Skip to main content
main-content
Top

25-08-2015 | Nieuws

Uitspraak nieuwe ontslagregels WWZ per 1 juli

Sinds 1 juli 2015 moet u als werkgever rekening houden met nieuwe regels voor ontslag. Bij ontslag wegens disfunctioneren, moet u bewijzen dat u er alles aan heeft gedaan heeft om de situatie te verbeteren of de werknemer te herplaatsen. In een recente zaak werden de nieuwe regels getoetst door een rechter. Zo meldt Rendement HR in een nieuwsartikel.

Voor ontslag op basis van disfunctioneren moet u de werknemer op tijd op de hoogte stellen van zijn disfunctioneren en hem de mogelijkheid bieden om zijn functioneren te verbeteren. Ontslag is niet mogelijk bij een opzegverbod of als het disfunctioneren een gevolg is van de arbeidsomstandigheden, een arbeidsbeperking/ziekte of onvoldoende scholingsmogelijkheden. Een goed dossier is noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat de werknemer onvoldoende functioneert.

Geen transitievergoeding en billijke vergoeding

Onlangs verzocht een werkgever om een contract te ontbinden vanwege disfunctioneren nadat een werknemer zonder succes meerdere verbetertrajecten had doorlopen. Omdat herplaatsing geen optie was en de werkgever de documentatie op orde had, ging de rechter akkoord met het verzoek. Hij kende hierbij geen transitievergoeding toe omdat andere afspraken voorrang hadden en wees ook het verzoek om een billijke vergoeding af, want deze was volgens de rechter alleen bedoeld voor uitzonderlijke situaties waarin werkgevers ernstig verwijtbaar of nalatig hebben gehandeld.
Rechtbank Noord-Nederland, 22 juli 2015, ECLI (verkort): 3611

Waar moet u rekening mee houden bij ontslag wegens disfunctioneren

Als u als werkgever een werknemer wilt ontslaan wegens disfunctioneren, moet u met de volgende zaken rekening houden:

  • Er moeten duidelijke criteria zijn voor het functioneren van de werknemer. Die kunnen bijvoorbeeld in de functiebeschrijving zijn vastgelegd.
  • De werkgever moet een goed dossier hebben aangelegd waaruit het disfunctioneren van de werknemer duidelijk blijkt.
  • U moet het disfunctioneren met de werknemer hebben besproken en hem de kans hebben gegeven zich te verbeteren. De werkgever moet hierbij waar nodig ook helpen.

Bij disfunctioneren is ontslag met wederzijds goedvinden vaak niet mogelijk. U moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV WERKbedrijf of de kantonrechter verzoeken het dienstverband te ontbinden. Alleen als de werknemer een grove overtreding heeft begaan, is ontslag op staande voet mogelijk.

Bron: Rendement HR

Meer nieuws >>

Ook interessant:

Boek De tandarts aan de leiding

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.


Beeldrechten