Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2014 | artikelen | Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2014

Valaccidenten binnenshuis bij kinderen van 0 tot en met 6 jaar

Preventie is noodzakelijk

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 2/2014
Auteurs:
Mw. M.C. Sonnevelt, dhr. dr. W.L.M. Kramer
Belangrijke opmerkingen

Auteurs

Mw. Martine C. Sonnevelt, semi-arts kindertraumatologie (thans anios kindergeneeskunde, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn), en dhr. dr. William L.M. Kramer, kindertraumachirurg, afdeling Kinderchirurgie en Kindertraumatologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis/ UMCU, Utrecht.
Correspondentieadres: dr.W.L.M. Kramer, Divisie Heelkundige Specialismen, Huispostnummer KE 04.140.5, Postbus 85090, 3508 AB Utrecht.
Dit artikel verschijnt gelijktijdig in het Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie, nummer 2, april 2014

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de incidentie en aard van valongelukken binnenshuis bij kinderen van 6 jaar en jonger.

Opzet

Retrospectieve data-analyse.

Methode

In de traumadatabase Midden-Nederland worden alle patiënten geregistreerd die via de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) worden opgenomen in een van de vijf ziekenhuizen uit het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland. Uit deze database werden alle kinderen tot en met 6 jaar verzameld die zich in 2011 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) gemeld hebben met een letsel dat ze binnenshuis opgelopen hadden. Aan de hand van DBC-codes werden ook de kinderen toegevoegd die niet waren opgenomen via de SEH, maar direct door een specialist op een kinderafdeling.

Resultaten

Er werden 76 patiënten geïncludeerd, 83% hiervan werd opgenomen in het ziekenhuis. De mediane opnameduur was één dag. De piekincidentie lag tussen de 0 en 4 jaar. Van de kinderen viel 51% van de trap en 22% van een meubel. Bij 30% was er sprake van aantoonbaar letsel na de val. Schedelfracturen werden het meest gezien en dan vooral na een val van de trap. Bij twee kinderen was er sprake van neurologische restschade.

Conclusie

Gemiddeld wordt wekelijks minstens één kind opgenomen in het UMCU/Wilhelmina Kinderziekenhuis na een val binnenshuis. Bij een derde deel van de kinderen wordt traumatisch letsel gezien. Preventie is noodzakelijk. Educatie, ook door artsen, is essentieel.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2014 Naar de uitgave

BookReview

boekbespreking