Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Van diagnose naar probleemeigenaarschap

Auteurs : Prof. dr. Giel Hutschemaekers, Drs. Mirjam Nekkers, Prof. dr. Bea Tiemens

Gepubliceerd in: Handboek generalistische ggz

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Al vanaf de aanmelding is de doelstelling van meer zelfregie (mede)bepalend voor de stappen door de zorg. In dit hoofdstuk is dat uitgewerkt voor de diagnostiek. Generalistische diagnostiek vindt plaats door de aanmeldingsklacht (stagnatie) te plaatsen in de context waarin deze zich voordoet. Dat proces van contextualiseren krijgt concrete inhoud met behulp van de KLOP-aanpak, waarbij de klacht wordt geïnterpreteerd als een resultante van lijf, omstandigheden, en persoonlijke stijl. Samen met de patiënt zoekt de hulpverlener naar een betekenisvolle werkhypothese over wat er in het leven van de patiënt gebeurt en hoe dat leidt tot de klachten waarmee hij zich meldt. De uitkomst noemen wij hier in navolging van Paul Rijnders de gemeenschappelijke probleemdefinitie. Daarbij hanteert de hulpverlener het parsimonyprincipe: hoe eenvoudiger de verklaring (zonder veronderstellingen over allerlei oorzaken buiten de invloedssfeer van de patiënt), des te bruikbaarder en des te groter de kans dat de patiënt er zelf mee aan de slag kan. Wil dat laatste ook daadwerkelijk gebeuren, dan is de kans aanzienlijk dat de patiënt zich gedurende de diagnostische fase steeds meer probleemeigenaar heeft gemaakt.
Literatuur
1.
go back to reference Abbott A. The system of professions: an essay on the division of expert labor. Chicago: University of Chicago Press; 1988. Abbott A. The system of professions: an essay on the division of expert labor. Chicago: University of Chicago Press; 1988.
2.
go back to reference Rijnders P, Heene E, redactie. Kortdurende interventies voor de eerste lijn. Amsterdam: Boom; 2010. Rijnders P, Heene E, redactie. Kortdurende interventies voor de eerste lijn. Amsterdam: Boom; 2010.
3.
go back to reference Rijnders P, De Jong T, Pieters-Korteweg E. Kortdurend behandelen in de GGZ. Een inleiding. Houten: BSL; 1999. Rijnders P, De Jong T, Pieters-Korteweg E. Kortdurend behandelen in de GGZ. Een inleiding. Houten: BSL; 1999.
4.
go back to reference Rijnders P, Heene E, redactie. Handboek KOP-model: kortdurende interventies voor de basis GGZ. Amsterdam: Boom; 2015. Rijnders P, Heene E, redactie. Handboek KOP-model: kortdurende interventies voor de basis GGZ. Amsterdam: Boom; 2015.
5.
go back to reference Prochaska JO, DiClemente CC, Norcross JC. In search of how people change: application to addictive behaviour. Am Psychol. 1992;47:1102–15.CrossRef Prochaska JO, DiClemente CC, Norcross JC. In search of how people change: application to addictive behaviour. Am Psychol. 1992;47:1102–15.CrossRef
6.
go back to reference De Jong P, Berg IK. De kracht van oplossingen: handboek Oplossingsgericht Werken. 3e dr. Amsterdam: Pearson; 2013. De Jong P, Berg IK. De kracht van oplossingen: handboek Oplossingsgericht Werken. 3e dr. Amsterdam: Pearson; 2013.
7.
go back to reference Cladder H. Oplossingsgerichte kortdurende psychotherapie. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1999. Cladder H. Oplossingsgerichte kortdurende psychotherapie. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1999.
8.
go back to reference Stoffer R. Het vijfgesprekkenmodel: een handleiding. Delft: Eburon; 2001. Stoffer R. Het vijfgesprekkenmodel: een handleiding. Delft: Eburon; 2001.
Metagegevens
Titel
Van diagnose naar probleemeigenaarschap
Auteurs
Prof. dr. Giel Hutschemaekers
Drs. Mirjam Nekkers
Prof. dr. Bea Tiemens
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2364-7_3