Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 2/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2017

Van bijziend naar brede blik met de verBeterAnalyse

Verzuim en ongevallen bekeken door een andere bril

Tijdschrift:
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde > Uitgave 2/2017
Auteurs:
Jan Sije Huismans, Rik Bijl, Anneke Borgonjen
Belangrijke opmerkingen
J.S. Huismans was meer dan 30 jaar bedrijfsarts bij een internationaal opererend chemieconcern. Sinds zijn prepensionering is hij eigenaar van MedAttention.
R. Bijl is socioloog en houdt zich in zijn Bureau Bennekom bezig met vraagstukken rond cultuur, samenwerking en arbeidsparticipatie in organisaties.
A. Borgonjen arboverpleegkundige met ruime ervaring in begeleiding, training en onderzoek. Op dit moment is zij werkzaam bij het UWV.
Correspondentieadres: info@medattention.nl

Samenvatting

Door het uitvoeren van de verBeterAnalyse, bij werkgerelateerd en werkrelevant verzuim en eventueel bij andere incidenten, worden systematisch contextfactoren zichtbaar gemaakt die bijgedragen hebben aan het ontstaan en onderhouden hiervan. Deze worden vaak over het hoofd gezien in de individuele aanpak die meestal wordt gevolgd.
Een team van eigen medewerkers en een externe expert sporen deze factoren op. De werkwijze zorgt voor draagvlak voor het uitvoeren van de verbetervoorstellen die door het onderzoeksteam worden gedaan.
‘Vergissen is menselijk’, maar ook, ‘van je fouten moet je leren’. Gezegden die aangeven dat de dingen soms anders lopen dan bedoeld en dat dit bij ons dagelijks bestaan hoort. Veelal zijn deze fouten of vergissingen een opeenstapeling van goedbedoelde beslissingen, die fout blijken uit te pakken, met als gevolg een incident.
Het incident is ongewenst. Tegelijk is het onvermijdelijk om fouten te maken en is het een kans om te leren hoe vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.
Om grip te krijgen op veiligheid en risico’s gaat de laatste jaren toenemend aandacht uit naar het voorkómen van ongevallen. Dit gebeurt door onderzoek naar relevante factoren in de context waarbinnen de ongevallen plaatsvinden. De centrale vraag is ‘wat is er gebeurd’ en niet ‘wie heeft het gedaan’. Wat voor ongevallen geldt, geldt ook voor ziektegevallen. Ook dan zijn er veel contextfactoren te vinden die meebepalen óf iemand zich ziek meldt én wanneer deze zich hersteld meldt.
De verBeterAnalyse is een methode die deze factoren zichtbaar maakt, analyseert en vervolgens verbeteringen voorstelt en dat doet door inzet van de eigen mensen binnen een organisatie.
Dat laatste zorgt in onze ogen voor een daadwerkelijk effectieve aanpak.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2017 Naar de uitgave