Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

27-04-2018 | Spectrum

Van wet naar werkelijkheid

Wetgeving en implementatie van rookvrije (school)terreinen in 2020

Auteurs: Liesbeth Naaborgh, Jantine Schuit

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3-4/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

In 2016 heeft de overheid de motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aangenomen [1]. Daarin verzoekt zij de regering om zich in te spannen voor 100% rookvrije schoolterreinen. Op 1 januari 2020 treedt wetgeving in werking die scholen verplicht het schoolterrein rookvrij te maken. Het Longfonds en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-raad, VO-raad en MBO-raad hebben de afgelopen jaren scholen opgeroepen tot en ondersteund bij het rookvrij maken van hun schoolterrein. Op hun verzoek en met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt het Trimbos-instituut dit initiatief over, om actief met scholen aan de slag te gaan, zodat de papieren werkelijkheid van de wet wordt omgezet naar feitelijke uitvoering. Dat is geen sinecure. De ervaring leert dat het veel energie vraagt om zo’n proces tot daadwerkelijke uitvoering goed te begeleiden. Ondersteuning bij het rookvrij maken van campussen van hogescholen en universiteiten is vooralsnog niet beschikbaar. Zij moeten het op eigen kracht doen, als ze daartoe besluiten.

Andere artikelen Uitgave 3-4/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3-4/2018 Naar de uitgave