Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 4/2016

04-07-2016 | Artikel

Van overmacht tot veerkracht

Opzet en effectiviteit van een dagbehandeling voor getraumatiseerd politiepersoneel

Auteurs: Marcella Pommée, Niels van der Aa, Patricia Dashorst, Jackie June ter Heide

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Stichting Centrum ’45 in Oegstgeest heeft een multimodale groepsbehandeling ontwikkeld voor politieagenten met posttraumatische klachten die na een kortdurende traumabehandeling onvoldoende herstellen. Het gaat om een dagklinische behandeling, een dag per week, die gebaseerd is op het model van negatieve veerkracht. Met negatieve veerkracht wordt bedoeld dat politieagenten klachten kunnen ontwikkelen, wanneer zij structureel gebruik maken van ontkenning en dissociatie, als coping bij ernstige en meervoudige schokkende gebeurtenissen. In de behandeling wordt direct gewerkt aan traumaverwerking maar ook aan herstel van veerkracht, met behulp van sociotherapie en psychomotore therapie. In de periode 2009–2014 doorliepen 46 patiënten de negen maanden durende behandeling. Voorafgaand aan, tijdens en na de behandeling werden metingen gedaan. Bij de eindmetingen rapporteerde circa 70 % van de deelnemers verbetering (12,5 %) of herstel (59 %) op het gebied van PTSS (gemeten met de Harvard Trauma Questionnaire). Circa drie kwart van de deelnemers liet verbetering (26,5 %) of herstel (50 %) zien op het gebied van comorbide psychische klachten (gemeten met de Brief Symptom Inventory).
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Agaibi, C. E., & Wilson, J. P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: a review of the literature. Trauma, Violence and Abuse, 6, 195–216. CrossRefPubMed Agaibi, C. E., & Wilson, J. P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: a review of the literature. Trauma, Violence and Abuse, 6, 195–216. CrossRefPubMed
go back to reference American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th. ed.). Arlington: American Psychiatric Publishing. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th. ed.). Arlington: American Psychiatric Publishing.
go back to reference Balkom, A. L. J. M. van, Vliet, I. M. van, Emmelkamp, P. M. G., Bockting, C. L. H., Spijker, J., Hermens, M. L. M., Meeuwissen, J. A. C., namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie (2013). Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen (3rd. ed.). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een angststoornis. Utrecht: Trimbos-instituut. Balkom, A. L. J. M. van, Vliet, I. M. van, Emmelkamp, P. M. G., Bockting, C. L. H., Spijker, J., Hermens, M. L. M., Meeuwissen, J. A. C., namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie (2013). Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen (3rd. ed.). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een angststoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Beurs, E. de (2011). Brief Symptom Inventory (BSI). Handleiding herziene editie 2011. Leiden: PITS. Beurs, E. de (2011). Brief Symptom Inventory (BSI). Handleiding herziene editie 2011. Leiden: PITS.
go back to reference Carlier, I. V. E., Lamberts, R. D., & Gersons, B. P. R. (1994). Ingrijpende gebeurtenissen in politiewerk. Een onderzoek naar de risicofactoren voor verwerkingsproblemen en het effect van behandelingsprogramma bij politiemensen met een verwerkingsstoornis. Arnhem: Gouda Quint. Carlier, I. V. E., Lamberts, R. D., & Gersons, B. P. R. (1994). Ingrijpende gebeurtenissen in politiewerk. Een onderzoek naar de risicofactoren voor verwerkingsproblemen en het effect van behandelingsprogramma bij politiemensen met een verwerkingsstoornis. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Collins, P. A., & Gibbs, A. C. C. (2003). Stress in police officers: a study of the origins, prevalence and severity of stress-related symptoms within a county police force. Occupational Medicine, 53, 256–264. doi:10.1093/occmed/kqg061. CrossRefPubMed Collins, P. A., & Gibbs, A. C. C. (2003). Stress in police officers: a study of the origins, prevalence and severity of stress-related symptoms within a county police force. Occupational Medicine, 53, 256–264. doi:10.1093/occmed/kqg061. CrossRefPubMed
