Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Veiligheid van verpakkingen en gebruiksartikelen voor levensmiddelen

(mei 2009)

Auteurs: M. Verbruggen, K. Bouma, H. Roelfzema

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Verpakkingen en gebruiksartikelen, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, kunnen mogelijk stoffen afgeven aan het levensmiddel. Om te voorkomen dat er een risico voor de volksgezondheid optreedt, is voor iedere materiaalcategorie (plastic, papier, glas enz.) specifieke regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is gebaseerd op positieve lijsten. Dat wil zeggen dat alleen die stoffen zijn toegestaan als grond- en hulpstoffen, die op deze lijst staan. Voor een aantal stoffen zijn op basis van hun toxicologische eigenschappen specifieke migratielimieten opgelegd, of een maximaal restgehalte in de verpakking of het gebruiksartikel. Verder worden aan het eindproduct bepaalde eisen gesteld. Ook de omstandigheden waaronder de verpakkingen en gebruiksartikelen getest moeten worden op chemische veiligheid zijn wettelijk vastgelegd.
Voetnoten
1
Staatsblad 30 mei 2005, 420.
 
2
Staatsblad 20 november 1980, 18; laatstelijk gewijzigd Staatscourant 25 april 2001, 80.
 
3
Richtlijn 2007/42/EG van de Europese Commissie van 29 juni 2007 inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.
 
4
Verordening (EG) nr. 1895/2005 van de Europese Commissie van 18 november 2005 inzake de beperking van het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.
 
5
Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.
 
6
Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Europese Commissie van 22 december 2006 be­treffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levens­middelen in contact te komen.
 
7
Verordening (EG) nr. 282/2008 van de Europese Commissie van 27 maart 2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2023/2006.
 
8
Verordening (EG) nr. 282/2008 van de Euorpese Commissie van 27 maart 2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2023/2006.
 
9
Staatsblad 1992, 205 (laatstelijk gewijzigd Staatsblad 02-12-1999, 500).
 
Literatuur
go back to reference Battum D van, Lierop JBH van. Testing of food contact materials in the Netherlands. Food Additives and Contaminants 1988; 5: 381-395. Battum D van, Lierop JBH van. Testing of food contact materials in the Netherlands. Food Additives and Contaminants 1988; 5: 381-395.
go back to reference Beest M van, Kruijf N de. Actieve en intelligente verpakkingen. VMT 2001; 12: 15-19. Beest M van, Kruijf N de. Actieve en intelligente verpakkingen. VMT 2001; 12: 15-19.
go back to reference Bouma K. Kunststof verpakkingen: effect van doorstralen. VMT 2002; 4: 37, 45. Bouma K. Kunststof verpakkingen: effect van doorstralen. VMT 2002; 4: 37, 45.
go back to reference Jongbloed H, Boxtel L, Berg I. Milde conserveringstechnieken: Verse voeding in veilige verpakking. VMT 2001; 24: 10-12, 14. Jongbloed H, Boxtel L, Berg I. Milde conserveringstechnieken: Verse voeding in veilige verpakking. VMT 2001; 24: 10-12, 14.
go back to reference Jung HH. Antimicrobial Food Packaging. Food Technology 2000; 54 (3): 56-65. Jung HH. Antimicrobial Food Packaging. Food Technology 2000; 54 (3): 56-65.
Metagegevens
Titel
Veiligheid van verpakkingen en gebruiksartikelen voor levensmiddelen
Auteurs
M. Verbruggen
K. Bouma
H. Roelfzema
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0510-0_43