Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-11-2012

Van couch naar computer

Een (psychotherapeutische) marketingvisie voor een succesvolle disseminatie van e-mental health in de ggz

Auteur: Peter J. Daansen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 6/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In een veranderende zorgmarkt moet de geestelijke gezondheidszorg nieuwe vormen van behandeling ontwikkelen. Overheid en zorginstellingen geloven dat e-health een oplossing is voor de talrijke problemen waarmee de gezondheidszorg wordt geconfronteerd. E-health moet wel voldoen aan de kwaliteitsparameters die verzekeraars aan zorginstellingen stellen: zorg moet effectief, doelmatig, toegankelijk en kosteneffectief zijn. Bij lichte psychische problematiek is e-mental health een effectieve behandelmethode. Bij complexe problematiek is dit nog minder duidelijk, maar er zijn talrijke aanwijzingen dat het de traditionele face to face-behandeling ondersteunt. Toch wordt deze vorm van behandeling nog onvoldoende door de patiënt geaccepteerd. De auteur noemt verschillende redenen en geeft enkele aanbevelingen om e-health in de geestelijke gezondheidszorg tot een succes te maken.
Voetnoten
1
Als het om behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg gaat, spreekt men van e-mental health (Riper, Amir, Van der Zanden, Conijn, Kramer & Mutsaers, 2007).
 
2
Indirect betaalt de patiënt natuurlijk wel voor de ontvangen zorg via zijn zorgpremie. Maar de patiënt is feitelijk klant bij de zorgverzekeraar en stelt dientengevolge eisen aan deze instantie: de verzekeraar moet de beste behandeling betalen.
 
3
Voor de afweging of wel of geen behandeling wordt betaald, spelen de kosten per extra quality adjusted life year (QALY) een belangrijke rol.
 
Literatuur
go back to reference Andersson, G., Bergstöm, J., Hollandere, F., Carlbring, P., Kaldo-Sandstöm V. & Eksselius, L. (2005). Internet-based self-help for depression: a randomized controlled trial. British Journal of Psychiatry, 187,456-461.PubMedCrossRef Andersson, G., Bergstöm, J., Hollandere, F., Carlbring, P., Kaldo-Sandstöm V. & Eksselius, L. (2005). Internet-based self-help for depression: a randomized controlled trial. British Journal of Psychiatry, 187,456-461.PubMedCrossRef
go back to reference Audenhove, C. van & Vertommen, H. (2000). A negotiation approach to intake and psychotherapy choice. Journal of PsychotherapyIntegration, 10,287-299. Audenhove, C. van & Vertommen, H. (2000). A negotiation approach to intake and psychotherapy choice. Journal of PsychotherapyIntegration, 10,287-299.
go back to reference Beenkens, F.H.C. (2011). Acceptance of e-health technology: a patient perspective. Dissertatie.Delft: Technische Universiteit. Beenkens, F.H.C. (2011). Acceptance of e-health technology: a patient perspective. Dissertatie.Delft: Technische Universiteit.
go back to reference Breuer, J. & Freud, S. (1895). Studien über Hysterie. Wien: Franz Deuticke. Breuer, J. & Freud, S. (1895). Studien über Hysterie. Wien: Franz Deuticke.
go back to reference Carlbring, P., Nilsson-Ihrfelt, E., Waara, J., Kollenstam, C., Buhrman, M., Kaldo, V., Söderberg, M., Ekselius, L. & Andersson, G. (2005). Treatment of panic disorder: life therapy vs. self-help via the internet. Behavioral Research and Therapy, 43,1321-1333.CrossRef Carlbring, P., Nilsson-Ihrfelt, E., Waara, J., Kollenstam, C., Buhrman, M., Kaldo, V., Söderberg, M., Ekselius, L. & Andersson, G. (2005). Treatment of panic disorder: life therapy vs. self-help via the internet. Behavioral Research and Therapy, 43,1321-1333.CrossRef
go back to reference Carrard, I., Fernandez-Aranda, F., Lam, T., Nevonen, L., Liwowsky, I., Volkart, e.a. (2011). Evaluation of a guided internet self-treatment programme for bulimia nervosa in several European countries. European Eating Disorders Review, 19,138-149.CrossRef Carrard, I., Fernandez-Aranda, F., Lam, T., Nevonen, L., Liwowsky, I., Volkart, e.a. (2011). Evaluation of a guided internet self-treatment programme for bulimia nervosa in several European countries. European Eating Disorders Review, 19,138-149.CrossRef
go back to reference Colijn, S., Daansen, P., Baars, J., Vanaerschot, G. & Boerwinkel, A. (2009). Psychotherapie als de richtlijnen geen oplossing bieden. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (pp. 787-799). Utrecht: De Tijdstroom. Colijn, S., Daansen, P., Baars, J., Vanaerschot, G. & Boerwinkel, A. (2009). Psychotherapie als de richtlijnen geen oplossing bieden. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (pp. 787-799). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Colijn, S., Snijders, H., Thunnissen, M., Bögels, S. & Trijsburg, W. (2009). Psychotherapie, het beste van vele werelden. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (p. 13-24). Utrecht: De Tijdstroom. Colijn, S., Snijders, H., Thunnissen, M., Bögels, S. & Trijsburg, W. (2009). Psychotherapie, het beste van vele werelden. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (p. 13-24). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Croonen, H. (2011). Succesvol werken met e-health. Medisch Contact, 66,77-80. Croonen, H. (2011). Succesvol werken met e-health. Medisch Contact, 66,77-80.
