Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen

Auteurs: M. Zwaanswijk, E. S. Quak, J. Bouwman, E. M. Zantinge, P. F. M. Verhaak, D. H. de Bakker

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats naar een meer vraaggerichte en lokaal gestuurde eerstelijnszorg. Deze ontwikkeling wordt belemmerd doordat informatie over de vraag naar zorg op lokaal niveau vaak ontbreekt. De Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) voorziet in deze behoefte. Met dit instrument, dat beschikbaar is als Internetapplicatie, kan de vraag naar zorg van verscheidene eerstelijns zorgaanbieders in een wijk, buurt of gemeente geschat worden op basis van de bevolkingssamenstelling van het betreffende gebied. Dit artikel beoogt inzicht te bieden in de validiteit van de schattingen van de VAAM, door deze te vergelijken met populatiegegevens over gezondheid en zorggebruik uit de Gezondheidspeilingen van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Utrecht. Deze vergelijking is gemaakt voor de tien wijken van Utrecht. Voor de meeste onderzochte variabelen waren de schattingen van de VAAM vergelijkbaar met de gegevens van de Gezondheidspeilingen. Dit is een aanwijzing van de validiteit van de schattingen van de VAAM. De resultaten van dit onderzoek vormen daarmee voldoende aanleiding voor een verdere ontwikkeling van de VAAM. In samenhang met informatie over gezondheid en zorggebruik uit andere bronnen kunnen de schattingen van de VAAM bijdragen aan een meer vraaggericht zorgaanbod.
Literatuur
1.
go back to reference Schellevis FC, Bakker DH de, Verheij RA, Hingstman L. Wat is huisartsenzorg? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, < www.​nationaalkompas.​nl> Zorg\ Eerstelijnszorg\ Huisartsenzorg, 11 september 2006. Schellevis FC, Bakker DH de, Verheij RA, Hingstman L. Wat is huisartsenzorg? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, < www.​nationaalkompas.​nl> Zorg\ Eerstelijnszorg\ Huisartsenzorg, 11 september 2006.
2.
go back to reference Bakker DH de, Polder JJ, Sluijs EM et al. Op één lijn. Toekomstverkenning eerstelijnszorg 2020. Bilthoven: RIVM/NIVEL, 2005. Bakker DH de, Polder JJ, Sluijs EM et al. Op één lijn. Toekomstverkenning eerstelijnszorg 2020. Bilthoven: RIVM/NIVEL, 2005.
3.
go back to reference Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. 1 voor 1: de 1 e plaats voor de 1elijnszorg. Utrecht: NPCF, 2004. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. 1 voor 1: de 1 e plaats voor de 1elijnszorg. Utrecht: NPCF, 2004.
4.
go back to reference Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Eerstelijnszorg voorop! Op weg naar een geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit patiëntenperspectief. Utrecht, NPCF, 2006. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Eerstelijnszorg voorop! Op weg naar een geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit patiëntenperspectief. Utrecht, NPCF, 2006.
5.
go back to reference Klink A. Visie op eerstelijnszorg: Een dynamische eerstelijnszorg. Den Haag: Ministerie van VWS, 26 januari 2009. Klink A. Visie op eerstelijnszorg: Een dynamische eerstelijnszorg. Den Haag: Ministerie van VWS, 26 januari 2009.
6.
go back to reference Gemeente Utrecht, Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Versterking eerstelijnszorg: Programma 2005-2010, gemeente Utrecht. Utrecht, GG&GD, 2005. Gemeente Utrecht, Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Versterking eerstelijnszorg: Programma 2005-2010, gemeente Utrecht. Utrecht, GG&GD, 2005.
7.
go back to reference Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ (red). Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Bilthoven: RIVM, 2006. Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ (red). Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Bilthoven: RIVM, 2006.
8.
go back to reference Nielen M. Verheij R, Bakker D de, Devillé W. Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden. Utrecht: NIVEL, 2007. Nielen M. Verheij R, Bakker D de, Devillé W. Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden. Utrecht: NIVEL, 2007.
9.
go back to reference Ruwaard D. Regionale VTV’s vanuit landelijk perspectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:129. Ruwaard D. Regionale VTV’s vanuit landelijk perspectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:129.
10.
go back to reference Oers H van, Verkleij H. Regionale VTV’s: de eerste ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:125. Oers H van, Verkleij H. Regionale VTV’s: de eerste ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:125.
11.
go back to reference Zantinge EM, Zwaanswijk M, Muijsken J, Bakker DH de, Verhaak PFM. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1). Deel B: Aandoeningen en functies. Utrecht: NIVEL, 2009. www.​nivel.​nl/​vaam. Zantinge EM, Zwaanswijk M, Muijsken J, Bakker DH de, Verhaak PFM. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1). Deel B: Aandoeningen en functies. Utrecht: NIVEL, 2009. www.​nivel.​nl/​vaam.
12.
go back to reference Zwaanswijk M, Zantinge EM, Muijsken J, Verhaak PFM, Bakker DH de. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1). Deel A: De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2009. www.​nivel.​nl/​vaam. Zwaanswijk M, Zantinge EM, Muijsken J, Verhaak PFM, Bakker DH de. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1). Deel A: De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2009. www.​nivel.​nl/​vaam.
13.
