Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

In deze volledig herziene druk van 'Vaatchirurgie' worden de volgende onderwerpen behandeld: het eerste hoofdstuk gaat in op algemene vaatchirurgische principes. De volgende hoofdstukken behandelen perifere veneuze chirurgie, chirurgie ten behoeve van dialyse, arteriële chirurgie en orgaan- en weefseldonatie.

Het boek Vaatchirurgie kan moeiteloos worden ingepast in onderwijsschema's en modules. Daarnaast kan dit boek dienst doen als naslagwerk voor werkers op de ok en voor verpleegkundigen die werkzaam zijn op chirurgische verpleegeenheden waar vaatchirurgische patiënten worden verpleegd.

De reeks 'Operatieve Zorg en Technieken' is bestemd voor de opleiding tot operatieassistent. Naast het basisboek bestaat de reeks uit een aantal vervolgdelen, waarin de verschillende subspecialismen van de chirurgie worden behandeld.
Elk deel in de reeks heeft dezelfde indeling. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding, gevolgd door een uitwerking van de pre-, per- en postoperatieve fase van de operatie. Bij alle operatiebeschrijvingen staat een vermelding van de operatie-indicatie en het doel van de operatie. De opstelling van het operatieteam wordt vaak per operatiebeschrijving verduidelijkt door een afbeelding. Achter in het boek wordt altijd een selectie opgenomen van veelvoorkomend specifiek instrumentarium.
De reeks 'Operatieve Zorg en Technieken' benadert de beroepsuitoefening van de operatieassistent zo dicht mogelijk. De talrijke afbeeldingen onderbouwen deze benadering.

Anton Wisse is als docent anatomie/fysiologie en pathologie werkzaam binnen de opleiding voor verpleegkundigen bij ROC Zeeland. Ten tijde van de eerste druk was hij werkzaam als praktijkopleider in het Oosterscheldeziekenhuis te Goes en als docent operatieve zorg en technieken bij de opleiding tot operatieassistent.

Dorien Mans is werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, locatie Dordwijk, als operatieassistent en vakspecialist vaatchirurgie. Tevens is zij praktijkopleider operatieassistent voor alle vier de locaties van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht (Dordwijk en Amstelwijck), Zwijndrecht en Sliedrecht.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Vaatchirurgische principes

Samenvatting
In dit hoofdstuk komen de materialen aan bod die worden gebruikt in de vaatchirurgie. Besproken worden instrumenten, prothesen, hechttechnieken, hechtmaterialen en andere materialen die worden gebruikt bij vaatoperaties. Ook worden in dit hoofdstuk handige tips gegeven voor de instrumenterende en assisterende operatieassistent.
Anton Wisse, Dorien Mans

2 Perifere veneuze chirurgie

Samenvatting
Tot het werkterrein van de vaatchirurg behoort ook de veneuze chirurgie. Veneuze aandoeningen komen vrijwel uitsluitend voor aan de benen. Met de diagnostische middelen duplex en doppler die de vaatchirurg tot zijn beschikking heeft, kan hij een afwijking precies opsporen en hier zijn behandeling op afstemmen. De twee aandoeningen die in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn varices en chronische veneuze insufficiëntie.
Anton Wisse, Dorien Mans

3 Chirurgie ten behoeve van dialyse

Samenvatting
Een shunt wordt gedefinieerd als een anastomose tussen twee kanalen of bloedvaten. In het geval van dialyse spreken we over een anastomose tussen een arterie en een vene.
Anton Wisse, Dorien Mans

4 Arteriële chirurgie

Samenvatting
In de vaatchirurgie nemen intravasale technieken een steeds grotere plaats in. Te denken valt aan angioscopie, angiografie en de verbeterde Dotter-methoden. Zo ook de trombectomie, waarbij een thrombus wordt verwijderd met behulp van een ballonkatheter. Op de operatieafdeling wordt een dergelijke operatie aangekondigd als een ‘embolectomie’. Dit is een verkeerd woord: een ‘embolus’ is namelijk een met de bloed- of lymfebaan meegesleept brokje weefsel of druppel, stolsel, enzovoort, dat zich verderop in de stroombaan heeft vastgezet. Beter is het om over een trombectomie te spreken. Dit is de operatieve verwijdering van een thrombus. Ook kan het gaan om een embolie van een losgeraakt stuk thrombus dat zich in een bloedvat vastzet en dit afsluit. Men spreekt dan van een ‘trombo-embolie’. Omdat het meestal gaat om een ‘trombectomie’, zal deze term in dit hoofdstuk worden aangehouden.
Anton Wisse, Dorien Mans

5 Orgaan- en weefseldonatie

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan orgaan- en weefseldonatie. Omdat dit een onderdeel is van het vak van operatieassistent en omdat deze ingreep veel emoties losmaakt, zal uitgebreid worden stilgestaan bij alle aspecten die je in de uitoefening van het beroep kunt tegenkomen bij dergelijke operaties.
Anton Wisse, Dorien Mans

Nawerk

Meer informatie