go back to reference Cuijpers, P., Donker, T., Straten, A. van & Andersson, G. (2010). Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders.? A systematich review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychological Medicine, 40,1943-1957.PubMedCrossRef Cuijpers, P., Donker, T., Straten, A. van & Andersson, G. (2010). Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders.? A systematich review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychological Medicine, 40,1943-1957.PubMedCrossRef
go back to reference Daansen, P. J. (2008). Boulimiadebaas: behandeling via het internet. PsychoPraxis, 10,39-44.CrossRef Daansen, P. J. (2008). Boulimiadebaas: behandeling via het internet. PsychoPraxis, 10,39-44.CrossRef
go back to reference Daansen, P. J. (2011). Mind the gap. Patiënten en e-mental health acceptatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Daansen, P. J. (2011). Mind the gap. Patiënten en e-mental health acceptatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Daansen, P.J., Hartings, R.C.P., Schilt, J.C.P.M. van & Spaargaren, J. (2011). Van aanbodnaar vraagregulering. Marktwerking in de curatieve GGZ. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37,84-99.CrossRef Daansen, P.J., Hartings, R.C.P., Schilt, J.C.P.M. van & Spaargaren, J. (2011). Van aanbodnaar vraagregulering. Marktwerking in de curatieve GGZ. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37,84-99.CrossRef
go back to reference Dirkx, J. (2008). De aantrekkelijke, maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50,405-415.PubMed Dirkx, J. (2008). De aantrekkelijke, maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50,405-415.PubMed
go back to reference Edwards Demning, W. (2000). Out of the crisis. Cambridge, MA: MIT Press. Edwards Demning, W. (2000). Out of the crisis. Cambridge, MA: MIT Press.
go back to reference Fitzsimmonds, J. A. & Fitzsimmonds, A. (2008). Service management. New York: McGraw Hill. Fitzsimmonds, J. A. & Fitzsimmonds, A. (2008). Service management. New York: McGraw Hill.
go back to reference Flynn, D., Gregory, P., Makki, H. & Gabbay, M. (2009). Expectations and experiences of ehealth in primary care. A qualitative practiced-based investigation. International Journal of Medical Informatics, 78,588-604.PubMedCrossRef Flynn, D., Gregory, P., Makki, H. & Gabbay, M. (2009). Expectations and experiences of ehealth in primary care. A qualitative practiced-based investigation. International Journal of Medical Informatics, 78,588-604.PubMedCrossRef
go back to reference Freud, S. (1913/2000). Schriften zurBehandlungstechnik. Frankfurt am Main: Fischer. Freud, S. (1913/2000). Schriften zurBehandlungstechnik. Frankfurt am Main: Fischer.
go back to reference Garcia-Lizana, F. & Munoz-Mayorga, I. (2010). What about telepsychiatry? A systematic review. Primary care companion to journal. Clinical Psychiatry. DOI 10.4088. Garcia-Lizana, F. & Munoz-Mayorga, I. (2010). What about telepsychiatry? A systematic review. Primary care companion to journal. Clinical Psychiatry. DOI 10.4088.
