Skip to main content
main-content
Top

21-11-2013 | Nieuws

V&VN wil vrij toegankelijke wijkverpleging

De nieuwe aanspraak wijkverpleging die onder de basisverzekering komt te vallen moet volgens V&VN ook toegankelijk zijn zonder dat deze voortvloeit uit een ziekte, aandoening of beperking die door een huisarts of medisch specialist wordt vastgesteld.

Dat zegt V&VN in een reactie op de brief die staatsecretaris Van Rijn begin november naar de Tweede Kamer stuurde. Henk Rosendal, voorzitter van V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen: “Als wijkverpleging weer wordt teruggebracht naar louter lijfgebonden zorg - zoals Van Rijn voorstelt - zijn we terug bij af.”

Succesvolle programma's zoals Zichtbare Schakel laten zien dat vroegsignalering en selectieve preventie cruciaal zijn in het takenpakket van de wijkverpleegkundige. Deze taken worden veelal uitgevoerd voordat er een geneeskundige diagnose is gesteld. V&VN pleit er daarom voor dat de toegang tot de aanspraak wijkverpleging wordt geregeld op basis van een verpleegkundige diagnose. Volgens Rosendal is de wijkverpleegkunde een eigenstandig beroep, dat weliswaar vaak in samenspraak met huisartsen wordt uitgevoerd, maar een veel bredere scope heeft. “De vergissing die Van Rijn nu maakt is dat het niet in het verlengde is van huisartsenzorg, maar 'naast'. De onderzoeksrapporten van de laatste jaren hebben overtuigend aangetoond dat de wijkverpleegkundige op die manier meer oplevert dan zij kost.”

Knip van de baan

Al eerder heeft V&VN positief gereageerd op de Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn over de hervormingen in de langdurige zorg. V&VN is blij dat de knip tussen verpleging en verzorging van de baan is. En dat Van Rijn heeft besloten om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De NZa werkt momenteel aan een advies voor VWS en is daarover met veldpartijen, waaronder V&VN in gesprek. Voor V&VN heeft een vorm van populatiebekostiging de voorkeur.

Hoger eigen risico

Bij de overheveling van verpleging en verzorging naar de Zorgverzekeringswet bestaat er een risico dat het eigen risico van burgers omhoog gaat. Het is wettelijk bepaald dat de hoogte van het eigen risico meegroeit met de totale schadelast in deze wet, de zogeheten indexatie. Deze verhoging heeft als risico dat burgers de zorg gaan mijden of wachten tot de situatie escaleert. V&VN pleit bij de nieuwe aanspraak wijkverpleging dat deze net als de huisartsen niet onder het eigen risico valt. Minister Schippers kondigde recent een onderzoek aan naar de effecten van de recente verhoging van het verplicht eigen risico. In het licht van de nieuwe aanspraak wijkverpleging volgt V&VN deze ontwikkeling kritisch.

Zelfstandigen

Er bestaat geen regeling voor een persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wel bestaat de mogelijkheid om zorg af te nemen bij niet gecontracteerde aanbieders, de zogeheten restitutie. V&VN is blij met deze mogelijkheid: met name voor de groep gekwalificeerde zelfstandigen is het belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen om als ZZP-er extramurale verpleging en verzorging te leveren. Vooral bij onplanbare verpleging is de inzet van ZZP-ers voor bepaalde cliënten dé oplossing.

Auteur(s): Adri van Beelen

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.