go back to reference Brouwer W, Sixma H, Delnoij D, Meulen-Arts S van der. Ontwikkeling van de Vraag-Aanbod-Analyse-Monitor (VAAM), versie 2006. Utrecht: NIVEL, 2006. Brouwer W, Sixma H, Delnoij D, Meulen-Arts S van der. Ontwikkeling van de Vraag-Aanbod-Analyse-Monitor (VAAM), versie 2006. Utrecht: NIVEL, 2006.
14.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek. http://​statline.​cbs.​nl.​ Centraal Bureau voor de Statistiek. http://​statline.​cbs.​nl.​
15.
go back to reference Haks K, Quak S, Cremer S et al. Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005. Themarapport: Preventie volwassenen en ouderen. Utrecht: GG&GD, 2006 Haks K, Quak S, Cremer S et al. Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005. Themarapport: Preventie volwassenen en ouderen. Utrecht: GG&GD, 2006
16.
go back to reference Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. De Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004. Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. De Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.
17.
go back to reference Vollebergh WAM, Graaf R de, Have M ten et al. Psychische stoornissen in Nederland, overzicht van de resultaten van NEMESIS. Utrecht: Trimbos Instituut, 2003. Vollebergh WAM, Graaf R de, Have M ten et al. Psychische stoornissen in Nederland, overzicht van de resultaten van NEMESIS. Utrecht: Trimbos Instituut, 2003.
18.
go back to reference Carlier BE, Ameijden EJC van, Brink CL van den, Bouwman-Notenboom AJ, Bergen APL van. Enquêteonderzoek onder achterstandsgroepen: Non-respons en interne validiteit. Utrecht, GG&GD, 2007. Carlier BE, Ameijden EJC van, Brink CL van den, Bouwman-Notenboom AJ, Bergen APL van. Enquêteonderzoek onder achterstandsgroepen: Non-respons en interne validiteit. Utrecht, GG&GD, 2007.
19.
go back to reference Hoeymans N, Garssen AA, Westert GP, Verhaak PFM. Measuring mental health of the Dutch population: A comparison of the GHQ-12 and the MHI-5. Health Qual Life Outcomes 2004;2:23. Hoeymans N, Garssen AA, Westert GP, Verhaak PFM. Measuring mental health of the Dutch population: A comparison of the GHQ-12 and the MHI-5. Health Qual Life Outcomes 2004;2:23.
20.
go back to reference Berwick DM, Murphy JM, Goldman PA, Ware JE, Barsky AJ, Weinstein MC. Performance of a five-item mental health screening test. Med Care 1991;29:169-76. Berwick DM, Murphy JM, Goldman PA, Ware JE, Barsky AJ, Weinstein MC. Performance of a five-item mental health screening test. Med Care 1991;29:169-76.
21.
go back to reference American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Third revised edition. Washington: APA, 1987. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Third revised edition. Washington: APA, 1987.
22.
go back to reference Lamberts H, Woods M, Hofmans-Okkes I. The international classification of primary care in the European Community. Oxford: Oxford University Press, 1993. Lamberts H, Woods M, Hofmans-Okkes I. The international classification of primary care in the European Community. Oxford: Oxford University Press, 1993.
23.
go back to reference Goldberg DP. The detection of psychiatric illness by questionnaire. London: Oxford University Press, 1972. Goldberg DP. The detection of psychiatric illness by questionnaire. London: Oxford University Press, 1972.
25.
go back to reference Kessler RC, Barker PR, Colpe LJ et al. Screening for serious mental illness in the general population. Arch Gen Psychiatry 2003;60:184-9. Kessler RC, Barker PR, Colpe LJ et al. Screening for serious mental illness in the general population. Arch Gen Psychiatry 2003;60:184-9.
26.
go back to reference Candel MJJM. Meten van probleemgedrag ten aanzien van alcoholconsumptie. Rapportage van een schaalanalyse. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2000. Candel MJJM. Meten van probleemgedrag ten aanzien van alcoholconsumptie. Rapportage van een schaalanalyse. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2000.
27.
go back to reference Cornel M, Knibbe RA, Zutphen WM van, Drop MJ. Problem drinking in a general practice population: The construction of an interval scale of severity of problem drinking. J Stud Alcohol 1994;55:466-70. Cornel M, Knibbe RA, Zutphen WM van, Drop MJ. Problem drinking in a general practice population: The construction of an interval scale of severity of problem drinking. J Stud Alcohol 1994;55:466-70.
28.
go back to reference Verheij RA, Brake JHM te, Abrahamse H et al. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg. Feiten en cijfers over huisartsenzorg in Nederland. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK. www.​linh.​nl. Verheij RA, Brake JHM te, Abrahamse H et al. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg. Feiten en cijfers over huisartsenzorg in Nederland. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK. www.​linh.​nl.
29.
go back to reference Swinkels ICS, Leemrijse C, Bakker DH de. Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: NIVEL, 2006. www.​nivel.​nl/​lipz. Swinkels ICS, Leemrijse C, Bakker DH de. Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: NIVEL, 2006. www.​nivel.​nl/​lipz.
Metagegevens
Titel
Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen
Auteurs
M. Zwaanswijk
E. S. Quak
J. Bouwman
E. M. Zantinge
P. F. M. Verhaak
D. H. de Bakker
Publicatiedatum
01-06-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082266

Andere artikelen Uitgave 6/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009 Naar de uitgave