go back to reference Gerhards, S. A. H., Graaf, L. E. de, Jacobs, L. E., Severens, J.L., Huibers, M. J. H., Arntz, A., e.a. (2009). Economic evaluation of online computerized cognitive behavioural therapy without support for depression in primary care: a randomized trial. British Journal of Psychiatry, 196, 310-318.CrossRef Gerhards, S. A. H., Graaf, L. E. de, Jacobs, L. E., Severens, J.L., Huibers, M. J. H., Arntz, A., e.a. (2009). Economic evaluation of online computerized cognitive behavioural therapy without support for depression in primary care: a randomized trial. British Journal of Psychiatry, 196, 310-318.CrossRef
go back to reference Grol, R. (2001). Improving quality of medical care. Journal of the American Medical Association, 286,2578-2587.PubMedCrossRef Grol, R. (2001). Improving quality of medical care. Journal of the American Medical Association, 286,2578-2587.PubMedCrossRef
go back to reference Grunwald, M. & Wesemann, D. (2006). Individual use of online-consulting for persons affected with eating disorders and their relatives- evaluation of an online consulting service. European Eating Disorder Review, 14,218-225.CrossRef Grunwald, M. & Wesemann, D. (2006). Individual use of online-consulting for persons affected with eating disorders and their relatives- evaluation of an online consulting service. European Eating Disorder Review, 14,218-225.CrossRef
go back to reference Hafkenscheid, A. (2012). Subjectiviteit bij de interpretatie van het grafisch scoreverloop op monitorinstrumenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54,129-134.PubMed Hafkenscheid, A. (2012). Subjectiviteit bij de interpretatie van het grafisch scoreverloop op monitorinstrumenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54,129-134.PubMed
go back to reference Hafkenscheid, A. & Veeninga A. (2011). Een eenvoudige methoden om te meten of de behoeften van een patiënt worden vervuld. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37,117-126. Hafkenscheid, A. & Veeninga A. (2011). Een eenvoudige methoden om te meten of de behoeften van een patiënt worden vervuld. Tijdschrift voor Psychotherapie, 37,117-126.
go back to reference Interapy (2012). Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011. Voor psychische klachten die niet kunnen wachten. Amsterdam: Interapy. Interapy (2012). Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011. Voor psychische klachten die niet kunnen wachten. Amsterdam: Interapy.
go back to reference Jackson, J.C., Chamberlin, J. & Kroenke, K. (2001). Predictions of patient satisfaction. Social Science and Medicine, 52, 609-621.PubMedCrossRef Jackson, J.C., Chamberlin, J. & Kroenke, K. (2001). Predictions of patient satisfaction. Social Science and Medicine, 52, 609-621.PubMedCrossRef
go back to reference Joinson, A.N. (2001). Self-disclosure in computer-mediated communication: the role of self-awareness and visual anonymity. European Journal ofSocial Psychology, 31, 177-192.CrossRef Joinson, A.N. (2001). Self-disclosure in computer-mediated communication: the role of self-awareness and visual anonymity. European Journal ofSocial Psychology, 31, 177-192.CrossRef
go back to reference Kaltenthaler, E., Parry, G. & Beverly, C. (2004). Computerized cognitive behaviour therapy: a systematic review. Behavior and Cognitive Psychotherapy, 32,31-55.CrossRef Kaltenthaler, E., Parry, G. & Beverly, C. (2004). Computerized cognitive behaviour therapy: a systematic review. Behavior and Cognitive Psychotherapy, 32,31-55.CrossRef
go back to reference Keijsers, G., Minnen, A. van & Hoogduin, K. (2011). Toepassing van protocollaire behandelingen bij psychische stoornissen. In G. Keijsers, A. van Minnen & K. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1 (pp. 13-34). Amsterdam: Uitgeverij Boom. Keijsers, G., Minnen, A. van & Hoogduin, K. (2011). Toepassing van protocollaire behandelingen bij psychische stoornissen. In G. Keijsers, A. van Minnen & K. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1 (pp. 13-34). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Khalifa, M. & Liu, V. (2007). Online consumer retention: contingent effects of online shopping habit and online shopping experience. European Journal of Information Systems, 16,780-792.CrossRef Khalifa, M. & Liu, V. (2007). Online consumer retention: contingent effects of online shopping habit and online shopping experience. European Journal of Information Systems, 16,780-792.CrossRef
go back to reference Kypri, K., Saunders, J.B., Williams, S.M., McGee, R.O., Langley, J.D., Cattel-Smith, M.L., e.a. (2004). Web-based screening and brief intervention for hazardous drinking: a double-blind randomised control trial. Addiction, 99, 1410-1417.PubMedCrossRef Kypri, K., Saunders, J.B., Williams, S.M., McGee, R.O., Langley, J.D., Cattel-Smith, M.L., e.a. (2004). Web-based screening and brief intervention for hazardous drinking: a double-blind randomised control trial. Addiction, 99, 1410-1417.PubMedCrossRef
