Skip to main content
main-content
Top

02-10-2013 | Nieuws

V&VN: veel behoefte aan scholing rond zorg voor levenseinde

V&VN vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat er in vergelijking met voorgaande jaren minder overleg plaatsvindt bij beslissingen over het levenseinde tussen artsen en verpleegkundigen. Tijdens het Rondetafelgesprek Evaluatie Euthanasiewet, georganiseerd door de Tweede Kamercommissie VWS begin deze week, wees SCEN -verpleegkundige Jose Boots namens V&VN op het belang van goede afstemming en samenwerking bij besluitvorming over euthanasie, hulp bij zelfdoding en andere medische beslissingen rond het levenseinde.

Deze afstemming is essentieel om de zorgvrager beter te ondersteunen en te begeleiden bij een euthanasieaanvraag. V&VN benadrukt dat de arts uiteindelijk verantwoordelijk is voor medische beslissingen rond het levenseinde, maar dat de zorg rond het levenseinde niet een zaak van de arts alleen is. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben normaliter het meest intensieve contact met de zorgvrager. Zij observeren en signaleren of er veranderingen optreden in de situatie van de zorgvrager. Ook een verzoek tot euthanasie komt vaak eerst bij een verpleegkundige of verzorgende.

Veel behoefte aan scholing

V&VN is van mening dat het ook voor verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk is om in de initiële beroepsopleiding scholing te krijgen over de relevante handelwijzen en termen op het gebied van medische beslissingen rond het levenseinde. Ook verpleegkundigen en verzorgenden moeten het onderscheid kennen tussen levensbeëindigend handelen enerzijds en palliatieve sedatie en het gebruik van morfine in de laatste levensfase anderzijds.

Bohn Stafleu van Loghum organiseert op 14 november a.s. het congres Tijd voor Palliatieve Zorg. Klik hier voor meer informatie.


Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.