Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Artsen houden van hun vak. Het geeft veel voldoening om contact te hebben met mensenen een verschil te kunnen maken.Het is ook een moeilijk vak. Veel artsen worstelen. De werkdruk wordt steeds hoger. De eisen van overheid en verzekeraars en ook patiënten nemen toe. In combinatie met een zorgzame, hardwerkende en perfectionistische houding van de dokter leidt dit tot stress en soms zelfs burnout.Vrouwelijke artsen treft dit vaak nog wat harder, omdat zij over het algemeen meer enbeter voor anderen zorgen dan voor zichzelf.Hoe blijf je als vrouwelijke arts overeind? Hoe zorg je dat je stevig in je schoenen staat enmakkelijk terugveert in lastige situaties? Hoe houd je plezier in je werk en ben je de bestedokter die je kunt zijn? Hoe zorg je goed voor jezelf terwijl je voor anderen zorgt? Kortom;hoe ontwikkel je veerkracht?

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Weten

Samenvatting
Als mensen functioneren wij met een brein dat ons helpt overleven, maar nog niet is aangepast aan onze moderne tijd. Dat brengt de nodige valkuilen met zich mee. Als artsen werken wij in een masculiene medische cultuur die van ons verwacht dat we hard werken en sterk zijn. In combinatie met nieuwe regels en onze typische dokterseigenschappen leidt dit tot toenemende werkdruk en uitval. Als vrouwen leven wij in een maatschappij die nog steeds van ons verwacht dat wij vriendelijk en verzorgend zijn. Mede door deze gendersocialisatie reageren wij anders op stress. Onze dagelijkse realiteit als vrouwelijke arts is dan ook anders dan die van onze mannelijke collega. De hoge en vaak tegenstrijdige eisen van de ‘ideale dokter’ en de ‘ideale vrouw/moeder’ met de valkuilen van het brein, zorgen voor extra stress. Het bewust zijn van deze mechanismen helpt ons er effectief, slim en veerkrachtig mee om te gaan.
Marga Gooren

2. Willen

Samenvatting
De positieve psychologie focust op wat ons als mensen gezond en gelukkig maakt. Dat blijkt een mix van positieve emoties, het inzetten van talenten, goede relaties, zingeving en resultaten bereiken. Positiviteit maakt je creatiever, effectiever en veerkrachtiger. In de drukte van alledag raken onze behoeftes en wensen makkelijk ondergesneeuwd: we hebben ons aangepast aan de verwachtingen van onze omgeving. Het is voor ons welzijn van belang ons eigen leven te leiden, te weten wat wij ten diepste zelf willen. Te weten wat onze passies, talenten en waarden zijn, zodat we onze prioriteiten helder hebben en goede keuzes kunnen maken. We gaan van reactief naar proactief. Wij staan weer aan het stuur van ons leven. De oefeningen in dit hoofdstuk helpen je op weg.
Marga Gooren

3. Mogen

Samenvatting
Vrouwelijke artsen neigen naar perfectionisme en zijn vaak streng voor zichzelf. Onze innerlijke criticus wint het van ons zorgzame deel. (Zelf)kritiek doet pijn en zet ons gevaar- en jaagsysteem aan. Zelfcompassie is een werkzaam antidotum: het activeert ons zorgsysteem en brengt ons in een kalme, flexibele, ondersteunende modus. We zijn vriendelijker voor onszelf en komen beter voor onszelf op. We mogen ruimte voor onszelf nemen en fouten maken. We zorgen beter voor onszelf en kunnen daardoor beter voor anderen zorgen. Wetenschappelijk onderzoek onder artsen laat zien dat zelfcompassie onder andere perfectionisme, schuldgevoel en burn-out doet afnemen en zelfvertrouwen, welzijn en veerkracht doet toenemen. In dit hoofdstuk leer je hoe en waarom zelfcompassie werkt. Je krijgt handvatten om jezelf te behandelen als je beste vriendin en om te gaan met moeilijke gevoelens.
Marga Gooren

4. Kiezen

Samenvatting
We leven in een wereld van te veel en moeten dus keuzes maken. Keuzes maken is lastig: we zijn bang iets te missen of iets te verliezen. We willen de enige juiste keuze maken. Kiezen is ook krachtig: het geeft energie, helderheid en een gevoel van controle. Je vergroot je cirkel van invloed. Ons brein opereert nog alsof er schaarste heerst, heeft een confirmatie-bias, laat emoties overheersen en is een slechte voorspeller. In dit hoofdstuk omzeil je zoveel mogelijk deze valkuilen. Je leert in vijf stappen de kunst van het kiezen. Je benoemt je intenties, je onderzoekt je opties, je dealt met je dilemma, je ontwikkelt een behulpzame growth mindset en handelt als een satisficer. Je maakt je eigen keuze.
Marga Gooren

5. Durven

Samenvatting
Telkens als we een keuze maken of ons anders gaan gedragen dan we gewend zijn, betreden we onbekend terrein en dat roept angst op. Angst is een normale, menselijke emotie die ons laat weten dat er mogelijk gevaar dreigt. Hij waarschuwt ons als we ons verlangen volgen en buiten de bekende paden gaan. Onze grootste angst is afwijzing door andere mensen. Voor onze overleving is het van het grootste belang bij de groep te horen. Vrouwen zijn nog meer dan mannen gericht op het goed houden van relaties en ervaren vaker angst. Angst zal dus niet verdwijnen. We kunnen wel leren hoe we onszelf kalmeren, de angst accepteren en onze onderliggende overtuigingen kunnen ombuigen zodat we moedig en veerkrachtig onze eigen weg durven gaan. Dit hoofdstuk helpt je daarbij.
Marga Gooren

6. Doen

Samenvatting
Goede voornemens mislukken vaak. Dat heeft alles te maken met onze olifant, ons emotionele brein. Die is lui, laat zich snel afleiden en heeft een hekel aan onaangename emoties. Om onze doelen te bereiken moeten we onze olifant blij maken en ons goed voorbereiden. Dat doen we door een doel ‘met gevoel’ te formuleren, een plan te maken, klein te beginnen, ons voor te bereiden op tegenslag en onze successen te vieren. Vaardigheden als verbindend communiceren, manieren van aanspreken, nee zeggen ondersteunen ons in het doen. Tot slot maken we ruimte voor me-time. Met al deze tools gaan we in dit laatste hoofdstuk aan de slag.
Marga Gooren
Meer informatie