Skip to main content
Top

2005 | mbo verzorgende/niveau 3 | Boek

Uitscheiding

Werkcahier Kwalificatieniveau 3 304 Verplegende elementen deel 2

Auteurs: Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Over dit boek

InhoudDe verzorging van een zorgvrager met een blaaskatheter De verzorging van een zorgvrager met een stoma De verzorging van een zorgvrager met een trachestoma De verzorging van een zorgvrager met een trachestoma Het verzamelen van steriele en niet–steriele monsters Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Dit werkcahier gaat over verpleegtechnische vaardigheden die gericht zijn op zorgvragers met problemen rond de uitscheiding.
Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg
2 De verzorging van een zorgvrager met een blaaskatheter
Samenvatting
Een blaaskatheter is een voorwerp dat je in verschillende soorten en maten kunt aantreffen. Als verzorgende IG zul je hem met name aantreffen bij de zorgvrager met chronische urologische of neurologische aandoeningen. Bij deze aandoeningen is een katheter vaak noodzakelijk omdat de zorgvrager niet meer in staat is om spontaan te urineren.
Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg
3 De verzorging van een zorgvrager met een stoma
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op de zorg voor zorgvragers met een stoma (‘stoma’ in het Grieks betekent mond) en het spoelen van de darmen. De stoma dient als kunstmatige uitgang voor uitscheidingsproducten van de urinewegen of de darmen. Er zijn drie soorten stoma’s:
1
urostoma: stoma van de urinewegen;
 
2
ileostoma: stoma van de dunne darm;
 
3
colostoma: stoma van de dikke darm.
 
Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg
4 De verzorging van een zorgvrager met een tracheostoma
Samenvatting
Als verzorgende IG kun je zorgvragers aantreffen die hulp nodig hebben bij het uitzuigen van de mond- en keelholte. Vaak ontbreekt de kracht om slijm door te slikken of op te geven. De zorgvragers bij wie de mond- en keelholte moeten worden uitgezogen, kunnen in de laatste levensfase verkeren. In ziekenhuizen komt het ook voor dat het uitzuigen nodig is na een operatie in keel en/of mond.
Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg
5 Het verzamelen van steriele en niet-steriele monsters
Samenvatting
Bij het uitvoeren van of assisteren bij medisch-diagnostisch onderzoek wordt veelal gedacht aan ziekenhuissituaties. Hoewel de meeste complexe onderzoeken vrijwel allemaal in de ziekenhuizen plaatsvinden, is er buiten het ziekenhuis toch ook wel degelijk sprake van medisch-diagnostisch onderzoek. In de huisartsenpraktijken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en instellingen voor thuiszorg vindt veel eenvoudig onderzoek plaats. Deze onderzoeken omvatten met name onderzoek van urine, feces en sputum; daarnaast wordt er ook regelmatig wondmateriaal verzameld en worden er controles van de bloedglucosewaarden uitgevoerd. In dit hoofdstuk gaan we in op de taak en de verantwoordelijkheid van de verzorgende IG met betrekking tot genoemde onderzoeken.
Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg
6 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bestaat uit 24 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de verpleegtechnische handelingen in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen. Ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg
7 Practicum
Samenvatting
Je bent nu voldoende voorbereid om aan het practicum te beginnen. Het practicum bestaat uit twee delen: oefenopdrachten en oefenen in een rollenspel. Aan de hand van een aantal opdrachten ga je de vaardigheden inoefenen totdat je ze beheerst.
Willeke Heres, Geerard Siereveld, Ineke van Steeg
Nawerk
Meer informatie
Titel
Uitscheiding
Auteurs
Willeke Heres
Geerard Siereveld
Ineke van Steeg
Copyright
2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7410-6
Print ISBN
978-90-313-4523-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7410-6