Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Van indicatiestelling naar oplossingseigenaarschap

Auteurs : Prof. dr. Giel Hutschemaekers, Drs. Mirjam Nekkers, Prof. dr. Bea Tiemens

Gepubliceerd in: Handboek generalistische ggz

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Waar diagnostiek door contextualisering een proces van afstand nemen impliceert, vraagt de indicatiestelling juist weer een proces van toenadering. In dit hoofdstuk worden drie stappen van focussen beschreven die patiënt en hulpverlener moeten zetten om te komen tot een doelstelling en een aangrijpingspunt. De eerste focus is gekoppeld aan de behandelgeschiedenis van de patiënt (competentie versus veerkracht), de tweede focus aan de gemeenschappelijke probleemdefinitie en via de derde focus wordt het aangrijpingspunt vastgesteld. Tenslotte zal de doelstelling zo geformuleerd worden, dat patiënt en hulpverlener beiden weten wat de gewenste eindsituatie is. Zijn doel en aangrijpingspunt vastgesteld, dan wordt het behandelplan opgesteld aan de hand van het regiemodel. Zo ontdekt de patiënt de logica achter de voorgestelde interventies en kan hij zich oplossingseigenaar van het therapeutisch proces maken.
Voetnoten
1
Het betreft twee groepen patiënten: patiënten met chronische klachten afkomstig uit de huisartsenpraktijk die met enige regelmaat zorg nodig hebben om op kracht te blijven (onderhoud) en patiënten met chronische klachten uit de s-ggz, bij wie de klachten een chronisch beloop hebben, maar die moeite hebben om de draad weer op te pakken (nazorg).
 
Literatuur
1.
go back to reference Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM. Edinburgh/New York: Churchill Livingstone; 2000. Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM. Edinburgh/New York: Churchill Livingstone; 2000.
2.
go back to reference De Jong P, Berg IK. De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. 3e druk. Amsterdam: Pearson; 2013. De Jong P, Berg IK. De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. 3e druk. Amsterdam: Pearson; 2013.
3.
go back to reference Saleeby D, editor. The stregth perspective in social work practice. 5th ed. Boston: Pearson Education; 2009. Saleeby D, editor. The stregth perspective in social work practice. 5th ed. Boston: Pearson Education; 2009.
4.
go back to reference De Shazer S. Keys to solution in brief therapy. New York: Norton; 1985. De Shazer S. Keys to solution in brief therapy. New York: Norton; 1985.
5.
go back to reference Tiemens BT, Kaasenbrood AJA, De Niet GJ. Evidence based werken in de GGZ. Methodisch werken als oplossing. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010. Tiemens BT, Kaasenbrood AJA, De Niet GJ. Evidence based werken in de GGZ. Methodisch werken als oplossing. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.
6.
go back to reference Miller WR, Rollnick S. Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering. Gorinchem: Ekklesia; 2005. Miller WR, Rollnick S. Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering. Gorinchem: Ekklesia; 2005.
7.
go back to reference Maurer JMG, Westerman GMA. Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. De kracht van verhalen, beeld en dialoog. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018.CrossRef Maurer JMG, Westerman GMA. Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. De kracht van verhalen, beeld en dialoog. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018.CrossRef
Metagegevens
Titel
Van indicatiestelling naar oplossingseigenaarschap
Auteurs
Prof. dr. Giel Hutschemaekers
Drs. Mirjam Nekkers
Prof. dr. Bea Tiemens
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2364-7_4