Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Deze handreiking beschrijft aan de hand van concrete patiënten casuïstiek stapsgewjs het wijkverpleegkundig indiceren. Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen kan de wijkverpleegkundige onderbouwd, cliëntgericht en transparant indiceren. Vakbekwaam indiceren is een onmisbaar boek voor wijkverpleegkundigen die in het kader van de Zorgverzekeringswet verantwoordelijk zijn geworden voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose van indicatiestellen tot het toewijzen van de zorg.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Indiceren in het verpleegproces

Samenvatting
Nadat is ingegaan op de nieuwe aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet, wordt een nieuw model voor het wijkverpleegkundig zorgproces gepresenteerd. Dit is een op de wijkverpleegkundige toegesneden 11-stappenmodel. Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen kan de wijkverpleegkundige onderbouwd en transparant indiceren. Duidelijk wordt gemaakt dat indiceren alleen mogelijk is op basis van een onderbouwde en geobjectiveerde diagnosestelling. Het 11-stappenmodel ondersteunt de wijkverpleegkundige bij het systematisch en zorgvuldig doorlopen van alle relevante stappen in het verpleegproces, waarbij de dialoog met de cliënt continu centraal staat.
Henk Rosendal, José van Dorst

2. Indiceren in de praktijk

Samenvatting
De wijze waarop aan de hand van het 11-stappenmodel indiceren kan worden getraind wordt beschreven. Ter inspiratie en illustratie worden twee cases beschreven.
Henk Rosendal, José van Dorst

3. Kwaliteitsborging

Samenvatting
Van groot belang is de kwaliteitsborging: hoe zorgen wijkverpleegkundigen ervoor dat het diagnosticeren, indiceren en organiseren niet alleen op hoog niveau blijft, maar ook continu verbetert? Een van de middelen daarvoor is intercollegiale toetsing. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dat kan worden opgezet.
Henk Rosendal, José van Dorst

4. Gevolgen voor de organisatie

Samenvatting
Het feit dat de verantwoordelijkheid voor diagnosticeren, indiceren en toewijzen nu bij de wijkverpleegkundige ligt, heeft ook gevolgen voor cliënten en voor zorgorganisaties waar wijkverpleegkundigen werkzaam zijn. Deze moeten ‘kantelen’. In dit laatste hoofdstuk wordt hierop ingegaan.
Henk Rosendal, José van Dorst

Nawerk

Meer informatie