go back to reference Lange, A., Rietdijk, D., Hudcovicova, M., Ven, J.-P. van de, Schrieken, S. & Emmelkamp, P.M.G. (2003). Interapy. A controlled randomized trial of the standardized treatment of posttraumatic stress through the internet. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71,901-909.PubMedCrossRef Lange, A., Rietdijk, D., Hudcovicova, M., Ven, J.-P. van de, Schrieken, S. & Emmelkamp, P.M.G. (2003). Interapy. A controlled randomized trial of the standardized treatment of posttraumatic stress through the internet. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71,901-909.PubMedCrossRef
go back to reference Lange, A., Schrieken, B., Ven, J.-P. van de, Bredeweg, B., Emmelkamp, P. M.G., Kolk, J., e.a. (2000). 'Interapy': the effects of a short protocolled treatment of posttraumatic stress and pathological grief through the internet. Behavior and Cognitive Psychotherapy, 28,175-92. Lange, A., Schrieken, B., Ven, J.-P. van de, Bredeweg, B., Emmelkamp, P. M.G., Kolk, J., e.a. (2000). 'Interapy': the effects of a short protocolled treatment of posttraumatic stress and pathological grief through the internet. Behavior and Cognitive Psychotherapy, 28,175-92.
go back to reference McLaren, P., Yellowness, P. & Wootton, R. (2003). Conclusions. In R. Wooton, P. Yellowness & P. McLaren (Eds.), Telepsychiatry and e-mental health (p. 249-354). London: Royal Society Medicine Press. McLaren, P., Yellowness, P. & Wootton, R. (2003). Conclusions. In R. Wooton, P. Yellowness & P. McLaren (Eds.), Telepsychiatry and e-mental health (p. 249-354). London: Royal Society Medicine Press.
go back to reference Ministerie van VWS (2011). Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, januari 2011. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ministerie van VWS (2011). Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, januari 2011. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Moneghan, S. & Blaszcynski, A. (2009). Internet therapy for problem gambling. A literature review and environmental scan. Final report prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre. Geuelph, Ontario. Moneghan, S. & Blaszcynski, A. (2009). Internet therapy for problem gambling. A literature review and environmental scan. Final report prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre. Geuelph, Ontario.
go back to reference Mulder, C. L., Gaag, M. van der, Bruggeman, R., Cahn, W., Delespaul, P.A. E., Dries, P., e.a. (2010). Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52,169-179.PubMed Mulder, C. L., Gaag, M. van der, Bruggeman, R., Cahn, W., Delespaul, P.A. E., Dries, P., e.a. (2010). Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52,169-179.PubMed
go back to reference Myers, T. C., Swan-Kremeier, L., Wonderlich, S., Lancaster, K. & Mitchell, J. E. (2003). The use of alternative delivery systems and new technologies in the treatment of patients with eating disorders. Wiley Interscience, 36,123-143. Myers, T. C., Swan-Kremeier, L., Wonderlich, S., Lancaster, K. & Mitchell, J. E. (2003). The use of alternative delivery systems and new technologies in the treatment of patients with eating disorders. Wiley Interscience, 36,123-143.
go back to reference Nederlandse Zorgautoriteit (2009). De curatieveggz in 2009. Ontwikkelingen in aanbod en volume. Utrecht: Nza. Nederlandse Zorgautoriteit (2009). De curatieveggz in 2009. Ontwikkelingen in aanbod en volume. Utrecht: Nza.
go back to reference Niamat, S. (2011). Impact of e-mental health:a quantitative analysis. Amsterdam: Vrije Universiteit. Niamat, S. (2011). Impact of e-mental health:a quantitative analysis. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Nijland, N., Gemert-Pijnen, J. van, Boer, H. & Seydel, E.R. (2008). Evaluation of internet-based technology for supporting self-care: problems encountered by patients and caregivers when using self-care applications. Journal Medical Internet Research, 10, e13.CrossRef Nijland, N., Gemert-Pijnen, J. van, Boer, H. & Seydel, E.R. (2008). Evaluation of internet-based technology for supporting self-care: problems encountered by patients and caregivers when using self-care applications. Journal Medical Internet Research, 10, e13.CrossRef
go back to reference Os, J. van, Kahn, R., Denys, D., Schoevers, R. A., Beekman, A.T. F. & Hoogendijk, A.M.(2012). ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel.? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54,245-253.PubMed Os, J. van, Kahn, R., Denys, D., Schoevers, R. A., Beekman, A.T. F. & Hoogendijk, A.M.(2012). ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel.? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54,245-253.PubMed
go back to reference Porter, M. E. & Olmsted Teisberg, E. (2006). Redefining health care. Creating value based competition on results. Cambridge, Ma: Harvard Business Press. Porter, M. E. & Olmsted Teisberg, E. (2006). Redefining health care. Creating value based competition on results. Cambridge, Ma: Harvard Business Press.