go back to reference Derogatis, L. R. (1975). The brief symptom inventory. Baltimore: Clinical Psychometric Research. Derogatis, L. R. (1975). The brief symptom inventory. Baltimore: Clinical Psychometric Research.
go back to reference Friedman, M., & Higson-Smith, C. (2003). Building psychological resilience: learning from the South African police service. In D. Paton, J. M. Violanti, & L. M. Smith (red.), Promoting capabilities to manage posttraumatic stress: perspectives on resilience (pp. 103–118). Springfield: Charles C. Thomas. Friedman, M., & Higson-Smith, C. (2003). Building psychological resilience: learning from the South African police service. In D. Paton, J. M. Violanti, & L. M. Smith (red.), Promoting capabilities to manage posttraumatic stress: perspectives on resilience (pp. 103–118). Springfield: Charles C. Thomas.
go back to reference Gelderen, M. van, Nijdam, M., & Vermetten, E. (2015). Behandeling in beweging. Cogiscope, 3, 20–24. Gelderen, M. van, Nijdam, M., & Vermetten, E. (2015). Behandeling in beweging. Cogiscope, 3, 20–24.
go back to reference Gersons, B. P. R. (1989). Patterns of PTSD among police officers following shooting incidents: a two-dimensional model and treatment implications. Journal of Traumatic Stress, 2, 247–257. doi:10.1002/jts.2490020302. CrossRef Gersons, B. P. R. (1989). Patterns of PTSD among police officers following shooting incidents: a two-dimensional model and treatment implications. Journal of Traumatic Stress, 2, 247–257. doi:10.1002/jts.2490020302. CrossRef
go back to reference Gersons, B. P. R., Carlier, I. V. E., Lamberts, R. D., & Kolk, B. A. van der (2000). Randomized clinical trial of brief eclectic psychotherapy for police officers with posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 12, 333–347. CrossRef Gersons, B. P. R., Carlier, I. V. E., Lamberts, R. D., & Kolk, B. A. van der (2000). Randomized clinical trial of brief eclectic psychotherapy for police officers with posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 12, 333–347. CrossRef
go back to reference Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1993). Emotional suppression: physiology, self-report and expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 970–986. CrossRefPubMed Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1993). Emotional suppression: physiology, self-report and expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 970–986. CrossRefPubMed
go back to reference Hoijtink, L. M., Brake, J. H. M. te, & Dückers, M. L. A. (2011). Veerkracht monitor. Diemen: Impact. Hoijtink, L. M., Brake, J. H. M. te, & Dückers, M. L. A. (2011). Veerkracht monitor. Diemen: Impact.
go back to reference Hovens, J. E., Bramsen, I., & Ploeg, H. M. van der (2000). Zelfinventarisatielijst posttraumatische stressstoornis (ZIL). Handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger. Hovens, J. E., Bramsen, I., & Ploeg, H. M. van der (2000). Zelfinventarisatielijst posttraumatische stressstoornis (ZIL). Handleiding. Lisse: Swets en Zeitlinger.
go back to reference Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12–19. CrossRefPubMed Jacobson, N. S., & Truax, P. (1991). Clinical significance: a statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 12–19. CrossRefPubMed
go back to reference Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (2003). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Lisse: Swets en Zeitlinger. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (2003). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Lisse: Swets en Zeitlinger.
