Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Veilig werken

Auteur : Ronald Geelen

Gepubliceerd in: Dementiezorg in de praktijk - deel 2

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Zorgverleners hebben vaak meer aandacht voor cliëntrisico’s, dan voor gevaren die zij zelf lopen. Toch ben je het aan jezelf en collega’s verplicht, om ook op de eigen veiligheid te letten en op de hoogte te zijn van de belangrijkste feiten daarover. Dit hoofdstuk behandelt daarom het veiligheidsbeleid in de organisatie. Elke sector en zorgbranche heeft bijvoorbeeld een eigen arbocatalogus, met daarin de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Het gebruik ervan is niet verplicht voor een organisatie, maar wordt wel sterk aangeraden. Wat zijn voorts de voorschriften voor de werkomgeving en hoe stel je zelf op wat dit betreft? Besproken wordt een methode voor het vergroten van de bewustwording binnen het team over veiligheid. Aan de hand van een voorbeeld wordt tevens de veiligheid bij huisbezoeken besproken. Het hoofdstuk sluit af met een bespreking van veiligheid onder collega’s: pesten op de werkvloer. Wat is pesten, hoe ga je ermee om als het jou of collega’s overkomt en wat is er wettelijk voor geregeld?
Literatuur
1.
go back to reference Geelen, R. (2010). Agressief gedrag bij dementie. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg. Geelen, R. (2010). Agressief gedrag bij dementie. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.
2.
go back to reference Geelen, R. (2010). Agressief gedrag. In: Praktijkboek dementiezorg: van achterdocht tot zwerfgedrag. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geelen, R. (2010). Agressief gedrag. In: Praktijkboek dementiezorg: van achterdocht tot zwerfgedrag. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
3.
go back to reference Groot, de A. (2006). Goed bekeken: tien jaar Video Interactie Begeleiding in de ouderenzorg. Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 18, 2–5. Groot, de A. (2006). Goed bekeken: tien jaar Video Interactie Begeleiding in de ouderenzorg. Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 18, 2–5.
9.
go back to reference www.​fondsslachtoffer​hulp.​nl. Website van Slachtofferhulp Nederland. Na een agressie- of geweldsincident krijg je als slachtoffer te maken met emotioneel leed, instanties, schaderegelingen en procedures. Deze organisatie helpt om de zaken op een rij te zetten voor het slachtoffer, familie en kennissen, getuigen en nabestaanden. Slachtofferhulp geeft ook hulp bij andere incidenten (zoals misdrijven, verkeersongevallen, rampen). De hulp is niet alleen beschikbaar voor het slachtoffer, maar ook voor getuigen en nabestaanden, en kan bestaan uit juridisch of praktisch advies, en emotionele hulp. www.​fondsslachtoffer​hulp.​nl. Website van Slachtofferhulp Nederland. Na een agressie- of geweldsincident krijg je als slachtoffer te maken met emotioneel leed, instanties, schaderegelingen en procedures. Deze organisatie helpt om de zaken op een rij te zetten voor het slachtoffer, familie en kennissen, getuigen en nabestaanden. Slachtofferhulp geeft ook hulp bij andere incidenten (zoals misdrijven, verkeersongevallen, rampen). De hulp is niet alleen beschikbaar voor het slachtoffer, maar ook voor getuigen en nabestaanden, en kan bestaan uit juridisch of praktisch advies, en emotionele hulp.
10.
go back to reference www.​gezondenzeker.​nl. Website met een schat aan informatie over agressie en veiligheid voor de zorg (zoals uitvoerige informatie over het voorkómen van fysieke overbelasting). Tevens tips, e-learningprogramma’s, folders, enzovoort, over omgaan met agressie. www.​gezondenzeker.​nl. Website met een schat aan informatie over agressie en veiligheid voor de zorg (zoals uitvoerige informatie over het voorkómen van fysieke overbelasting). Tevens tips, e-learningprogramma’s, folders, enzovoort, over omgaan met agressie.
15.
17.
go back to reference www.​veiligezorg.​nl. Website van ziekenhuizen met een preventiebeleid, zoals training van medewerkers in het omgaan met agressie. Met uiteenlopende informatie op het gebied van veiligheid. www.​veiligezorg.​nl. Website van ziekenhuizen met een preventiebeleid, zoals training van medewerkers in het omgaan met agressie. Met uiteenlopende informatie op het gebied van veiligheid.
18.
go back to reference www.​zorgvoorbeter.​nl. Website van Zorg voor Beter, een initiatief van het ministerie van VWS. De website biedt een platform en actieve inbreng ten aanzien van uiteenlopende projecten rondom zorgverbetering. Een ervan is de aanpak van probleemgedrag in zorginstellingen. www.​zorgvoorbeter.​nl. Website van Zorg voor Beter, een initiatief van het ministerie van VWS. De website biedt een platform en actieve inbreng ten aanzien van uiteenlopende projecten rondom zorgverbetering. Een ervan is de aanpak van probleemgedrag in zorginstellingen.
Metagegevens
Titel
Veilig werken
Auteur
Ronald Geelen
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0772-2_12