Vaatchirurgie | mijn-bsl Skip to main content
Top

2019 | Boek

Vaatchirurgie

Auteurs: Jennifer Mandelli, Leoni Reimert

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Operatieve zorg en technieken

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

In deze vijfde, volledig herziene druk van Vaatchirurgie worden de volgende onderwerpen behandeld: Het eerste hoofdstuk gaat in op algemene vaatchirurgische principes en de mogelijkheden voor diagnostiek. De volgende hoofdstukken behandelen achtereenvolgens carotis chirurgie, dialyse chirurgie, thoracale, abdominale en perifere vaatchirurgie, amputaties en transplantatie chirurgie. Het boek heeft een uitgebreide update van de endovasculaire principes gekregen. Het is geschreven voor operatieassistenten in opleiding. Tevens kan dit boek dienst doen als naslagwerk voor medewerkers op de operatiekamer en voor verpleegkundigen die werkzaam zijn op chirurgische verpleegafdelingen waar vaatchirurgische patiënten worden verpleegd.
De reeks ‘Operatieve Zorg en Technieken’ is bestemd voor de opleiding tot operatieassistent. Naast het basisboek bestaat de reeks uit een aantal vervolgdelen, waarin de verschillende subspecialismen van de chirurgie worden behandeld. Elk deel in de reeks heeft dezelfde indeling. De operatiebeschrijvingen zijn onderverdeeld in de pre-, per- en postoperatieve fase. De operatie-indicatie en het doel van de operatie wordt voor iedere beschrijving vermeld. Achter in het boek wordt altijd een selectie opgenomen van veelvoorkomend specifiek instrumentarium.
De reeks ‘Operatieve Zorg en Technieken’ benadert de beroepsuitoefening van de operatieassistent zo dicht mogelijk. De talrijke afbeeldingen onderbouwen deze benadering.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Vaatchirurgische principes
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen de materialen en mogelijkheden voor diagnostiek aan bod die worden gebruikt in de vaatchirurgie. Besproken worden instrumenten, apparatuur, medicatie, protheses, hechttechnieken, hechtmaterialen en andere materialen die worden gebruikt bij vaatoperaties. Ook worden handige tips gegeven voor de instrumenterende en de operatieassistent.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
2. Hoofd/hals
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de carotisproblematiek besproken en wordt een begin gemaakt met de bespreking van de dialysechirurgie. Bij cerebrovasculaire aandoeningen is er een probleem in de bloedaanvoer naar het brein. Een stenose in de carotisbifurcatie kan hiervan een oorzaak zijn. Een carotisendarteriëctomie kan noodzakelijk zijn. Centraal veneuze katheters (een uitwendige shunt) worden geplaatst voor hemodialyse bij nierinsufficiëntie. Hemodialyse is de meest voorkomende reden voor toegangschirurgie. De port-a-cath is een combinatie van een in- en uitwendige shunt.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
3. Bovenste extremiteiten
Samenvatting
De bloedvaten in de arm zijn een veelgebruikte vaattoegang voor inwendige shunts in de dialysechirurgie. In dit hoofdstuk wordt de inwendige shunt voor hemodialyse verder toegelicht. Bij deze shunts wordt een verbinding gemaakt tussen een arterie en een vene (en arterioveneuze fistel). Een van de daarvoor gebruikte technieken is de Cimino-shunt. Zijn eigen vaten ongeschikt, dan kan er ook een kunststof PTFE-graft gebruikt worden. Dit wordt een loop-shunt genoemd. Een goede vaattoegang is noodzakelijk voor goede dialyse. Er worden complicaties op de korte en de lange termijn beschreven met daarbij de gewenste behandeling. Elders in dit boek worden de uitwendige shunt en de peritoneale dialyse besproken.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
4. Thorax
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden enkele problemen in de thorax besproken die ook opgelost kunnen worden door de vaatchirurg, al dan niet in samenwerking met de thoraxchirurg. Bij zowel de anonymabypass als de ribresectie heeft men te maken met ingewikkelde anatomie in een klein deel van het lichaam. De thorascopische sympathectomie wordt uitgevoerd wanneer de sympathische zenuw niet naar behoren functioneert. Gemeenschappelijke delers bij deze drie zijn de lastig te stellen diagnose en het wisselende resultaat. Bij het aneurysma en de dissectie in de thorax is sprake van een verwijding of splijting van de vaatwand. Door de hoge druk in de thoracale aorta kan acuut gevaar ontstaan voor de patiënt. Zowel rupturen als dissecties van de aorta descendens kunnen steeds vaker endovasculair behandeld worden. Kleine incisies voor een grote operatie. Als laatste wordt de axillo-(bi)femorale bypass besproken. Deze bypass wordt aangelegd over een lang traject bij een gestenoseerde aorta.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
5. Buik/bekken
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op problematiek in het buik- en bekkengebied. De CAPD-katheter is een katheter die geplaatst wordt ten behoeve van peritoneale dialyse. Via deze katheter worden afvalstoffen uitgescheiden. Die taak wordt overgenomen van een slecht functionerende nier. ‘In de volgende paragrafen zullen stenoserend (vaatvernauwing) en dilaterend (vaatverwijding) besproken worden. Een stenose wordt vaak veroorzaakt door atherosclerose. Deze ziekte veroorzaakt plaque op de vaatwanden. Dilaterend vaatlijden is een verzwakking van de vaatwand; het aneurysma is de bekendste variant. Beide problemen zijn zowel endovasculair (middels een CERAB en EVAR) als open (middels bypasschirurgie) op te lossen. Endovasculaire behandelingen krijgen vaak de voorkeur bij de vaatpatiënt. Vaatpatiënten hebben vaak meerdere problemen met hart, longen en nieren, waardoor een grote incisie niet de voorkeur heeft. Bij een acuut aneurysma is de basis van de behandelingen dezelfde.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
6. Onderste extremiteiten
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden zowel chirurgische als endovasculaire behandelingen besproken die worden uitgevoerd bij occlusies en stenoses in het arteriële vaatstelsel van het been. De doelen van deze operaties zijn het verminderen van pijnklachten en etalagebenen en het opheffen van kritieke ischemie. De behandeling van een afgesloten arterie door een trombus komt ook aan bod.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
7. Amputaties aan onderste extremiteiten
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de indicaties voor een amputatie en de diagnostiek die nodig is wanneer er een amputatie aan de onderste extremiteiten moet plaatsvinden. De amputatieniveaus, de revalidatie en de prothesevoorzieningen komen aan bod. Een onder- en bovenbeenamputatie en de daarbij horende complicaties worden ook besproken.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
8. Orgaan- en weefseldonatie
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan orgaan- en weefseldonatie. Deze procedures worden uitgevoerd op het operatiecomplex en de operatieassistent kan zich aansluiten bij een Zelfstandig Uitname Team. De rol van Eurotransplant zal eerst worden besproken. Hierna zal uitgebreid worden stilgestaan bij alle aspecten die men in de uitoefening van het beroep kan tegenkomen bij dergelijke operaties, waaronder de emoties die deze kunnen losmaken.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
Nawerk
Meer informatie
Titel
Vaatchirurgie
Auteurs
Jennifer Mandelli
Leoni Reimert
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2194-0
Print ISBN
978-90-368-2193-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2194-0