go back to reference Postel, M.G., Haan, H. de & Jong, C.A.J. de (2008). E-therapy for mental health problems:A systematic review. Telemedicine and E-health, 14,707-714PubMedCrossRef Postel, M.G., Haan, H. de & Jong, C.A.J. de (2008). E-therapy for mental health problems:A systematic review. Telemedicine and E-health, 14,707-714PubMedCrossRef
go back to reference Recupero, J.D. & Rainey, S. E. (2005). Informed consent to e-therapy. American Journal of Psychotherapy, 59,319-331. Recupero, J.D. & Rainey, S. E. (2005). Informed consent to e-therapy. American Journal of Psychotherapy, 59,319-331.
go back to reference Riper, H., Amir, F., Zanden, R. Van Der, Conijn, B., Kramer, J. & Mutsaers, K. (2007).E-mental health-high tech, high touch, high trust. Programmastudie e-mental health. Utrecht: Trimbos-Instituut. Riper, H., Amir, F., Zanden, R. Van Der, Conijn, B., Kramer, J. & Mutsaers, K. (2007).E-mental health-high tech, high touch, high trust. Programmastudie e-mental health. Utrecht: Trimbos-Instituut.
go back to reference Sharf, J., Primarvera, L.H. & Diener, M.J. (2010). Dropout and the therapeutic alliance: ahmeta-analysis of adult individual psychotherapy. Psychotherapy, 47,637-645.PubMedCrossRef Sharf, J., Primarvera, L.H. & Diener, M.J. (2010). Dropout and the therapeutic alliance: ahmeta-analysis of adult individual psychotherapy. Psychotherapy, 47,637-645.PubMedCrossRef
go back to reference Shortliffe, E.H. (2005). Strategic action in health information technology. Health Affairs, 24,1222-1233.PubMedCrossRef Shortliffe, E.H. (2005). Strategic action in health information technology. Health Affairs, 24,1222-1233.PubMedCrossRef
go back to reference Smits, J. P. J.M., Droomers, M. & Westert, G. P. (2002). Sociaaleconomische status van toegankelijkheid in de zorg. Bilthoven: RIVM Smits, J. P. J.M., Droomers, M. & Westert, G. P. (2002). Sociaaleconomische status van toegankelijkheid in de zorg. Bilthoven: RIVM
go back to reference Swift, J. K. & Callahan, J. L. (2009). The impact of client treatment preferences on outcome.A meta-analysis.Journal ofClinical Psychology, 65,368-381.CrossRef Swift, J. K. & Callahan, J. L. (2009). The impact of client treatment preferences on outcome.A meta-analysis.Journal ofClinical Psychology, 65,368-381.CrossRef
go back to reference Swift, J. K. & Callahan, J. L. (2010). A comparison of client preferences for intervention. Empirical support versus common therapy variables. Journal of Clinical Psychology, 66,1-15.CrossRef Swift, J. K. & Callahan, J. L. (2010). A comparison of client preferences for intervention. Empirical support versus common therapy variables. Journal of Clinical Psychology, 66,1-15.CrossRef
go back to reference Takens, R. J. (2008). Fasering van het therapeutisch proces: In G. Lietaer, G.Vanaerschot, J. A. Snijders & R.J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntië le benadering (pp. 301-321). Utrecht: De Tijdstroom. Takens, R. J. (2008). Fasering van het therapeutisch proces: In G. Lietaer, G.Vanaerschot, J. A. Snijders & R.J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntië le benadering (pp. 301-321). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Tidwell, L.C. & Walther, J. B. (2002). Computer-mediated communication effects on disclosure, impressions, and interpersonal evaluations: getting to know one another a bit at a time. Human Communication Research, 28,317-348.CrossRef Tidwell, L.C. & Walther, J. B. (2002). Computer-mediated communication effects on disclosure, impressions, and interpersonal evaluations: getting to know one another a bit at a time. Human Communication Research, 28,317-348.CrossRef
go back to reference Trott, P. (2008). Innovation management and newproduct development (4th ed.). Harlow: FT Prentice Hall. Trott, P. (2008). Innovation management and newproduct development (4th ed.). Harlow: FT Prentice Hall.