go back to reference Lindauer, R. J. L., Gersons, B. P. R., Meijel, E. P. M. van, Blom, K., Carlier, I. V. E., Vrijlandt, I., & Olff, M. (2005). Effects of brief eclectic psychotherapy in patients with posttraumatic stress disorder: randomized clinical trial. Journal of Traumatic Stress, 18, 205–212. CrossRefPubMed Lindauer, R. J. L., Gersons, B. P. R., Meijel, E. P. M. van, Blom, K., Carlier, I. V. E., Vrijlandt, I., & Olff, M. (2005). Effects of brief eclectic psychotherapy in patients with posttraumatic stress disorder: randomized clinical trial. Journal of Traumatic Stress, 18, 205–212. CrossRefPubMed
go back to reference McEwen, B. S., & Lasley, E. N. (2002). The end of stress as we know it. Washington, DC: Dana Press. McEwen, B. S., & Lasley, E. N. (2002). The end of stress as we know it. Washington, DC: Dana Press.
go back to reference Mollica, R. F., Caspi-Yavin, Y., Bollini, P., Truong, T., Tor, S., & Lavelle, J. (1992). The Harvard trauma questionnaire: validating a cross-cultural instrument for measuring torture, trauma and posttraumatic stress disorder in indochinese refugees. Journal of Nervous and Mental Disease, 180, 111–116. CrossRefPubMed Mollica, R. F., Caspi-Yavin, Y., Bollini, P., Truong, T., Tor, S., & Lavelle, J. (1992). The Harvard trauma questionnaire: validating a cross-cultural instrument for measuring torture, trauma and posttraumatic stress disorder in indochinese refugees. Journal of Nervous and Mental Disease, 180, 111–116. CrossRefPubMed
go back to reference Mollica, R. F., Caspi-Yavin, Y., Lavelle, J., Tor, S., Yang, T., Chan, S., & Marneffe, D. de (1996). The Harvard trauma questionnaire (HTQ): manual; Cambodian, Laotian and Vietnamese versions. Torture, Suppl. 1, 19–34. Mollica, R. F., Caspi-Yavin, Y., Lavelle, J., Tor, S., Yang, T., Chan, S., & Marneffe, D. de (1996). The Harvard trauma questionnaire (HTQ): manual; Cambodian, Laotian and Vietnamese versions. Torture, Suppl. 1, 19–34.
go back to reference Nijdam, M. J. (2013). Memory traces of trauma: neurocognitive aspects of and therapeutic approaches for posttraumatic stress disorder. Den Bosch: BOXPress. Nijdam, M. J. (2013). Memory traces of trauma: neurocognitive aspects of and therapeutic approaches for posttraumatic stress disorder. Den Bosch: BOXPress.
go back to reference Rigs, D. S., Byrne, C., Weathers, F., & Litz, B. (1998). The quality of intimate relationships of male Vietnam veterans: problems associated with posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 11, 87–110. CrossRef Rigs, D. S., Byrne, C., Weathers, F., & Litz, B. (1998). The quality of intimate relationships of male Vietnam veterans: problems associated with posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 11, 87–110. CrossRef
go back to reference Smit, A. S., Gersons, B. P. R., Buschbach, S. van, Dekker, M., Mouthaan, M., & Olff, M. (2013). PTSS bij de politie, een beter beeld. Amsterdam: Politieacademie. Smit, A. S., Gersons, B. P. R., Buschbach, S. van, Dekker, M., Mouthaan, M., & Olff, M. (2013). PTSS bij de politie, een beter beeld. Amsterdam: Politieacademie.
go back to reference Voncken, M. J., Wijngaart, R. van der, & Genderen, H. van (2013). Angstbehandeling bij patiënten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 46, 287–302. Voncken, M. J., Wijngaart, R. van der, & Genderen, H. van (2013). Angstbehandeling bij patiënten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 46, 287–302.
go back to reference Williams, C. (1987). Peacetime combat: treating and preventing delayed stress reactions in police officers. In T. Williams (red.), Post-traumatic stress disorders: a handbook for clinicians. Cincinnati: Disabled Association of Veterans. Williams, C. (1987). Peacetime combat: treating and preventing delayed stress reactions in police officers. In T. Williams (red.), Post-traumatic stress disorders: a handbook for clinicians. Cincinnati: Disabled Association of Veterans.
Metagegevens
Titel
Van overmacht tot veerkracht
Opzet en effectiviteit van een dagbehandeling voor getraumatiseerd politiepersoneel
Auteurs
Marcella Pommée
Niels van der Aa
Patricia Dashorst
Jackie June ter Heide
Publicatiedatum
04-07-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-016-0141-0

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Tijdschrift voor Psychotherapie 4/2016 Naar de uitgave