Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Uitvoering en organisatie van de publieke gezondheidszorg

Auteurs : Prof.dr. B.J.C. Middelkoop, Prof.dr. J.H. Richardus

Gepubliceerd in: Volksgezondheid en gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

Publieke gezondheidszorg: deel van gezondheidszorg dat door de overheid wordt betaald en vaak ook uitgevoerd (zie paragraaf 8.1).
Gemeentelijke gezondheidsdiensten: GGD (taken GGD preventief van aard) (zie paragraaf 8.2.1).
Preventieve taken GGD (zie paragraaf 8.2.2):
 • verwerven van inzicht in gezondheidssituatie van de bevolking;
 • advisering aan het gemeentebestuur over gemeentelijke ontwerpbesluiten;
 • bijdrage aan preventieprogramma’s;
 • opstellen gemeentelijke Nota Volksgezondheid;
 • technische hygiënezorg;
 • medische milieukunde.
Infectieziektebestrijding: verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten, GGD adviseert (zie paragraaf 8.2.4).
Aangifteplichtige ziekten moeten worden gemeld bij de plaatselijke GGD en zijn ingedeeld in groep A, B1, B2 en C. GGD geeft het door aan Inspectie voor de Gezondheidszorg. Inspectie delegeert deze taak aan het Centrum Infectieziektebestrijding (zie paragraaf 8.2.4).
Soa’s: niet aangifteplichtig (zie paragraaf 8.2.4).
Tuberculose: GGD heeft ook curatieve taak (zie paragraaf 8.2.4).
Niet-preventieve taken gemeenten: openbare geestelijke gezondheidszorg (dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees), forensische taken, ambulancezorg, indicatie en advies bij uitvoering wetten en regelingen (zie paragraaf 8.2.5).
Landelijke organisaties in de publieke gezondheidszorg (zie paragraaf 8.3)
 • RIVM Centrum Gezond Leven
 • Consument en Veiligheid
 • NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie)
 • NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 • Pharos (gezondheid migranten en vluchtelingen)
 • Rutgers WPF
 • Schorer (Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn)
 • Soa Aids Nederland
 • Stivoro
 • Trimbos-instituut
 • Voedingscentrum
Internationale organisaties in de publieke gezondheidszorg (zie paragraaf 8.4)
 • WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)
 • EU: Directorate General Health & Consumers
Literatuur
go back to reference Berg M van den, Schoemaker CG (red.) (RIVM). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter; RIVM-rapportnummer: 270061007. Bilthoven/Houten: RIVM/ Bohn Stafleu van Loghum, 2010. ISBN: 9789078122357. Berg M van den, Schoemaker CG (red.) (RIVM). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter; RIVM-rapportnummer: 270061007. Bilthoven/Houten: RIVM/ Bohn Stafleu van Loghum, 2010. ISBN: 9789078122357.
go back to reference Lucht F van der, Polder JJ. (RIVM). Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven/Houten: RIVM/Bohn Stafleu van Loghum, 2010. Lucht F van der, Polder JJ. (RIVM). Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven/Houten: RIVM/Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
go back to reference Mackenbach JP (red.). De successen van preventie. Rotterdam: Erasmus Publishing, 2010. ISBN: 9789052352077. Mackenbach JP (red.). De successen van preventie. Rotterdam: Erasmus Publishing, 2010. ISBN: 9789052352077.
go back to reference Aalten M, Jong A de, Stenvers O, Braks M, Friesema I, Maassen K, e.a. (RIVM). Staat van zoönosen 2010; RIVM-rapportnummer: 330291007/2011. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2011. Aalten M, Jong A de, Stenvers O, Braks M, Friesema I, Maassen K, e.a. (RIVM). Staat van zoönosen 2010; RIVM-rapportnummer: 330291007/2011. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2011.
Metagegevens
Titel
Uitvoering en organisatie van de publieke gezondheidszorg
Auteurs
Prof.dr. B.J.C. Middelkoop
Prof.dr. J.H. Richardus
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1088-3_11