go back to reference Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A.J.P.M. (2004). Verwachtingen van cliënten bij aanvang van de psychotherapie: Voorspellers van drop-out? Tijdschrift voor Psychotherapie, 30,187-195.CrossRef Veeninga, A.T. & Hafkenscheid, A.J.P.M. (2004). Verwachtingen van cliënten bij aanvang van de psychotherapie: Voorspellers van drop-out? Tijdschrift voor Psychotherapie, 30,187-195.CrossRef
go back to reference Wantland, D.J., Portillo, C.J., Holzemer, W.L., Slaugher, R. & McGhee, E.E.M. (2005). The effectiveness of web-based vs. non web-based interventions: a meta-analysis of beha- vioural change outcomes. Journal ofMedical Internet Research, 64, e40. Wantland, D.J., Portillo, C.J., Holzemer, W.L., Slaugher, R. & McGhee, E.E.M. (2005). The effectiveness of web-based vs. non web-based interventions: a meta-analysis of beha- vioural change outcomes. Journal ofMedical Internet Research, 64, e40.
go back to reference Warmerdam, L., Smit, F., Straten, A. van, Riper, H. & Cuijpers, P. (2010). Cost-utility and cost-effectiveness of internet-based treatment for adults with depressive symptoms: randomized trial. Journal of Medical Internet Research, 12, e53.PubMedCrossRef Warmerdam, L., Smit, F., Straten, A. van, Riper, H. & Cuijpers, P. (2010). Cost-utility and cost-effectiveness of internet-based treatment for adults with depressive symptoms: randomized trial. Journal of Medical Internet Research, 12, e53.PubMedCrossRef
go back to reference Wilson, E.V. & Lankton, N. K. (2004). Modeling patients' acceptance of provider-delivered e-health. Journal of the American Medical Information Association, 11,241-248.CrossRef Wilson, E.V. & Lankton, N. K. (2004). Modeling patients' acceptance of provider-delivered e-health. Journal of the American Medical Information Association, 11,241-248.CrossRef
go back to reference Wilson, P., Leitner, C. & Moussalli, A. (2004). Mapping thepotential of ehealth: empowering the citizen through ehealth tools and services. Maastricht: European Institute of Public Administration/Institut européen d'administration publique. Wilson, P., Leitner, C. & Moussalli, A. (2004). Mapping thepotential of ehealth: empowering the citizen through ehealth tools and services. Maastricht: European Institute of Public Administration/Institut européen d'administration publique.
go back to reference Wittson, C.L. & Benschoter, R. (1972). Two-way television: helping the medical center reach out. American Journal of Psychiatry, 129,136-139. Wittson, C.L. & Benschoter, R. (1972). Two-way television: helping the medical center reach out. American Journal of Psychiatry, 129,136-139.
go back to reference Zanden, R. van de, Kramer, J., Gerrits, R. & Cuijpers, P. (2012). Effectiveness of an online group course for depression in adolescents and young adults: a randomized trial. Journal of Medical Internet Research, 14, e86.PubMedCrossRef Zanden, R. van de, Kramer, J., Gerrits, R. & Cuijpers, P. (2012). Effectiveness of an online group course for depression in adolescents and young adults: a randomized trial. Journal of Medical Internet Research, 14, e86.PubMedCrossRef
go back to reference Zanni, G. (2011). Telemedicine: sorting out the benefits and obstacles. Consultant Pharmacist, 26,810-824.PubMedCrossRef Zanni, G. (2011). Telemedicine: sorting out the benefits and obstacles. Consultant Pharmacist, 26,810-824.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Van couch naar computer
Een (psychotherapeutische) marketingvisie voor een succesvolle disseminatie van e-mental health in de ggz
Auteur
Peter J. Daansen
Publicatiedatum
01-11-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 6/2012
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-012-0053-6

Andere artikelen Uitgave 6/2012

Tijdschrift voor Psychotherapie 6/2012 Naar de uitgave

OriginalPaper

Ik zorg, dus ik ben