Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2015

01-04-2015

Uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg: de ontwikkeling van een zorgpad

Auteurs: Irma Helga Johanna Everink, Jolanda C.M. van Haastregt, Gertrudis I.J.M. Kempen, Leen M.J. Dielis, José M.C. Maessen, Jos M.G.A. Schols

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De geriatrische revalidatiezorg heeft te maken met een aantal uitdagingen op het gebied van coördinatie en continuïteit van de zorg. Om deze uitdagingen aan te pakken is een zorgpad ontwikkeld voor de betrokken organisaties (ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnszorg). Het doel van dit artikel is het proces van (door)ontwikkeling van dit zorgpad toe te lichten en het resultaat ervan te beschrijven en te bediscussiëren. Het zorgpad is (door)ontwikkeld op basis van de eerste vier stappen van het cyclische implementatiemodel van Grol en Wensing: (1) ontwikkeling voorstel voor verandering; (2) analyse feitelijke zorg; (3) analyse doelgroep en setting; (4) ontwikkeling en selectie van interventies/strategieën. Volgens de betrokken partijen moest het zorgpad zich primair richten op verbetering van de zorgprocessen, waaronder de transfers, overdrachten en communicatie tussen de instellingen. Om dit te bereiken werden via literatuuronderzoek, consultatie van experts, interviews met betrokkenen, en werkgroepen van zorgverleners, patiënten en mantelzorgers, de huidige zorg en bestaande problemen geanalyseerd en oplossingen aangedragen voor verbetering. Dit heeft geresulteerd in een zorgpad waarin afspraken zijn vastgelegd over: (a) triage in het ziekenhuis; (b) betrekken van patiënt en mantelzorger bij (keuzemomenten in) de zorg; (c) tijdige en kwalitatief hoogwaardige overdrachten; en (d) adequate communicatie en afstemming tussen zorgverleners.
Literatuur
1.
go back to reference McCloskey R. Functional and self-efficacy changes of patients admitted to a Geriatric Rehabilitation Unit. J Adv Nurs. 2004;46(2):186–93.CrossRefPubMed McCloskey R. Functional and self-efficacy changes of patients admitted to a Geriatric Rehabilitation Unit. J Adv Nurs. 2004;46(2):186–93.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Actiz. Geriatrische Revalidatiezorg 2014 [18-08-2014]. http://www.actiz.nl/website/dossiers/geriatrische-revalidatiezorg/geriatrische-revalidatiezorg. Actiz. Geriatrische Revalidatiezorg 2014 [18-08-2014]. http://​www.​actiz.​nl/​website/​dossiers/​geriatrische-revalidatiezorg/​geriatrische-revalidatiezorg.​
3.
go back to reference Peerenboom PBG, Spek J, Zekveld IG, et al. Revalidatie in de AWBZ. Omvang, aard en intensiteit. Leusden: ETC Tangram & PHEG/LUMC Verpleeghuisgeneeskunde; 2008. Peerenboom PBG, Spek J, Zekveld IG, et al. Revalidatie in de AWBZ. Omvang, aard en intensiteit. Leusden: ETC Tangram & PHEG/LUMC Verpleeghuisgeneeskunde; 2008.
4.
go back to reference Bachmann S, Finger C, Huss A, et al. Inpatient rehabilitation specifically desgined for geriatric patients: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2010;340:c1718.CrossRefPubMedCentralPubMed Bachmann S, Finger C, Huss A, et al. Inpatient rehabilitation specifically desgined for geriatric patients: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2010;340:c1718.CrossRefPubMedCentralPubMed
5.
go back to reference Maassen H. Aanpak geriatrische revalidatiezorg niet sluitend. Med Contact. 2013;8:418–9. Maassen H. Aanpak geriatrische revalidatiezorg niet sluitend. Med Contact. 2013;8:418–9.
6.
go back to reference Coleman EA, Smith JD, Frank JC, et al. Development and testing of a measure designed to assess the quality of care transitions. Int J Integr Care. 2002;2:1–9. Coleman EA, Smith JD, Frank JC, et al. Development and testing of a measure designed to assess the quality of care transitions. Int J Integr Care. 2002;2:1–9.
8.
