Skip to main content
Top

Vakblad Sociaal Werk

Uitgave 3/2024

Inhoudsopgave (16 Artikelen)

Redactioneel

U vraagt. Wij ook.

Marc Hoijtink

Hoofdartikel

Bundel je krachten

Christine Kuiper

Wisselcolumn

We maken een kringetje

Laura Onstenk

Achtergrond

‘Aan welke kant sta jij eigenlijk?'

Jan Naert, Hans Grymonprez

Achtergrond

Maak ruimte voor de Ad'er sociaal werk

Carine Aalbers, Maritza Gerritsen

Die ene cliënt

‘Heb ik toen het goede gedaan?'

Max Huber

Achtergrond

Tussen recht en praktijk

Pascal Debruyne

Achtergrond

Spin in het web

Niels Peuchen

Wisselcolumn

We moeten de zorgschuur leegruimen

Tineke de Waard

Achtergrond

Oog voor waarden en belangen

Sabrina Keinemans, Michelle van der Tier, Bas van Lanen

Onderzoek

Riskant of onmisbaar?

Simona Karbouniaris, Kirsten Booij

Wisselcolumn

Het tweesnijdend zwaard van de media-aandacht

Redouan El Khayari

Wetten en regels

Beleid met grote ambities

Lennie Haarsma, Max Huber

Boeken

BOEKEN

Werner van de Vrede

Tuchtrecht

Een klacht met verstrekkende gevolgen

Jurja Steenmeijer