Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2016

01-05-2016 | Onderzoek

Urenbeperking bij SOLK: welke argumenten gebruiken verzekeringsartsen?

Auteur: Dr. Jerry Spanjer

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 5/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in argumenten voor en tegen een urenbeperking bij SOLK. Vijf focusgroepen met in totaal 39 verzekeringsartsen bespraken argumenten voor en tegen een urenbeperking aan de hand van een videocasus van een cliënt met fibromyalgie.
Verzekeringsartsen geven diverse argumenten om hun oordeel over een urenbeperking bij SOLK te onderbouwen. Ze gebruiken daarbij met name argumenten die verwijzen naar wetgeving en richtlijnen. Omdat wetgeving en richtlijnen verschillend worden geïnterpreteerd ontstaat interdoktervariatie. Interdoktervariatie kan worden beperkt door eenduidigheid te bereiken in de interpretatie van wetgeving en richtlijnen en de waarde van diverse argumenten. Vervolgens kan een richtlijn gemaakt worden over het onderwerp zo mogelijk met gebruik van ‘ankercasussen’ waarin wordt aangegeven hoe in concrete casussen te beoordelen.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
1.
go back to reference Trimbos-Instituut. Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen. Utrecht 2010. Trimbos-Instituut. Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen. Utrecht 2010.
2.
go back to reference Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Utrecht 2013. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Utrecht 2013.
3.
go back to reference Bedrijfsarts, verzekeringsarts en zieke werknemer: drie perspectieven, één doel!? Expertmeeting, georganiseerd door Whiplash Stichting Nederland en Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, 2010. Bedrijfsarts, verzekeringsarts en zieke werknemer: drie perspectieven, één doel!? Expertmeeting, georganiseerd door Whiplash Stichting Nederland en Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, 2010.
4.
go back to reference Urenbeperking: hoe kunnen de perspectieven van zieke werknemers, verzekeringsarts en bedrijfsarts elkaar verrijken? Expertmeeting, georganiseerd door Whiplash Stichting Nederland en Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, 2011. Urenbeperking: hoe kunnen de perspectieven van zieke werknemers, verzekeringsarts en bedrijfsarts elkaar verrijken? Expertmeeting, georganiseerd door Whiplash Stichting Nederland en Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, 2011.
5.
go back to reference Spanjer J. SOLK en urenbeperking: mediprudentie en jurisprudentie. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 304-8. CrossRef Spanjer J. SOLK en urenbeperking: mediprudentie en jurisprudentie. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 304-8. CrossRef
6.
go back to reference Spanjer J. SOLK en urenbeperking: literatuuronderzoek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 399-402. CrossRef Spanjer J. SOLK en urenbeperking: literatuuronderzoek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 399-402. CrossRef
7.
go back to reference Spanjer J. SOLK en urenbeperking: regels, richtlijnen en rapporten. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016; 24: 53-57. CrossRef Spanjer J. SOLK en urenbeperking: regels, richtlijnen en rapporten. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016; 24: 53-57. CrossRef
8.
go back to reference Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch, Aspectenonderzoek. Participatieve methoden. Een gids voor gebruikers. Brussel, 2006. Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch, Aspectenonderzoek. Participatieve methoden. Een gids voor gebruikers. Brussel, 2006.
9.
go back to reference Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, Nota van toelichting. Staatsblad 2000. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, Nota van toelichting. Staatsblad 2000.
10.
go back to reference Bont A De, Meus C, Hazelaar G. Stoornissen, beperkingen en handicaps in de uitvoering. College van toezicht sociale verzekeringen. Zoetermeer, 1998. Bont A De, Meus C, Hazelaar G. Stoornissen, beperkingen en handicaps in de uitvoering. College van toezicht sociale verzekeringen. Zoetermeer, 1998.
11.
go back to reference Lucassen PLBJ, Olde Hartman TC. Hoofdstuk: Systematiek en toepassing van de kwalitatieve survey pagina 38. Boek: Kwalitatief onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum, 2006. Lucassen PLBJ, Olde Hartman TC. Hoofdstuk: Systematiek en toepassing van de kwalitatieve survey pagina 38. Boek: Kwalitatief onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum, 2006.
12.
go back to reference Spanjer J. De inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van WAO beoordelingen, onderzoek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 234-241. Spanjer J. De inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van WAO beoordelingen, onderzoek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 234-241.
14.
go back to reference Schellart T, Besseling J, Steenbeek R, Kroneman H. Onderzoek naar interdoktervariatie bij beoordelingen van verzekeringsartsen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2013; 21: 61-7. Schellart T, Besseling J, Steenbeek R, Kroneman H. Onderzoek naar interdoktervariatie bij beoordelingen van verzekeringsartsen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2013; 21: 61-7.
Metagegevens
Titel
Urenbeperking bij SOLK: welke argumenten gebruiken verzekeringsartsen?
Auteur
Dr. Jerry Spanjer
Publicatiedatum
01-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 5/2016
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-016-0077-x