence, time trend, and comparisons with non-Aboriginal Australians. Ethn Dis 2003;13:55-60. Ishak M, Petocz P. Gestational diabetes among Aboriginal Australians: prevalence, time trend, and comparisons with non-Aboriginal Australians. Ethn Dis 2003;13:55-60.
16.
go back to reference Freedman DS, Khan LK, Serdula MK, Galuska DA, Dietz WH. Trends and correlates of class 3 obesity in the United States from 1990 through 2000. JAMA. 2002;288:1758-61. Freedman DS, Khan LK, Serdula MK, Galuska DA, Dietz WH. Trends and correlates of class 3 obesity in the United States from 1990 through 2000. JAMA. 2002;288:1758-61.
17.
go back to reference Levine RS, Foster JE, Fullilove RE. Black-white inequalities in mortality and life expectancy, 1933-1999: implications for healthy people 2010. Public Health Rep 2001;116:474-83. Levine RS, Foster JE, Fullilove RE. Black-white inequalities in mortality and life expectancy, 1933-1999: implications for healthy people 2010. Public Health Rep 2001;116:474-83.
18.
go back to reference Kiefe CI,Williams OD, Lewis Ce et al. Ten-year changes in smoking among young adults: are racial differences explained by socioeconomic factors in the CARDIA study? Am J Public Health 2001;91:213-8. Kiefe CI,Williams OD, Lewis Ce et al. Ten-year changes in smoking among young adults: are racial differences explained by socioeconomic factors in the CARDIA study? Am J Public Health 2001;91:213-8.
19.
go back to reference Gemeente Utrecht. De bevolking van Utrecht in de toekomst. Bevolkingsprognose 2005-2025. Utrecht: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht, 2005. Gemeente Utrecht. De bevolking van Utrecht in de toekomst. Bevolkingsprognose 2005-2025. Utrecht: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht, 2005.
20.
go back to reference Heeten J den, Verweij AO (red). Identificatie en registratie van etnische herkomst: een handleiding voor registratie en beleid. Den Haag: VNG Uitgeverij, 1993. Heeten J den, Verweij AO (red). Identificatie en registratie van etnische herkomst: een handleiding voor registratie en beleid. Den Haag: VNG Uitgeverij, 1993.
21.
go back to reference Tijhuis MAR, Hoeymans N. Zijn er sociaal-demografische gezondheidsverschillen? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\Functioneren en kwaliteit van leven\Ervaren gezondheid, 15 november 2002. Tijhuis MAR, Hoeymans N. Zijn er sociaal-demografische gezondheidsverschillen? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\Functioneren en kwaliteit van leven\Ervaren gezondheid, 15 november 2002.
22.
go back to reference Veenhoven R, Schoonhoven R van. Levensvoldoening van alleenstaanden; achterstand op samenwoners in 11 EG-landen 1974-1986. Gezin Tijdschrift voor primaire leefvormen 1991;1:15-25. Veenhoven R, Schoonhoven R van. Levensvoldoening van alleenstaanden; achterstand op samenwoners in 11 EG-landen 1974-1986. Gezin Tijdschrift voor primaire leefvormen 1991;1:15-25.
23.
go back to reference Heijdt K van der, Hoorn WD van. Household situation and health of elderly people.Maandstat Bevolking.1995;43(4):6-12. Heijdt K van der, Hoorn WD van. Household situation and health of elderly people.Maandstat Bevolking.1995;43(4):6-12.
24.
go back to reference Gonlag K, Vriens G. Hoograven gezond? Verslag van vijf groepsgesprekken. Utrecht: Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht, 2005. Gonlag K, Vriens G. Hoograven gezond? Verslag van vijf groepsgesprekken. Utrecht: Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht, 2005.
25.
go back to reference Lucht F van der. Sociaal-economische gezondheidsverschillen samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <www.nationaalkompas.nl> Bevolking\Segv, 5 november 2004. Lucht F van der. Sociaal-economische gezondheidsverschillen samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <www.nationaalkompas.nl> Bevolking\Segv, 5 november 2004.
26.
go back to reference Eenhuizen E. Trends in sociaal-economische gezondheidsverschillen in Utrecht 1995-2003. Stageverslag.Wageningen: Opleiding Milieuhygiëne, Universiteit.Wageningen, 2006. Eenhuizen E. Trends in sociaal-economische gezondheidsverschillen in Utrecht 1995-2003. Stageverslag.Wageningen: Opleiding Milieuhygiëne, Universiteit.Wageningen, 2006.
27.
go back to reference Reijneveld SA. Reported health, lifestyles, and use of health care of first generation immigrants in the Netherlands: do socioeconomic factors explain their adverse position? J Epidemiol Commun Health 1998;52:298-304. Reijneveld SA. Reported health, lifestyles, and use of health care of first generation immigrants in the Netherlands: do socioeconomic factors explain their adverse position? J Epidemiol Commun Health 1998;52:298-304.
28.
go back to reference Bruijne L de, Haks K, Quak S, Ameijden E van. Allochtonen in Utrecht. Onderzoek naar etnische verschillen en trends daarin. Utrecht: GG&GD Utrecht, 2005. Bruijne L de, Haks K, Quak S, Ameijden E van. Allochtonen in Utrecht. Onderzoek naar etnische verschillen en trends daarin. Utrecht: GG&GD Utrecht, 2005.
Metagegevens
Titel
Veranderingen in etnische gezondheidsverschillen in de stad Utrecht in de periode 1995-2003
Auteurs
K. Haks
L. M. de Bruijne
E. S. Quak
E. J. C. van Ameijden
Publicatiedatum
01-01-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2007
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078590

Andere artikelen Uitgave 1/2007

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2007 Naar de uitgave