Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Bijblijven 8/2015

06-10-2015

Van ZZ naar GG: wat kun je daarmee?

Auteurs: Hans Vlek, Louis Overgoor

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 8/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

‘ZZ’ en ‘GG’ zijn complementaire domeinen die samen het speelveld vormen van persoonsgerichte zorg voor gezondheid: het domein van ziekte en zorg (ZZ) en het domein van gezondheid en gedrag (GG). Zij zijn beide noodzakelijk, onlosmakelijk met elkaar verbonden.Het ZZ-domein vertegenwoordigt het medisch professionele systeem gericht op verminderen van ziekte en het voorkómen van overlijden. Het GG-domein heeft betrekking op hoe mensen functioneren, participeren en zin geven aan hun leven.
Integratie van het GG-domein in het primaire proces veronderstelt een oriëntatie op de ervaren gezondheid van de patiënt, zijn wensen en zijn gedrag. Het concretiseren daarvan blijkt nog niet zo eenvoudig. Het vraagt verschillende, niet vanzelfsprekende competenties van betrokken zorgverleners in de huisartsenpraktijk. Met een GG-benadering geeft de patiënt aan dat er beter geluisterd wordt door de professional en dat het plan van aanpak aansluit bij de behoefte. De patiënt is actiever en daardoor worden resultaten bereikt die eerder niet te realiseren waren. Dat maakt het voor de praktijkondersteuner en de huisarts relevant en bevredigend.
Literatuur
1.
go back to reference LHV/NHG. Toekomstvisie huisartsenzorg. Modernisering naar menselijke maat. Huisartsenzorg 2022. Utrecht: LHV/NHG; 2012. LHV/NHG. Toekomstvisie huisartsenzorg. Modernisering naar menselijke maat. Huisartsenzorg 2022. Utrecht: LHV/NHG; 2012.
2.
go back to reference Wildt JE de, Gorp A van. Huisartsen en de driedubbele ondernemersklem. De Eerstelijns mei 2015:40–1. Wildt JE de, Gorp A van. Huisartsen en de driedubbele ondernemersklem. De Eerstelijns mei 2015:40–1.
3.
go back to reference Oostrom S van, Picavet H, Gelder B van, et al. Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – gegevens van huisartsenpraktijken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3193. PubMed Oostrom S van, Picavet H, Gelder B van, et al. Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – gegevens van huisartsenpraktijken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3193. PubMed
4.
go back to reference Vermeer K. Ondersteuning van zelfmanagement: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Ned Tijdschr Evidence Based Practice 2015;31(1):21–23. Vermeer K. Ondersteuning van zelfmanagement: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Ned Tijdschr Evidence Based Practice 2015;31(1):21–23.
5.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zorg voor je gezondheid. Den Haag: RVZ; 2010. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zorg voor je gezondheid. Den Haag: RVZ; 2010.
8.
go back to reference Overgoor L, Aalders M, Statius Muller I. Big!Move, beweging in gedrag van patiënt én huisarts. Huisarts Wet. 2006;49:42–5. CrossRef Overgoor L, Aalders M, Statius Muller I. Big!Move, beweging in gedrag van patiënt én huisarts. Huisarts Wet. 2006;49:42–5. CrossRef
10.
11.
go back to reference Wieringen J van, Thomas R. Bewegen is Groei. Evaluatiestudie van het GG/ZZ-project. Amsterdam, juli 2006. Wieringen J van, Thomas R. Bewegen is Groei. Evaluatiestudie van het GG/ZZ-project. Amsterdam, juli 2006.
Metagegevens
Titel
Van ZZ naar GG: wat kun je daarmee?
Auteurs
Hans Vlek
Louis Overgoor
Publicatiedatum
06-10-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 8/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0073-6

Andere artikelen Uitgave 8/2015

Bijblijven 8/2015 Naar de uitgave