go back to reference Coleman EA. Falling through the cracks: challenges and opportunities for improving transitional care for persons with continuous complex care needs. J Am Geriatr Soc. 2003;51(4):549–55.CrossRefPubMed Coleman EA. Falling through the cracks: challenges and opportunities for improving transitional care for persons with continuous complex care needs. J Am Geriatr Soc. 2003;51(4):549–55.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Storm M, Siemsen IM, Laugaland K, et al. Quality in transitional care of the elderly: key challenges and relevant improvement measures. Int J Integr Care. 2014;14:e013.PubMedCentralPubMed Storm M, Siemsen IM, Laugaland K, et al. Quality in transitional care of the elderly: key challenges and relevant improvement measures. Int J Integr Care. 2014;14:e013.PubMedCentralPubMed
10.
go back to reference Naylor MD, Kurtzman ET, Pauly MV. Transitions of elders between long-term care and hospitals. Policy Polit Nurs Pract. 2009;10(3):187–94.CrossRefPubMed Naylor MD, Kurtzman ET, Pauly MV. Transitions of elders between long-term care and hospitals. Policy Polit Nurs Pract. 2009;10(3):187–94.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Singer. Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatiezorg. Utrecht: LUMC; 2013. Singer. Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatiezorg. Utrecht: LUMC; 2013.
12.
go back to reference NPCF. Zorgpaden herstelgerichte zorg: wat patiënten belangrijk vinden. Utrecht: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie; 2010. NPCF. Zorgpaden herstelgerichte zorg: wat patiënten belangrijk vinden. Utrecht: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie; 2010.
13.
go back to reference Grol R, Wensing M. Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Amsterdam: Reed Business; 2011. Grol R, Wensing M. Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Amsterdam: Reed Business; 2011.
14.
go back to reference Graham ID, Tetroe JM. Getting evidence into policy and practice: perspective of a health research funder. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009;18(1):46–50.PubMedCentralPubMed Graham ID, Tetroe JM. Getting evidence into policy and practice: perspective of a health research funder. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009;18(1):46–50.PubMedCentralPubMed
15.
go back to reference Zijlstra L. ‘The road to recovery’. Evaluation the process of geriatric rehabilitation care for elderly persons with heterogeneous health problems. Maastricht: Maastricht University; 2012. Zijlstra L. ‘The road to recovery’. Evaluation the process of geriatric rehabilitation care for elderly persons with heterogeneous health problems. Maastricht: Maastricht University; 2012.
16.
go back to reference Schols JMGA, Haastregt JCM van, Schrijnemaekers VJJ, et al. Zorgpad Herstelgerichte Zorg Overige Problematiek. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2009. Schols JMGA, Haastregt JCM van, Schrijnemaekers VJJ, et al. Zorgpad Herstelgerichte Zorg Overige Problematiek. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2009.
17.
go back to reference Warnier RMJ. Transmuraal Zorg en Assessment Geriatrie Maastricht. Maastricht: academisch ziekenhuis Maastricht/MUMC; 2008. Warnier RMJ. Transmuraal Zorg en Assessment Geriatrie Maastricht. Maastricht: academisch ziekenhuis Maastricht/MUMC; 2008.
Metagegevens
Titel
Uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg: de ontwikkeling van een zorgpad
Auteurs
Irma Helga Johanna Everink
Jolanda C.M. van Haastregt
Gertrudis I.J.M. Kempen
Leen M.J. Dielis
José M.C. Maessen
Jos M.G.A. Schols
Publicatiedatum
01-04-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2015
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-015-0125-5

Andere artikelen Uitgave 2/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2015 Naar de uitgave

Announcement

Congresagenda